b_300_300_16777215_10_images_20166243627174794296.jpg

اساس نیوز:تشدید فعالیت شبه نظامیان درشمال افغانستان نگرانی های کشورهای منطقه ازجمله ترکمنستان را افزایش داده است.

سایت" گون دوغار" ، درمقاله ای به قلم "دمیتری ورخاتوف" کارشناس روسی نوشت:حتی اگر اعضای جنبش طالبان حریم مرزهای افغانستان با کشورهای شمال این کشور ازجمله ترکمنستان رانقض نکنند، بازاجرای طرح های بزرگ منطقه ازجمله خط لوله تاپی درهاله ای ازابهام قراردارد.

  درماههای اخیر دوباره تشدید فعالیت شبه نظامیان دراستانهای شمالی افغانستان بویژه درمناطق مرزی با ترکمنستان دیده می شود. براساس سخنان ژنرال بابا جان فرمانده ناحیه 707 پلیس افغانستان اخیرآ حدود 600 شبه نظامی جدید خارجی دراستانهای سرپل وفاریاب مستقرشدند.

  این شبه نظامیان خارجی به دسته های مسلح منطقه پیوسته اند ودرکنار آنها درعملیات های نظامی شرکت می کنند. با اضافه شدن شبه نظامیان خارجی مذکور مجموع شبه نظامیان به هفت هزار نفررسیده است.

  این شورشیان هم اکنون موفق شده اند شهرستان کاخستانات درسرپل رابه تصرف خود درآورند.البته ساخت اردوگاه های شورشیان هم درمناطق کوهستانی آغازشده است. شبه نظامیان به دلیل موقعیت جغرافیایی منطقه تاحدودی درامنیت عملیات های موفق خود را انجام می دهند.براساس سخنان ظاهروحدت استاندارسرپل، بخش عمده جنبش طالبان دراستانهای شمالی افغانستان رااعضای محلی تشکیل می دهند.

این اعضای محلی طالبان بقیه شبه نظامیان خارجی منطقه را رهبری می کنند.اعضای بومی طالبان همچنین مسئولیت طراحی نقشه عملیاتها ونیز حل مسائل فنی را برعهده دارند.

به گفته ژنرال باباجان با ادامه ورود شورشیان خارجی به منطقه، طالبان این امکان را پیدامی کنند که عملیات های نظامی خودرا تقویت کنند ونیز سربازان بیشتری رابه دسته های خود تزریق کنند. به نظرمی رسد با افزایش شبه نظامیان خارجی تعداد اعضای طالبان درشمال افغانستان به ده هزار نفرهم برسد.همه این جریانات با کشورهای منطقه وبه طورخاص با ترکمنستان مرتبط است.

تهدید برای ترکمنستان ازطرف طالبان افزایش یافته است. اول به این دلیل که هرچند ترکمنستان درچند مقطع ازطرف طالبان مورد هجوم مرزی قرارگرفت، ولی با این وجود نیروها وتسلیحات مرزی قوی درمرزهای جنوبی خود مستقرنکرده است.

   لازم به ذکراست درنتیجه حمله طالبان به مرزبانان ترکمنستان درسال 2015 میلادی چند سرباز وافسر ترکمن کشته شده اند.دوم هم به این دلیل که طالبان با تاسیس ومستحکم کردن پایگاه های خوددراستان سرپل به وضوح نشان می دهد که آنها تصمیم دارند نه تنها دراین منطقه ازافغانستان قصد اقامت جدی وطولانی داشته باشند، بلکه تصمیم دارند عملیات های نظامی خودراگسترش دهند.حتی احتمال حمله آنها به مرزهای ترکمن هم درادامه وجوددارد.

سوم هم به این جهت که عملیات ناموفق ارتش افغانستان علیه طالبان موجب شد که کاخستانات بدست طالبان بیافتد ونتیجه آن هم افتادن غنائم زیادی ازجمله تسلیحات، مهمات، وسایل نقلیه زرهی وتوپخانه بدست طالبان بود.

چهارم هم ، اکتبر 2016 میلادی هنگامی که طالبان سعی کردند میمنه رابه تصرف خود دربیاورند.هرچند طالبان درآن عملیات موفق نشدند ،ولی همین تلاش آنها گویای آن است که آنها قصد دارند کل افغانستان رابه تصرف خود درآورند.

