b_300_300_16777215_10_images_photo_20170927_120923.jpg

اساس نیوز ، سلیمان ملا :پیامبر گرامی(ص) با توجه به عنایت های ویژه ای که خداوند منان (جل جلاله) نسبت به ایشان داشت توانست لحظه به لحظه آنچه را که بر سر اصحاب، و امتش خواهد گذشت تا آخرین لحظات آنچه که برای دعوت مبارکش در آخر الزمان پیش می آید پیش بینی کند.

از جمله پیشگویی های آن حضرت(ص) مربوط می شود به ظهور پدیده افراط گرایی در دین اسلام که ایشان به شدت اصحاب و امت را از گرفتار شدن در دام آن برحذر می داشت، و اوصافی را برای افراطیون ذکر می کند که خیلی راحت انسان می تواند آنان را از دیگران باز شناسد. ایشان اوصاف را این گونه برمی شمارد که در صحیحین بخاری و مسلم وارد شده اند.

یحقرُأحدُکُم صلاتَهُ إلی صلاتهِم و قیامهُ إلی قیامهِم و قرائتَهُ إلی قرائَتِهِم

هر کدام از شما نماز، عبادت و تلاوت قرآنش را در برابر نماز، عبادت و تلاوت قرآن آنان ناچیز می شمارد.

نکته جالبی که حدیث بدان اشاره می کند و در ردّ ادعای آنان است این که آنان در قرون اولیه خود را (اهل حق) و در روزگار ما هم خود را (مدافع قرآن و حدیث) می خوانند، اما حدیث معتقد است که آنان راه خروج از مسیر اصلی را در پیش گرفته اند همان گونه که می فرماید:

یَمرَقون مِنَ الدین کما یمرَقُ السَّهمُ من الرّمیه

از دین خارج می شوند همان گونه که تیر از کمان خارج می شود.

این توصیف بلیغی است که حقیقتاً بالاتر از آن ، نمی توان توصیف دیگری ذکر کرد، که بر عدم حفظ تعادل، و پانهادن در وادی تندروی دلالت دارد. واقعاً اگر انسان در مسیری جز صراط مستقیم گام بردارد اگر هم تند راه برود او را از هدف دور می کند، و باید گفت که اصلاً مسافتی را هم نپیموده است.

ویژگی بارز دیگر آنان این است که

یدعونَ أهلَ الأوتانِ و یقتُلونَ أهلَ الاسلام

بت پرستان را رها می کنند، اما مسلمانان را می کشند.

سطحی نگری و ژرف اندیش نبودن شان را در محتوای پیام های قرآنی و برخوردار نبودن شان از شناخت کافی راجع به قرآن را این گونه به تصویر می کشد.

 

یقرؤن القُرآن لا یجاوِزُ حناجِرَهُم أو تراقیهم

آنها قرآن خوان هستند در حالی که از حنجره هایشان فراتر نمی رود(یعنی فقط بلد هستند که ظواهر قرآن را بخوانند از تخصص و علم کافی در فهم قرآن محرومند).

تعبیر جالب دیگری که سرور ما در مورد آنان دارد:

یقرَؤنَ القرآنَ یحسَبُونَ أنَّهُ لَهُم و هُوَ علیهم(روایت مسلم و ابو داود)

قرآن خوان هستند گمان شان بر این است که قرآن به نفع آنان است در صورتی که قرآن بر ضد آنان است.

یعنی آنها خود را مدافع قرآن می دانند، و معتقد هستند که چنین روشی به نفع آنان است اما قرآن چنین چیزی را قبول ندارد و به رد نگرش آنان می پردازد.

در آخر آنان را در ردیف بدترین ها جا می دهد و می فرماید:

هم شرارُ الفَلقِ و الخلیفه(ارشاد اساری شرح صحیح بخاری ص۸۴ج۱)

آنان بدترین انسان ها، و بدترین آفریده شده ها هستند.

