b_300_300_16777215_10_images_417202_92854.jpg

اساس نیوز : اسلام چیست؟ اسلام تسلیم شدن از روی رغبت واختیار برای کسی است که ذات وهستی تو با اجبار والزام در مقابل او تسلیم شده است. به عبارتی دیگرمنظور این است که تو بندگی خداوند را با سلوک واختیار خود به جای آوری .

مخالفان اسلام که شعار آزادی مطلق سر می دهند وضرورت رهایی یافتن از قیود ووابستگی ها را تبلیغ می کنند چه دستاوردی را از خود به یادگار نهاده اند؟آیا آنها از این آزادی و دستاوردهای آن به چیزی دست یافته اند؟

آنها از آزادی فقط به عنوان وسیله ای برای به بندگی گرفتن دیگران استفاده می کنند وبرای ارضای غریزه سرکش خود بر دست وگردن آن ها قید وبند وزنجیرهایی بسته اند.

جوامع غربی آکنده از کسانی هستند که در صف های منظمی برای ملاقات روانپزشکان دم در مطب هایشان می ایستند، یا بر سر سفره های لهو ولعب وشراب می نشینند، یا تمام هم وغم خود را معطوف جدیدترین وسایل مرگ وخودکشی می کنند.

آزادی که غربی ها از آن دم می زنند،آن ها را به سوی آن چه که پریشانی ویاس وسقوط می نامند رسانده است.

آزادی که غربی ها دم از آن می زنند،مختص دنیای حیوانات وچارپایان است،نه دنیای انسانی که تنها با بهره مند شدن از آزادی واختیار می تواند تکلیف الهی را به جای آورد.

نیازجوامع بشری به اسلام،نیاز ابزاری نیست که برای رفع  یک معضل گذاری اجتماعی یا اقتصادی به وجود آمده باشد یا به دلیل مایه افتخار به میراث آباء واجداد شکل گرفته باشد.بلکه نیازی است که از پیوند اسلام و حقیقت ذات انسان سرچشمه می گیرد.هرجا که کلمه دین برده می شود ،منظور همان اسلام است.چرا که اسلام همان دین حقی است که خداوند آن را بر بندگانش تا روز قیامت واجب کرده است.

اسلام، را روزگاری یکی از امت ها اختراع نکرده اند واثر یکی از جوامع یا تراوش فکری یک حاکم یا یک سلطان از جنس بشر نبوده است . بلکه همیشه وپیوسته وحی خالق هستی به بندگان برگزیده اش بوده است.

اسلام به انسان می گوید که او یکی از مخلوقات وموجودات وبنده ومملوک حقیقی خدایی است که او را خلق کرده است و او بدون حمایت خالق اش نمی تواند زندگی وقدرت مستقلی داشته باشد ونه می تواند خودش را با علم وعقل و مال بی نیاز گرداند.

خداوند متعال انسان را در بین مخلوقاتش بیهوده نیافریده است. بلکه مسولیت جانشینی خدا در زمین را بردوش اونهاده است تا در آن به عمارت وآبادانی بپردازد وسیطره عدالت الهی را در اطراف واکناف آن بگستراند.

اگر انسان ،تمدن معاصر خود را در سایه نظارت اسلامی ویقین به عقاید واحکام آن برپا کند، هرگز از رهگذر علم دچار شقاوت نمی شود .

در این شرایط ثروتش موجب نیازمندی او نمی شود وتوانمندی وقدرتش او را به نابودی نمی کشاند .ملت ها وحکومت های اسلامی که در خواب غفلت باشند، باید با جدیت وسرعت وهمراه با تدابیر لازم به دین خود برگردند .اگر آنان هم چنان در غفلت و بی توجهی شان باقی بمانند ودعوت دیگر ملت ها وامت ها به اسلام ایشان را از خواب غفلت بیدار کند، بسیار بد پشیمان وناامید می گردند.

امروزه بزرگان واندیشمندان اسلامی وحتی غیر اسلامی  همگی ندای بازگشت به اسلام را سر می دهند، درحالی که بسیاری از آنان پیش از این آشکارا مردم را به کنار گذاشتن اسلام دعوت می کردند وصفاتی نظیر عقب ماندگی ،عدم تحرک وعدم همگامی ومماشات آن با زندگی معاصر را به آن نسبت می دادند.

اگر نمی توانیم داعیان صالحی برای خدا ودین او باشیم ،حداقل سعی کنیم که با تمایلات درونی ورفتارهای ناپسند خود حقیقت اسلام را برای کسانی که به شناخت آن چشم دوخته اند نپوشانیم.

