b_300_300_16777215_10_images_NKUSAORG_at_AIPAC_protest_2005.jpg

اساس نیوز ،عادل حیدری: اگر ما برگ هایی از تاریخ را ورق‌بزنیم و به هزار و چهارصد و اندی سال پیش بازگردیم و بخواهیم علت مهاجرت یهود به یثرب را جویا شویم تنها هدف آنها را از هجرت به یثرب تصدیق رسالت خاتم النبیین خواهیم‌ یافت تا جایی که هرگاه نزاعی مابین آنها و مشرکین یثرب پیش‌ می‌آمد می‌گفتند: ((قد تقارب زمان نبیّ یبعث الآن نقتلکم معه قتل عاد و اِرم)) ((زمان بعثت پیامبری فرا رسیده که ما به وسیله او شما را بمانند عاد و اِرم نابود خواهیم کرد.)) امّا زمانی که پیامبرصلی الله علیه وسلم خلعت رسالت را به تن نمود و او را از خاندان بنی اسماعیل دیدند نه از بنی اسرائیل، به او کفر ورزیدند در حالیکه ((یعرفونه کما یعرفون ابنائهم)).

زیرا حسّ نژاد پرستی و ملی گرایی و ناسیونالیستی رشته افکار آنها را به کوره راهی نامعلوم سوق می‌داد. کوره راهی که در آن تنها بنی‌اسرائیل را به عنوان موجوداتی مکرّم و دیگران را بسان بوزینه‌ای در نهایت رذالت می‌پنداشتند.

امروزه بعد از هزار و چهارصد و اندی سال فرزندان آن شیاطین، فرزندان آن کعب ابن اشرف ها و عبد الله ابن سبأها بسان زالوهایی خونخوار شروع به مکیدن خون کبوتران اسلام نموده‌اند و با افکار ناسیونالیستی خود، عرصه را برای دیگر ادیان و اقوام تنگ نموده‌اند. لهذا بر آن شدم که برای روشن نمودن حقیقت و ماهیت یهود در اذهان خوانندگان ارجمند، نمونه‌هایی از اعمال و عقاید  نژادپرستی و ناسیونالیستی یهود را به رشته تحریر درآورم .

در تورات تحریف‌شده آمده که یهودیان برگزیدگان خداوند بوده و بقیه انسان ها موجوداتی نجس می‌باشند و سرزمینی که شما ای یهودیان می‌خواهید وارد آن شوید مملوّ از نجاستی است که موجوداتی نجس آنها را بوجود آورده‌اند. رجس و نجاستی که از هر جهت آن را فراگرفته‌است. دخترانتان را برای پسرانشان و دخترانشان را برای پسرانتان بر نگزینید و هیچ گاه سلامت و خیر آنها را خواستار نشوید.

قتل یهودی و قتل غیر یهودی:

در آیین یهودیت قتل شخص یهودی از گناهان کبیره و جزو گناهان ثلاثه (شرک، قتل یهودی، زنا) محسوب می‌شود؛ چنانچه شخصی یهودی یا غیر یهودی یکی از یهودیان را بصورت غیر عمد به قتل برساند گنهکار و عاصی برشمرده می‌شود و مستوجب عقوبت خواهدبود، اما اگر قاتل یهودی و مقتول غیر یهودی باشد و قتل بصورت عمد انجام گرفته‌باشد قاتل تنها مجرم شمرده می‌شود و عقوبتی برایش در نظر گرفته‌نمی‌شود و چنانچه این قتل بصورت غیر عمد انجام شده‌باشد مجرم نیز شناخته نمی‌شود.

ممنوعیت نجات غیر یهودی

براساس اعتقاد یهود انسان هایی که‌  از چارچوب یهودیت خارج هستند حیواناتی می‌باشند که خداوند آنها را برای خدمت به یهود آفریده است . شاحاک ( یکی از دانشمندان یهودی ) می‌گوید: از مهمترین واجبات دینی، نجات زندگی یهودیان می‌باشد؛زیرا آنان برگزیدگان خداوند می‌باشند. اما به نسبت غیر یهودیان این عمل تفاوت می‌کند، زیرا مبدأ اساسی تلمود فریاد امتناع از نجات غیر یهودیان را سر‌می‌دهد.