برای این که ثابت کنیم که تمامی اوصاف مذکور در مورد خوارج افراط گرا و کلیه ی اشخاص و گروه هایی که اندیشه های افراطی را دنبال می کنند وارد شده است نص فتوای ابن عمر را که در صحیح بخاری آمده است، نقل می کنیم. بخاری این گونه می فرماید:

کان ابن عمرَ(رضی الله عنه) یراهم – ای الخوارج- شِرارَ خلقِ الله تعالی و قالَ: إنطلقوا إلی آیاتٍ نزلتُ فی الکفّار فَجَعَلُوها علی المؤمنین.

عبدالله ابن عمر (رضی الله عنه) خوارج را بدترین مردمان می دانست و می گفت: دنبال آیاتی که درباره کفار وارد شده اند می روند، و در مورد مسلمانان آنها را به کار می گیرند.

   چنانچه ملاحظه فرمودید طبق نصوص صریح احادیث نبوی، افراط گرایی و تعقیب اندیشه های افراطی از منظر پیشوای امت تقبیح شده و گام نهادن در این مسیر را موجب هلاکت دانسته و رهروان افراط گرایی را بدترین مخلوقات معرفی کرده است.

   حال چرا ما در دهه های اخیر شاهد این هستیم که تعدادی از پیروان مکتب محمد(ص) به افراط گرایی در فکر و عمل روی آورده اند؟ و دوباره شاهد اوج گیری اندیشه های خوارج که تا به حال فقط در لابلای کتاب ها یافت می شدند هستیم؟ و روح تازه ای در کالبد بی جان و پوسیده شده ی آن دمیده اند، و امت را با معضلات بزرگی علی رغم مشکلات بی شمارش مواجه کرده اند؟ و بیداری امت را با چالش های جدی و بحران های عمیق روبرو کرده اند؟

   در جواب خواهیم گفت: تعقیب اندیشه های افراطی از سوی برخی از جنبش های اسلام گرا که حقیقتاً از بطن جوامع اسلامی برخاسته اند، و بخشی از فرزندان امت اسلامی هستند، و از هویت شناخته شده ای برخوردارند با اهدافی که برخی از جنبش هایی که مارک اسلامی را یدک می کشند، و هویتی نامشخص و مرموز دارند و نیّات شوم قدرت های استعماری را تحقق می بخشند؛ از تفاوت های بنیادین برخوردارند.

   زیرا ولیده های خبیث استعمار برای توجیه حضور فیزیکی و نظامی ارباب خود که بلعیدن ثروت های ملی ملت های مسلمان و نامسلمان است، و برای قلع و قمع بیداری اسلامی، و از بین بردن روحیه مقاومت در پیکر امت و تن دادنش به سرسپردگی، و ذلت در تلاش هستند؛ وارد بازی شده اند، و ساخته شده ی تصمیماتی هستند که در اتاق عمل، و ستاد فکر قدرت های استعمارگر اتخاذ شده، تا از این مسیر بتوانند فرهنگ و تمدن اصیل اسلامی، و تعالیم رهایی بخش آن را مهار کنند و سد محکمی جلوی خیل عظیمی از شهروندان ممالک خود را ایجاد کنند که به دین اسلام ملحق نشوند، و روز به روز رشد اسلام گرایی را در سراسر جهان به کلی متوقف کنند.

   اما در مورد جنبش های افراط گرایی که حقیقتاً از بطن جوامع اسلامی برخاسته اند باید گفت: هر چند در نیتِ پاک، و صادقانه ی بانیان آنها به خود تردیدی راه نمی دهیم، و آنان از روی اخلاص، و دلسوزی برای اسلام، و به خاطر عشق عمیق به آرمان های مقدس اسلام، و با احساسات پاک ایمانی، و غیرت مجاهدانه و به منظور دفاع از حریم قدسی قرآن و سنت، و میراث گرانبهای اسلام ،به صدور حکم تکفیری، و ابزار خشونت آمیز متوسل می شوند.

