b_300_300_16777215_10_images_jhggg.jpg

اساس نیوز ،دکترجلال الدین سیدی: داعش مثل شجرهء خبیثه ئی است که از آسمان نور و از زمین غذا دریافت می کند. نور هدایت آن از آسمان غرب و تغذیهء آن از زمین شرق منشاء می گیرد.

 درمورد نقش دولت ها و رسانه های غربی در مطرح کردن این گروه در صحن افکار عمومی جهان قبلا تا حدودی اشاراتی صورت گرفت. پروژکتورهای رسانه های غربی که خود منبع تغذیه وترانسفورموتور جریانات اسلام هراسی در جهان هستند نقش برجسته ئی از اسلام تکفیری وخشونت گرای داعشی ارائه می کنند. سرویس های جاسوسی غرب هم برنامه و نقشهء راه در اختیار سران آنها قرار می دهند. سرانی که مصداق بلامنازع "مغضوبین" هستند.
 اما امروز در مورد منبع تغذیهء زمینی ایدئولوژی تکفیری که داعش سمبل برجستهء آنست یعنی "ضالّین" صحبت می کنیم. بدون وجود آنها هیچ گروهی نمی تواند حرکت کند. آنها پاهای گمراه این جریان هدفمند هستند. زیرا نقش سربازان بی جیره ومواجب را بازی می کنند. همانها که بقول مرحوم دکتر شریعتی "عمّال آماتور ظلمه" اند. تنها کافیست سرهایشان را پر کنید، نیازی به پر کردن معده هایشان نیست. به سر خواهند دوید. اما چگونه چنین چیزی ممکن است؟

داعش ازنظر ساختاری با همزادهای تکفیری خود مانند طالبان و القاعده که برپایهء بینش و روش وهابی ایجاد شده اند تفاوت چندانی ندارد. بیشترین تفاوت داعش با آنها در روش است که متاثر از متدولوژی تروریسم به قاعدهء" النصر بالرّعب" اعتقاد دارد.
    وجه مشخصهء داعش میل به تجاهر در جنایت است که اینکار را با رسانه ئی کردن جنایاتش انجام می دهد. اما همانگونه که اشاره شد این گروه تروریستی دارای یک سر و یک بدنه است. سرآن رهبران دست نشاندهء غرب هستند و کاملا به ماهیت خود وگروهشان واقفند اینها همان سران فتنه یا به عبارت بهتر "مغضوبین علیهم" هستند که امیدی به اصلاح و رستگاریشان نیست.
 اما بدنه این گروه افراد مسخ شده ئی می باشند که تحت تاثیر القائات شیطانی سران خود استحاله شده اند و به اصطلاح در دستهء "ضالّین" جای دارند. افرادی گمراه که گمان می کنند در راه راست قدم بر می دارند و اتفاقا قدمهایشان هم ناشی از جهل شان بسیار مصمّمانه ومومنانه می باشد. برای خشک کردن ریشهء این شجره خبیثه کافیست بدانیم منشاء قدرت یا به اصطلاح دینامیزم آن چیست و با از بین بردن زمینه های تغذیهء آن باعث خشکیدن کل  شجره خبیثهء موصوف شویم.