در تلمود آمده‌است: هنگامی که شخصی غیر یهودی در حال غرق‌شدن در درون چاه یا دریاست شخص یهودی باید از نجات‌دادن

وی  امتناع ورزد. ابن میمون ( دانشمند یهودی و نژادپرست معروف ) می‌گوید: ما در حال جنگ با غیر یهودیان نیستیم و نباید سبب مرگشان شویم اما چنانچه آنها را در حال مرگ مشاهده نماییم باید از نجات دادن آنها امتناع ورزیم و همچنین پزشک یهودی حق ندارد بیمار غیر یهودی را معالجه نماید، زیرا غیر یهودیان استحقاق صحت و سلامتی را ندارند.

زنان غیر یهودی بدکار هستند

در آیین یهود بعد از عبادت بتها و قتل یهودی، زنا از بزرگترین گناهان و معاصی برشمرده می‌شود، اما حکم آنها در رابطه زنا با غیر یهودی، نژادپرستی آنها را بطور کلی به اثبات می‌رساند.

بر اساس‌اعتقادات‌یهود زنا با غیر یهودی بمنزله زنا با حیـوانات است و زنانی که آیینی غیر از یهودیت دارند جملگی زناکار و بدکار محسوب می شوند با این حال آمریکا و اروپا و بعضی از حکام عرب، ناسیونالیست یا نژادپرست بودن اسرائیل را انکار می‌کنند.

در تلمود آمده‌است که: « اتصال جنسی مرد یهودی با زن غیر یهودی بمانند اتصال جنسی با حیوانات بوده و زنا محسوب نمی‌شود » و اگر شخصی یهودی با زنی غیر یهودی زنا کرد به او لطف و احسان نموده تا جایی که حتی جایزه نوبلی برای این عمل درنظر گرفته‌شده است.

تفاوت گذاشتن بین سیاه‌پوستان سفیدپوستان.

هنگامی که دو انسان سفید‌پوست و سیاه‌پوست یافت شوند که در کنار هم نشسته‌اند، نیروهای دولتی سیاه‌پوست را دستگیر نموده و عازم زندان می‌نمایند و اگرچه هم ثابت شود که سفید‌پوست بنزد او آمده‌ و در کنارش نشسته‌ نه او. زیرا او ( سیاه‌پوست ) در هنگام آمدن شخص سفید‌پوست جایش را خالی نکرده و از آنجا دور نشده‌است و اگر انسانی سفید پوست ضربه‌ای به انسانی سیاه پوست وارد نماید، فقط جریمه می‌شود، اما اگر بر عکس آن اتفاق بیفتد و سفیدپوست عمداً یا سهواًمصدوم شود، مجازات سیاه‌پوست قتل می‌باشد.

غیر یهودیان فطرتاَ دروغگو می باشند

بر اساس اعتقادات یهود ، غیر یهودیان فطرتاَ دروغگو می باشند ودر دادگاههای  حاخامی شهادتشان پذیرفته نمی‌شود و جایگاهشان از این نظر مساوی با بردگان یهودی وفی‌الواقع بدتر ازآن نیز می باشد.

بر فرض مثال اگر در شهری جرمی‌ صورت بگیرد و در زمان وقوع جرم شخص یهودی در خواب باشد  و اشخاص غیریهودی ناظر عینی صحنه جرم باشد در دادگاه‌های حاخامی شهادت شخص یهودی تصدیق و شهادت غیر یهودیان تکذیب می‌شود.  اگر کسی تورات تحریف‌شده را مطالعه نماید به ناسیونالیستی و نژاد‌پرستی یهود و احتقار غیر یهودیان از جانب آنها پی می‌برد؛ زیرا آنها براین گمانند که یهودیان برگزیدگان خداوند و سایرین رذیله‌هایی بیش نیستند که خداوند آنها را برای خدمت به یهود خلق نموده است.

لعنت فرستادن بر غیر یهودیان در نمازها و سایر اوقات

یهودیان صبح خود را با نماز آغاز نموده و خدا را سپاس می‌گویند که آنها را یهودی خلق نموده تا جایی که شاحاک ( یکی از دانشمندان یهود)می گوید: یهودیان باید در نمازهای روزانه خود مسیحیان و همچنین یهودیانی که از دینشان برگشته‌اند را لعن و نفرین کنند، این یهودی در ادامه می‌افزاید: یهودیان در همه حال چه درمناسبتها و چه در غیر مناسبتها باید غیر یهودیان را نفرین کنند وهنگامی که گذرشان به قبرستان غیر یهودی افتاد لعنت و نفرین خود را نثار آنان کنند. و همچنان اگر جماعتی از غیر یهودیان را مشاهده نمودند بر آنها خشم گرفته و مستوجب لعنت خویش بدانند و در مقابل اگر جماعتی از یهودیان را مشاهده نمودند خدا را سپاس می‌گویند.

