b_300_300_16777215_10_images_4724190_708.jpgاساس نیوز: محمد مختار جمعه وزیر اوقاف مصر گفت: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر آموزش و تلقین ایدئولوژی افراط‌گرایی و رادیکال در مدارس اسلامی و قرآنی در این کشور، مقامات  مصری کمپینی برای لغو مجوز این مراکز آموزشی تشکیل داده‌اند.


هدف این کمپین تجدید نظر در وضعیت حقوقی مدارس آموزش قرآن و تضمین عدم ترویج رادیکالیسم در این مراکز آموزشی است.
این مدارس معمولا در کنار مساجد بوده یا اینکه به صورت خصوصی توسط افراط‌گرایانی اداره می‌شوند که سیلی از حملات مرگبار شبه نظامیان تکفیری را در سال‌های اخیر شاهد بوده‌اند.

علی جمعه وزیر اوقاف در یک کنفرانس خبری گفت: وزارت اوقاف با هماهنگی وزارت همبستگی اجتماعی برای قانونی کردن مدارس وابسته به سازمان‌های غیردولتی اقدام می‌کند که به این منظور این مراکز آموزشی باید شرایط و الزاماتی را رعایت کنند.

معلمان این مدارس نباید هیچ ارتباطی با گروه‌های تروریستی و افراط‌گرا داشته باشند تابه این ترتیب ایدئولوژی افراط‌گرایی که به مردم آسیب می‌زند ترویج پیدا نکند.
گفته می شود که ۲ هزار و ۴۰۰ مدرسه تحت نظارت دولت قرار دارند اما رقم مشخصی از مدارس خصوصی در این کشور وجود ندارد.

تجدید نظر در وضعیت حقوقی این مدارس بخشی از کمپین راه اندازی شده توسط مقامات مصری برای تشدید کنترل بر روی سایت‌های مذهبی از زمان سقوط دولت محمد مرسی رئیس جمهور سابق مصر توسط ارتش در سال  ۲۰۱۳ است.