داعش در اصل دارای دو بعد کلی اما مرکّب است. بُعد سیاسی- مالی و بُعد ایدئولوژیک-نظامی که بُعد سیاسی – مالی آن روبه غرب دارد و از آنجا تامین می شود. اما بُعد ایدئولوژیک- نظامی آن رو به شرق دارد و از اینجا تامین می شود. از آنجا که این گروه تنها تولید اندیشهء تروریستی نمی کند، بلکه راسا اقدام به عملی کردن و تحقق عینی محصولات ایدئولوژیک خود می نماید یک بخش فعال عملیاتی دارد. همین بخش عملیاتی است که با تبدیل تئوری تروریستی به پراتیک ترور، باعث گسترش عینی و جذب افراد ماجراجو می شود. به هرحال در فرایند عملیاتی کردن تئوری تروریستی تکفیری، داعش نیازمند جذب نیروی عملیاتی و سربازگیری است. بدون داشتن سرباز، امکان عملی کردن هیچگونه طرح عملیاتی وجود ندارد. با نگاه به مناطق مورد علاقهء داعش برای سربازگیری که معمولا از دو قشر جوان ماجرا جو و متعصب تامین می شود. نیروهای ماجرا جو عمدتا از بین جوانان ساکن کشورهای غربی جذب می شوند. لیکن اقشار متعصب عمدتا از خود منطقهء درگیر تامین می گردند که از نظر کمّی نسبت به گروه ماجراجویان بیشتر و تعیین کننده تر هستند. گروه های متعصب ، مسلح به انگیزه های قوی بخاطر احساسات سرکوب شده و حس مظلومیّت می باشند.
در بیشتر کانونهای بحرانی که داعش در آن حضور یافته و رشد کرده است مانند افغانستان، پاکستان، عراق و سوریه همیشه یک عامل مهم وجود داشته و آن همجواری دو مذهب تشیع وتسنن واختلاف بین منتسبین به این دو مذهب بوده است. داعش بر اساس خصیصه ذاتی برداشت وهابی و تکفیری از اسلام عملا مشاهده می شود از بین اقشار سنی مذهب با غلظت بالای حس سرخوردگی اجتماعی و مظلومیت تاریخی، به انضمام تمایلات و انگیزه های انتقام جویانه شانس بیشتری برای سرباز گیری داشته است.
   به بیان دیگر، وجود توده ئی آکنده از احساس متورم قربانی بی عدالتی مذهبی بودن،  پتانسیلی قوی برای پا گیری داعش آماده و بعبارت دیگر بهترین شرایط برای جذب نیرو را برای آن فراهم می کند. در یک کلام، بی عدالتی مذهبی زمینه ساز تولید داوطلب سربازی برای داعش است. نمونه اش در عراق و سوریه در نقاطی مثل فلوجه، تکریت، رمادی، بیجی و موصل و یا رقّه و تدمر در سوریه مشاهده شده است. در این مناطق که دارای درصد بالائی از جمعیت اهل سنّت بوده اند احساس می کردند سالهاست حکومت مرکزی به آنها ظلم می کند. اینها از مدتها پیش آمادگی ذهنی برای همکاری با گروههای تکفیری جهت استخلاص از زیر بار فشار بی عدالتی مذهبی را داشتند. رمز موفقیت داعش در پیش روی سریع در این مناطق هم در همین نکته نهفته بود.
     بی عدالتی و تبعیض مذهبی  صدام حسین بر علیه شیعیان عراق یک حقیقت بود. همین بی عدالتی مذهبی باعث ایجاد انگیزه برای شورش اقشار شیعه مذهب علیه دولت مرکزی و پذیرش اشغال عراق توسط آمریکا شد. بعد از سرنگونی صدام و اشغال عراق توسط آمریکائی ها، اهل سنت در برخی از مناطق احساس می کردند که دولت جدید در حق آنها تبعیضاتی را اعمال می کند،این احساس  باعث بالا رفتن سریع میزان اقبال عمومی در مناطق سنی نشین به گروههای تکفیری و در آخرین مرحله به داعش گردید. در سوریه هم وضع به همین منوال بود.
بی عدالتی و تبعیض مذهبی دولت اسد بر سنی های سوریه که اتفاقا اقلیت هم نبودند و حدود هشتاد درصد جمعیت سوریه را تشکیل می دادند، باعث ایجاد کانونهای مساعد سرباز گیری برای داعش شد. نتیجه گیری ساده قضیه این است که تبعیض مذهبی و بی عدالتی در نقاطی که دارای یک تودهء تحت فشار مذهبی و منزوی شده باشند، باعث ایجاد بستر مناسب برای جذب نیروی جوان و فعال عملیاتی برای داعش در آن مناطق شده است. این موضوع باعث شده تا داعش برای سربازگیری، در وهلهء اول روی چنین مناطقی حساب بازکند.