  ازتلاش نافرجام طالبان درکنترل مناطق بزرگ افغانستان همچنین می توان به یورش آنها به قندوزولشکرگاه درجنوب هلمند اشاره کرد.با این تفاسیر اگرطالبان درمناطق شمالی مواضع خود رامستحکم کند وکنترل مناطق بیشتری ازنواحی مرزی را بدست بگیرد،آنها قادرخواهند خطوط برق وارداتی ازازبکستان وترکمنستان را به کشور که برق کابل هم ازاین خطوط تامین می شود، قطع کنند.

  کمبود انرژی برق به شدت موقعیت دولت افغانستان راتضعیف خواهد کرد واین ضربه شدیدی برآنها خواهد بود.هرچند درحال حاضر هیچ نشانه ای ازاحتمال حملات طالبان به مرزهای ترکمنستان دیده نمی شود،. ولی بااین وجود احتمال حمله طالبان همچنان باقی است والبته درپی تحولات اخیر وافزایش شمارشبه نظامیان هم این امکان قوت می گیرد.

اما حتی اگرطالبان به مرزهای ترکمنستان کاری نداشته باشد، بااین وجود کاملآ روشن است که اجرای پروژه های کلان همانند خط لوله گاز تاپی"ترکمن-افغان-پاکستان-هند" ونیزراه آهن بین المللی با موانعی جدی روبروست.این مولانع هم این است که برخی ازمسیرهای این خطوط راه آهن وخط ولوله گاز ازمنطقه تحت کنترل شبه نظامیان باید بگذرد.به همین علت واضح هم، ساخت بخش افغانی خط لوله گازتاپی تازمان نامعلوم به تعویق افتاده است. ضرر و زیان اقتصادی ترکمنستان هم آغازشده است.

اما همسایگی با این تهدیدات (طالبان وشبه نظامیان دیگر) ناخوشایند است. به همین دلیل هم واکنش های منطقه ای قابل تاملی درپی داشته است.به طورمثال شوکت میرضیایف رئیس جمهورجدید ازبکستان اخیرآ درکشورش موضع ایجاد صنایع نظامی بومی را مطرح کرده است.ا

  زبکستان قصد دارد تجهیزات وتسلیحات نظامی خود رامدنیزه کند. البته همه این کارها قراراست تا 5 سال آینده انجام گیرد.این تصمیم تاشکند بدون شک به اوضاع افغانستان مرتبط است.ازبکها بجز تهدیدات طالبان هیچ دشمن خارجی دیگری ندارند. به همین علت هم این کشور خودرا برای مقابله باحملات وهجوم های احتمالی طالبان آماده        می کند.

اما ترکمنستان که بیشترین مرزخاکی راهم با افغانستان دارد به جز کندن خندقی درمرزهای خود با افغانستان چه اقدام دیگری را انجام می دهد؟

 البته ترکمنستان هم قصد داشت هواپیماها و پهبادهایی ازچین وپاکستان برای مراقبت ازمرزهای خود بخرد، ولی هنوزمشخص نیست.ضمنآ ترکمنستان ازآمادگی نظامی برای مقابله با تهدیدات برخوردارنبوده ونیست واگرهم به دنبال تقویت توان دفاعی اش است، اقداماتش ناکافی بنظرمی رسد.به نظر می رسد اگر طالبان  و یا هرگروه دیگربه ترکمنستان حمله کند، دولت بیطرف عشق آباد بجز سازمان پیمان امنیت دسته جمعی وروسیه گزینه آماده دیگری برای کمک خواستن ازآن ندارد.

همچنین ترکمنها نباید امیدی به آمریکائی ها داشته باشند، چون آمریکا 15 سال است درافغانستان مستقرشده است ولی تاکنون نتوانسته برطالبان غلبه کند، وبعید است آنها بتوانند طالبان را نابود کنند.

ترجمه سرویس بین الملل اساس نیوز

 

مطالب مرتبط:

فرمانده تروریست‌های کراچی کشته شد

رئیس فراکسیون اهل سنت مجلس شورای اسلامی حادثه اهوا

آمادگی کشورهای عربی خلیج فارس برای بررسی پیشنهاد ج

 

مجازات ناچیز عامل تهدید مسلمانان شهری در انگلستان

ماموستا قادری:علمای دینی باید بشارت دهنده باشند

افزایش حملات لفظی به مسلمانان در آستانه انتخابات ک

مبارزۀ پلیس تاجیکستان با حجاب و ریش !

بارزانی دیگر رییس اقلیم کردستان عراق نخواهد بود

تقدیر پلیس نروژ از شجاعت دو مسلمان

نوشتن دیدگاه


آخرین تحلیل ها و مقالات

نظرات کاربران

کانال تلگرام اساس نیوز

تبلیغات