مدح غیر یهودیان ممنوع می‌باشد

قاعده کلّی در نزد یهودیان تحقیر دیگران و مداحی نمودن از خودشان می‌باشد؛ به همین علّت در سالهای أخیر جایزه نوبل بهترین نویسنده جهان به شخصی یهودی بنام عجنون تعلق گرفت زیرا این نویسنده در کتابش یهودیان را مدح نموده و مدح غیر یهودیان را ناجایز شمرده است. این نویسنده پس از دریافت جایزه نوبل اینگونه ابراز می‌دارد: برای من روشن است که مدح غیر یهودیان ممنوع نمی‌باشد امّا من از ممنوع شمردن مدح نمودن غیر یهود در کتابم هدف خاصی را دنبال می‌کردم آن هم رسیدن به جایزه نوبل بود زیرا قائمین برآن یهودیانی متعصب و مفرط می‌باشند.

ازدواج با غیریهودیان ننگ است

دیوید لانداو ( یکی از دانشمندان یهودی) می‌گوید: ازدواج با غیر یهودی ننگی‌است به تمام معنا و چنانچه در خانواده‌ای این ازدواج صورت گیرد پدر و مادر و نزدیکان شخص لباسهایشان را پاره‌پاره کرده و متقبل تسلیت اقوام و نزدیکان می‌شوند و همچنین آن شخص بطور کلّی از میراث محروم می‌شود.

بدگویی نمودن از حضرت عیسی و مادرش

اگر ما نظری به کتب یهود بیفکنیم به وضوح مشاهده می‌نماییم که چگونه آنها حضرت عیسی علیه السلام و مادرش را به باد فحش و ناسزا می‌گیرند. مثلاً اسم حضرت عیسی علیه السلام به زبان عبری یشوع یا یسوع می‌باشد و یهود این اسم را برای فحش دادن و ناسزا گفتن به اشخاص بکار می‌برد مثلاً می‌گوید ناصر یسوع، عرفات یسوع…

و اگرما نظری به تلمود بیفکنیم می‌بینیم که آنها در مو رد قتل حضرت عیسیu اینگونه می‌گویند که حضرت عیسی علیه السلام به جرم پرستش بتها و تحقیر نمودن حاخامها در یکی از دادگاه‌های حاخامی به قتل رسیده‌است. سبحانک هذا بهتان عظیم.

خاتمه

با قطره‌هایی از اقیانوس پر تلاطم ناسیونالیستی  و نژادپرستی قومی خونخوار که همواره در طول تاریخ جز عناد و کینه‌توزی چیزی در پرونده نداشته آشنا شدید امیدوارم خوانندگان عزیز بتوانند به این سؤال پاسخ دهندکه چرا امروزه بسیاری از کشورها من‌جمله آمریکا ناسیونالیستی بودن اسرائیل را منکر می‌شوند؟

به امید آن روزی که مسلمین عزت از دست داده خویش را بازپس یابند و شاهد آزادی قدس شریف باشیم. آمین

منبع : دانشنامه اسلامی تبیین

مطالب مرتبط:

صدور حکم دستگیری راهب بودایی اسلام‌هراس

 

5 کشته و زخمی در تیراندازی نیوجرسی

حقوق انسانی در قرآن و عزلت حقوق بشراسلامی

درخواست جبهه ترکمانی از دولت عراق برای کنترل اوضا

مولانا محمد عثمان در خطبه های نماز جمعه خاش : کسی

درگیری‌ طالبان و افراد وابسته به داعش در شرق افغان

اجازه نمی دهیم افغانستان به میدان جنگ های نیابتی

شرایط آمریکا برای امضای موافقت نامه جدید اتمی با ا

 

آزادی عامل حمله به نمازگزاران عیدفطر در نیوکاسل ان

نوشتن دیدگاه


آخرین تحلیل ها و مقالات

نظرات کاربران

کانال تلگرام اساس نیوز

تبلیغات