    کشور ما  هم با توجه به میزان قابل توجهی از پیروان مذهب تسنن که اتفاقا در نقاط حساس مرزی هم پراکنده شده اند می تواند در صورت اعمال بی عدالتی مذهبی بطور بالقوه بستری برای ریشه دواندن گروه های تکفیری باشد. محال فرض کردن چنین امری دور از بصیرت سیاسی است. بخصوص که سالهاست در مناطقی سنی نشین شاهد تردد گروههای مشکوک وابسته به فرقه های نو ظهور مذهبی هستیم. فرقه هائی که علنا از عربستان وپاکستان تغذیه فکری و مالی می شوند.
اینکه ایران دارای یک سیستم اطلاعاتی و نظامی بسیار قوی در خاورمیانه است جای شبهه ندارد. این هم که برخورد دولت علیرغم ماهیت مذهبی اش با اهل سنّت نسبتا خوب است بر کسی پوشیده نیست. اتفاقا مهمترین دلیل وجود ثبات واستقرار فعلی در این مناطق همین برخورد نسبتا مناسب مسئولین محترم با اهل سنّت است.
   اما رویکرد مثبت فعلی مسئولین طراز اول کشور به مقولهء وحدت شیعه و سنّی هرچند لازم است لیکن کافی نیست. بایستی این واقعیت مورد توجه شایسته قرار بگیرد که در کشوری که دولت شیعه مذهب دارد رشد افراطی گری شیعی موجب انگیزش افراطی گری سنّی می شود و در کشوری که دولت سنّی مذهب دارد رشد افراطی گری سنّی موجب انگیزش افراطی گری شیعی می شود. در صورتی که با استمرار روند نا میمون جانشینی مداحان بجای عالمان دینی مقابله فوری وجدی نشود و با ترویج طعن ولعن دگر اندیشان مذهبی برخورد مناسب صورت نگیرد، به جرات میتوان گفت اینان با شخم زدن احساسات شهروندان دگر مذهب، زمین های مساعد برای رشد تخم داعشی گری را فراهم می نمایند.
 بایستی توجه نمود هر عملی می تواند در واقع نوعی عکس العمل باشد. در جهانی زندگی می کنیم که نظام مند است. قوانین سیاسی هم مانند قوانین طبیعی بایستی جدی گرفته شوند. نمی توان منکر شد هر عملی عکس العملی دارد. بنابراین هر فشاری باعث ایجاد فشاری به همان نسبت از طرف مقابل می شود. نگاه تکفیری شیعی باعث باز تولید آن در قالب تکفیری گیری سنّی می شود و بالعکس. هردوی این تفکرات بایستی مذموم شناخته شوند.
بینش تکفیری در واقع نوعی تروریسم ایدئولوژیک است.  بینش تروریستی و تکفیری بایستی در کلّیت مورد مبارزه و نابودی قرار گیرند. بینش تکفیری از عقده های فروخورده  ومتورّم مذهبی فرا می روید و بستر مناسب برای سرباز گیری داعش فراهم می کند و بدین جهت منشاء قدرت داعش است. پدیده داعش مولود تکفیر دگر اندیشان است. نوع سنّی و نوع شیعه ندارد. در کلّیت خود بایستی مورد مبارزه قرار گیرد. همانطور که تروریست خوب و تروریست بد نداریم. تروریسم در هر شکل و شمایلش بد است وگرنه هرگونه مسامحه وانعطافی در این مورد بزودی گریبان خود مسامحان و منعطفان را هم خواهد گرفت، تجربه در این مورد دروغ نمی گوید. در خاتمه و درقالب جمع بندی چند جمله ئی بایستی تکرار گردد: منشاء قدرت داعش وجود بی عدالتی و نارضایتی مذهبی و زمینهء مساعد برای انفجار عقده های فرو خوردهء مذهبی است. بنابر این بهترین راه پاکسازی زمینهء فعالیت ورشد آن توجه واحترام هرچه بیشتر به عقاید و مقدسات اهل سنّت ایران می باشد که مرز داران واقعی این میهن عزیز هستند. تنها در این صورت است که می توان مطمئن بود اگر زمینی در اینجا کنده میشود نه برای کاشتن تخم داعش، که برای دفن آن است.

مطالب مرتبط:

شهر «زبدانی» به محاصره ارتش سوریه درآمد

محمدعلی کلی بوکسور مسلمان جهان درگذشت

دادخواست کارگران مسلمان، به خاطر اجبار به انتخاب ب

فعاليت 41 گروه تروريستی پاکستان در شبکه‌های اجتماع

ترکیه به مردم فلسطین پشت نمی کند

ادعای تقابل اهل سنت با اهل بیت بی‌اساس است

زندگینامه ماموستا ملا قادر قادری

سرنوشت مبهم کودکان تاجیک داعشی

لولاش در فاریاب و تیوره در غور افغانستان به دست ط

نوشتن دیدگاه


آخرین تحلیل ها و مقالات

نظرات کاربران

کانال تلگرام اساس نیوز

تبلیغات