b_300_300_16777215_10_images_yhghf.jpg

اساس نیوز:"آنتون مارداسوف" کارشناس روسی درمقاله ای درسایت "سنترآسیا" نوشت: بدنبال حوادث اخیرخاورمیانه احتمال افزایش نفوذ داعش درآسیای مرکزی  قوت می گیرد.

سرویس بین الملل اساس نیوز ترجمه این مقاله را برای آگاهی خوانندگان سایت منتشر کرده است :
خبرگزاری" خامه پرس" افغانستان چهارم دسامبرازکشته شدن محمد نصیر یکی ازفرماندهان گروه داعش دراستان جوزجان افغانستان خبرداد. مسؤولان امنیتی گفته‌اند این عضو گروه تروریستی داعش  پس از آن‌ که درشهرستان درزاب با افرادش به پاسگاهها ومراکز نیروهای امنیتی حمله کرده بود، کشته شده‌است.
فرمانداردرزاب هم کشته شدن این فرمانده داعش راتایید کرد وافزود:دردرگیری میان اعضای گروه تکفیری داعش ونیروهای امنیتی محلی دست کم دوعضو دیگر داعش زخمی شده است.
در روز 24 اکتبر هم مطبوعات افغانستان ازکشته شدن دست کم نه عضو ازشبه نظامیان "دولت اسلامی" درنتیجه عملیات های ویژه وجداگانه درشرق افغانستان خبردادند.
لازم به ذکراست در بهار 2015 میلادی نیزنیروهای امنیتی افغانستان دراستانهای جنوبی جمهوری اسلامی افغانستان ،از توقیف چندکامیون سنگین با محموله های مسلسل ونارنجک اندازمتعلق به گروه داعش خبردادند.
همچنین مطبوعات این  گزارش دادند که "خلافت اسلامی" درافغانستان توانسته است ازابزارمهم بنام پول استفاده کند.این گروه به فرماندهان جنگ سالارطالبانی که به داعش بپیوندند، حقوق ماهیانه بین 400تا500دلارپرداخت می کند وبه سربازان عادی نیز که به عضویت داعش درآیند ماهیانه دویست دلار حقوق می دهد.
نماینده سازمان ملل در امور افغانستان توضیح داد، باتوجه به مشکلات اقتصادی وبیکاری موجود درافغانستان این حقوقها قابل توجه است.
    کارشناسان پیش بینی کرده بودند درسال 2016 میلادی تعداد شبه نظامیان داعش درسراسرافغانستان به 15 تا20هزارنفرافزایش یابد واحتمال انجام عملیاتهای بزرگ ومرگبارتوسط آنها نه تنها شهروندان افغانستان رانگران می کند بلکه ساکنین کشورهای آسیای مرکزی راهم به وحشت می اندازد.
دراین مقاله به فعال بودن مواضع افراط گرایان دراستانهای شرقی وجنوبی افغانستان یعنی ننگرها ،لومروهلمند ونیزاستانهای شمالی یعنی قندوز،جوزجان وپروان نیزاشاره شده است.
امادرحال حاضرموضع"خلافت"درافغانستان چگونه است؟آیا اعضای این گروه کشورهای آسیای مرکزی را تهدید می کنند؟
ازنگاه تاکتیکی سالی که روبه پایان است(2016میلادی) برای گروه داعش سال خوب وموفقیت آمیزی نبود.
آندری گروزین رئیس دفترامورآسیای مرکزی موسسه کشورهای جامعه مستقل مشترک المنافع (همسود)دراین ارتباط گفت: دراستان هلمند کنترل شدیدی براعضای داعش می شود و از نفوذ آنها به سایراستانهای افغانستان جلوگیری می کنند ودرکل فعالیت اعضای داعش نتیجه دلخواه شان نبوده است.
به گفته کارشناس مذکوردلیل عدم موفقیت داعش هم مقابله دولت افغان باآنها نیست، بلکه مبارزه آنها(داعش )باگروه طالبان است.واین موضوع یک نکته اساسی وقابل تمرکزاست.