امروزه تعداد زیادی از مسلمانان ضیعیف الایمان که از اسلامیت سخن می گویند وهمه متعلقات اسلام را می شناسند ونسبت به اسلام نظراتی وآرائی دارند ، اما هیچ کدام از این تلاش های آن ها هدف ونتیجه ای به همراه نداشته است وآنان را در شان ومنزلت مطلوب در مورد اسلام ارتقاء نداده است.

  این پرسش مطرح می شود که کجاست آن وعده وتوفیق ویاری الهی برای بندگانش ؟جواب:علت وسبب این است که همان طوری که بسیاری از آنان اصرار دارند اسلام را نه بر اساس حقیقت ،بلکه بر اساس میل ورغبت خویش بفهمند.

اسلام نزد آنان تنها فقط یک شعار است ودوست دارند به آن شعارها افتخار کنند . اما آن گاه که با مضامین واحکام اسلام مواجه می شوند از آن بیزاری می جویند وبا القای این امر به دیگران که اسلام مستلزم چیزی از این امور نیست،تلاش می کنند از انجام واجرای احکام الهی واسلامی شانه خالی کنند.می خواهند اسلام فقط یک عنوان ونشانه تجاری برای آن ها باشد.

  کسی که گمان می کند اسلام،مسلمانان را فقط به خاطر ضمانت هایی که در قوانین واحکام آن برای مصالح مردم وجود دارد ،به زندگی کریمانه ونیکویی خواهد رساند،سخت در اشتباه هستند.چون اسلام زمانی ضامن تحقق مصالح مسلمانان است که آنان به اطاعت از خداوند متعال وبندگی در مقابل او صادقانه ایمان داشته باشند.

  مردم تنها زمانی به سعادت خواهند رسید که با رغبت ومیل خود در اسلام وارد بشوند وبندگی او را بپذیرند واز عقاب وعذابش بهراسند وبه ثواب وپاداش او امیدوار باشند .

این حقیقت اسلام است ،حقیقتی که به خدا سوگند بیشتر مسلمانان امروزه آن را گم کرده اند.به خدا ایمان می آورند ،اما ایمانی است که در زندان هولناک شهوت وامیال نفسانی دنیوی گرفتار هستند.به خداوند ایمان می آورند ، اما به طریقه خاص خودشان.اسلامی که از حلقوم شان تجاوز نمی کند ومعنای بندگی برای خداوند از آن احساس نمی گردد.

  مسلمان هستند وبا خداوند بر سر میزگردی می نشینند ودر مورد نظام واحکام وحلال وحرامش مناقشه و جرو بحث می کنند.مسلمان هستند ولی معتقدند که بسیاری از احکام شریعت اسلامی دیگر صلاحیت اجرا شدن را ندارند.

  مسلمان هستند، اما در دل هاشان خداترسی وجود ندارد.وچشمانشان هرگز مزه اشک آیه های تهدید ووعید را نچشیده اند.اسلامی که بدین شکل باشد هرگز صاحب اش را به فلاح نخواهد رساند ودر معیار حکم خداوند،اسلام محسوب نمی شود. چرا که مهم ترین حقایق ارکان اسلام واقعی را که همان درک معانی بندگی خداوند می باشد،از دست داده است .آیا اسلام بدون تسلیم شدن و ایمان به خداوند بدون گرفتن رنگ بندگی برای اورا دیده اید؟

تهیه کننده: عبا آخوند محمدنژاد

منبع:الاسلام ملاذ کل المجتمعات البشریه.محمد سعید رمضان البوطی.

 

مطالب مرتبط:

۱۵۰ خانواده اسیر طالبان در «سرپل» آزاد شدند

هتک حرمت قرآن کریم اینباردرکشورمسلمان مراکش

 

اگر به سنت پیامبر پایبند بودند، هرگز به نام اسلام

داعش اطلاعات کارمندان آمریکایی را هک کرد

افغانستان صحنه رقابت خونین طالبان و داعش

جماعت تبلیغ؛اصلاح بجای نکوهش

ضرورت های پاسخگویی به شبهات غیر مقلدان

امام جمعه اهل سنت چابهار: دنیا شاهد حضور کم نظیر م

کمک مالی قطر برای نوسازی منازل خانواده‌های مستمند

نوشتن دیدگاه


آخرین تحلیل ها و مقالات

نظرات کاربران

کانال تلگرام اساس نیوز

تبلیغات