  این گروه ها تا به زعم خود، امت را از این طریق به سوی تعالیم اسلام برگردانند، و صراط مستقیم را به آنان بنمایانند، و از فرهنگ بی محتوا و درون مایه ی بلوک غرب، و در گذشته بلوک شرق که چشمان امت را خیره کرده بود رویگردان سازند، و ابهت و عظمت و مجد فرهنگی و تمدنی اسلام که برای دوازده قرن بر شرق و غرب سایه افکنده بود را – در حالی که مغرب زمین در تاریکی مطلق، و جهل مرکب دست و پا می زد- در نظر آنان برجسته کنند، و بگویند که راه پیشرفت مادی و دنیوی و سعادت و ترقی اخروی و معنوی از مسیر بازگشت مجدد به قرآن و سنت امکان پذیر است. و همچنین سلاطین و حکام دولت های اسلامی را مورد خطاب قرار دهند، و به آنان بگویند که: این همه ناعدالتی و تبعیض طبقاتی، و زیرپا نهادن شریعت، و احکام قطعی، قابل قبول نیست، و ما را بر این می دارد که به صدور حکم تکفیری بپردازیم، و از هر گونه ابزار خشونت آمیز بر ضد شما برحذر نباشیم.

    اما برادران افراطی، مخلص، نمازگزار، روزه دار و شب زنده دار- طبق توصیف بلیغ پیامبر- باید بدانند که رهیافت، و حلال مشکل، حکم تکفیری و ابزار خشونت آمیز نیست. تجربه ثابت کرده این نوع بینش نه تنها نمی تواند مشکل گشا باشد؛ بلکه مشکل را عمیق تر، تنش ها را پیچیده تر، و موانع را بزرگتر می سازد که عاقلان هم به زحمت می توانند از آن بیرون بیایند.

   به برادران افراطی خود می گوییم اگر انحرافات بی شمار عقیدتی، اخلاقی، اجتماعی و فساد سیاسی از جانب گروه حاکم مشاهده می شود، اوج گیری تعصب دینی، و متوجه ساختن مردم به سوی رفتار، کردار و گفتار پیامبر(ص) و یارانش با این منطق کارساز نیست.

باید بگوییم که اوج اخلاص و جهاد شما را با تمام وجود احساس کردیم، و صدای قلب تپنده شما را برای حفظ و حراست ساحت مقدس کلام خدا و سنت رسول الله(ص) شنیدیم، و متوجه سوز و گدازهایی که حاکی از عشق عمیق به تعالیم والای اسلام است، شدیم. اما به هیچ وجه راه چاره ی وضع موجود، فرود آوردن چماق های تکفیر بر سر امت و حاکمانش و توسل به ابزار خشونت آمیز نیست.

در واقع این مسیر خطرناکی است که ضربه های کوبنده ای را هم متوجه آنان و هم متوجه امت می کند. که در نهایت همان گونه که گفته شد همگان را با بحران های عمیق تر و معضلات پیچیده تر مواجه می کند، و شرایط اسفناک فعلی برای همگان به قوت خود باقی خواهد ماند.

منبع: کتاب اسلام و نفی خشونت و افراط گرایی

مؤلف: سلیمان ملا / نشر احسان

ارسالی از:طلاب اهل سنت تالش

 

مطالب مرتبط:

مولوی مقدسی :گروه های افراطی به ظاهر دینی پیاده سو

هشدار رئیس سازمان سیا به ترامپ درباره موضع گیریهای

 

دنیای اسلام باید تصمیم نهایی را درباره داعش بگیرد

حرف‎های ترامپ علیه مسلمانان از وب سایت او حذف شد

ا

از سوارشدن یک دختر محجبه در آلمان به قطار جلوگیرى

ا

بلومبرگ:نفتکش انگلیسی از ترس توقیف شدن در آب‌های ع

 

ممانعت اسرائیل از ملاقات هیئت فرانسوى با زندانیان

حمله نظامی آمریکا؛ تبعات و واکنش‌های احتمالی ایران

 

تعهد ترکیه برای ترجمه قرآن به ۱۰۰ زبان ظرف ۲ سال

نوشتن دیدگاه


آخرین تحلیل ها و مقالات

نظرات کاربران

کانال تلگرام اساس نیوز

تبلیغات