شبه نظامیان وشورشیانی که برای خدمت به داعش سوگند یادکرده اند درجنگ ومبارزه با طالبان وگروههای وابسته به طالبان ازجمله گروه گلبدین حکمتیاروشبکه حقانی تلفات شدیدی را متحمل شده اند ونتوانستند درمناطق تولید موادمخدرافغانستان نفوذ پیدا کنند.
اما به نظرشما(گروزین) تعداد عوامل داعش هم اکنون درافغانستان چند نفر است ؟
ضمیرکابولوف نماینده ریاست جمهوری روسیه درامورافغانستان درسال 2014 میلادی تعداد اعضای داعش رادرافغانستان فقط حدود صد نفر ویا کمی بیشتراعلام کرده بود.اما کارشناسان غربی وآسیای مرکزی هم اکنون تعداد شبه نظامیان داعش را درافغانستان 8 هزارتا10هزارنفر با احتمال افزایش این رقم برآوردمی کنند.
امالازم به توضیح است تاقبل ازآغازعملیات نظامی  روسیه درسوریه وافزایش تحرک غرب ، داعش تلاش می کرد با استفاده از منابع مالی اعضای گروه طالبان را به سمت خودبکشد.این گروه در آن زمان برای عضویت مبارزان عادی(سربازان)بدون درنظرگرفتن سواد نظامی وداشتن تخصص برای عضویت درداعش بنا به استان محل خدمت درافغانستان ونیزنوع وشدت عملیات درنظرگرفته احتمالی ،ماهانه حدود200تا سیصددلار به همراه هزاردلاراولیه پرداخت می کردند.
براساس معیارهای افغانستان این میزان پول چگونه است؟
برای نظامیان عادی طالبان ونیزاعضای گروههای متحد آنها واسلام گرایان فراملیتی  ازجمله  "جنبش اسلامی ازبکستان" که برای خدمت به داعش قسم خوردند، این حقوق رضایت بخش بود.
آنها درصدد به کنترل درآوردن مناطق تولید موادمخدرافغانستان یعنی جنوب،جنوب شرقی وشرق هم برآمدند.اما بعد ازشروع حوادث سوریه وتنگ شدن عرصه بر طرفداران داعش، عملیات درآمد نفت آنها با مشکل روبروگشت.
 فعالیت آمریکا هم درعراق تشدید یافت که درنتیجه این حوادث پول برای خرید وبه خدمت درآورن اعضا برای داعش کاهش یافت.درعراق وسوریه عرصه بر ای داعش تنگ شد وآنها فقط درصددحفظ این عرصه تنگ برآمده اند.
همچنین همانطورکه گفته شد درافغانستان هم طالبان با داعش می جنگید، امابعدا این دو گروه برسرصلح وعدم تجاوزبه همدیگرتوافقاتی سری داشتند.
هنگامی که طالبان در28سپتامبر2015 میلادی به قندوزدرشمال افغانستان هم مرزبا تاجیکستان حمله کرد، مقامات محلی مدعی شدند اعضای گروه رادیکال داعش هم درکنارطالبان دراین حمله نقش داشتند.صحت این موضوع درچه حداست؟
این موضوع قابل تامل است وآن اینکه تلاش طالبان وداعش برای عملیات مشترک حقیقت داشت. ولی این همکاری فقط درسطح هماهنگی میان فرماندهان ومناسب بااستراتژی"خلافت" بود. بعدا امکانات داعش کاهش یافت، ولی وضعیت طالبان درسال2016 میلادی هرچندبهترنشده ولی بدترهم نشده است.  
یورش دوم طالبان به قندوزهم برای این گروه موفقیت آمیزبود ودرکل آنها نیازی به کمک داعش برای عملیات های خوددرافغانستان ندارند. بلکه داعش را یک گروه رقیب برای خود درافغانستان تلقی می کنند.
براساس این گزارش این انتظارهم هست دونالد ترامپ رئیس جمهورجدیدآمریکا حضورنظامیانش رادرافغانستان کاهش دهد.البته ،تعهدات وبرنامه کنونی هم وجوددارد اما دولت افغانستان بخاطرنامعلوم بودن سیاست ترامپ دروضعیت نامشخصی بسرمی برد.اماچیزی که واضح است امریکا  موضع خود را درافغانستان به کسی نخواهد داد. چون در این کشور سرمایه گذاری زیادی کرده است واگرهم تعداد نظامیانش راکاهش دهد،باز قدرت ائتلاف را ازدست نخواهد داد.
باتوجه به کاهش مناطق تحت نفوذ داعش درعراق وسوریه باتوجه به این موضوع که زمینه وپایگاه آنها هم مهیا شده است، این احتمال آیا هست که آنها به افغاستان یورش بیاورد ؟
درواقع این سناریو احتمال دارد رخ دهد. آن هم این است که اعضای عادی گروه داعش دررقه وموصل خواهند ماند ومحصول آنجارا دروخواهند کرد. آما گروهی ازفرماندهان بهترآموزش دیده وبا انگیزه به لطف حمایت خارجی ها ونیزسرمایه آنها به افغانستان خواهند آمد وتخم داعش راگسترش خواهندداد. درکل احتمال شیوع طرح"خلافت" قابل اجرا است، آن وقت باید دید موضع طالبان با داعش چگونه خواهدبود.
"عمرنسار"مدیرمرکزمطالعات افغانستان معاصر اعلام کرده است، شواهدی در دست نیست که نشان دهد اعضای دسته هایی ازداعش کنونی افغانستان همان شبه نظامیان سابق داعش درعراق وسوریه باشند. بلکه این اعضا همان اعضای حزب جنبش اسلامی ازبکستان وسایرگرروههای رادیکال منطقه اند.به همین دلیل هم مشخص کردن تعداد اعضای داعش مستقردرشمال افغانستان بسیارسخت است.
همچنین ابتدا باید بدانیم که تعداد اعضای بازگشته  داعش ازخاورمییانه هنوززیاد نیست.ضمنآ باید ببینیم کجا طالبان با داعش نبرد داشته است واما شواهدی ازهمکاری آن دودربرخی مناطق دیده می شود. ثالثا دیدگاه عجیب وغریب نیروهای امنیتی ونظامی افغانستان نسبت به داعش است که در ابتدای شروع فعالیت ها هیچ گونه برخوردی با داعش نداشته اند .
نتیجه گیری:
 سطح کنونی حضورداعش درافغانستان بسیاری ازکارشناسان راتوجیه نکرده است که ازاین حضوربترسند.حدود یک سال پیش مفسران سیاسی ،احتمال سرعت روبه رشد تشکیل داعش راپیش بینی کرده بودند.امادرحال حاضرطالبان درافغانستان نیروی غالب است ودیگرگروهها هم باید ازآن پیروی کنند. چون ادامه حضورشان بدون طالبان امکان پذیرنیست.
ازسوی دیگر این ترس منطقی است.چون هنوزمشخص نیست آینده داعش چگونه خواهدبود. این موضوع رادرنظربگیریم که ازحملات کابل ویا دیگرموارد شیعیان خسارت مالی وجانی دیدند.اینجا واضح است سازماندهندگان این حملات خواهان برهم زدن روابط شیعه وسنی هستند.
در شرایط کنونی نتیجه گیری از شرایط موجود سخت است، اما اگراین نیروها فعالیت خودرا درراستای قبلی ادامه بدهند احتمال گسترش داعش افزایش می یابد.
ترجمه سرویس بین الملل اساس نیوز

مطالب مرتبط:

"پاکستان" نقش مهمی در تنش‌های ایران و عربستان ایفا

زندگینامه استاد حاجی محمد آخوند عابدی کر

امام جمعه گنبد:برای مقابله با سیل از دیدگاه کارشنا

کشف یک نسخه خطی نادر از قرآن در مسجد«بحیره» مصر

مخالفت العبادی با انجام رفراندوم در اداره اقلیم کر

کودتای ارتش در سودان؛عمر البشیر حبس خانگی شد

پارلمان اروپا خواستار توضیحات بنیانگذار فیس بوک در

کمک هکرهای آمریکایی به امارات برای جاسوسی از الجزی

سامی ستیزی اغلب توسط آلمانی ها صورت می گیرد نه مسل

نوشتن دیدگاه


آخرین تحلیل ها و مقالات

نظرات کاربران

کانال تلگرام اساس نیوز

تبلیغات