b_0_0_0_10_images_IMG_3180.jpg

اساس نیوز :گرمای هوای بندرعباس برای مسافرانی که دراردیبهشت ماه وارد این شهرمی شوند به نسبت ماه های دیگرقدری قابل تحمل تراست وبه قول ساکنین محلی هوای گرم و سوزان را باید ازماه خرداد دید.

درگذشته مردم بندرعباس را ساکنان محلی آن تشکیل می دادند. اما مهاجرت افراد ازسایرنقاط کشوربه قصد کاروسکونت شان باعث شده است تا به تدریج تنوع جمعیتی دگرگون گردد.

یکی ازقسمت های دیدنی ومهم این بندرتجاری جنوب کشور,منطقه "سرو "است که جمعیت آن را عمدتا اهل سنت بومی تشکیل می دهند.این منطقه درمجاورت ساحل خلیج فارس قرار دارد وحاشیه ساحل احتمالا تنها مسیررفت وآمدی است که ماشین های شخصی و تاکسی ها به جای تردد از روی آسفالت,مسیری تقریبا طولانی را ازروی ماسه های شنی فشرده شده رفت وآمد می کنند.

b_0_0_0_10_images_bandarabbas1.jpg

ازهمان کرانه ساحل دریا بخوبی می توان انواع واقسام لنج های ماهیگیری وباربری بزرگ وکوچک را دربخش های نه چندان عمیق آب مشاهده نمود والبته کشتی های تجاری که ازفاصله دورتری درحال عبوربودند.

b_0_0_0_10_images_IMG_3006.jpg

  بزرگترین بازارقدیمی بندرعباس درنزدیکی همین قسمت قرارگرفته است.بازاری متشکل ازغرفه های متعدد کوچک بهم چسبیده که اکثرشان هنوزهم با کرکره های حلبی بسته وبازمی شوند.دراین بازارهمه نوع اجناس پوشاکی و خانگی به فروش می رسند، لیکن به لحاظ قیمت چندان تفاوتی با شهرهای دیگرایران ندارد وچه بسا قیمت برخی محصولات مانند البسه کمی گران ترهم است.

b_0_0_0_10_images_bazaarr.jpg

 یکی دیگرازاماکن معروف ودیدنی بندرعباس بازارفروش ماهی آن است که طرفداران خاص خودش را دارد.این بازارمحیط مناسبی جهت اشتغال غیر رسمی افراد جویای کاربشمارمی رود وافراد بومی شاغل درآن براساس توافق کلی جهت پاک کردن هریک کیلو ماهی مقدارمعینی دستمزد دریافت می کنند.

b_400_400_16777215_10_images_mahiforushan.jpgb_0_0_0_10_images_mahi2.jpg

علی رغم گرمای هوا چرخه زندگی همه روزه درخیابان ها به طورمعمول جریان دارد.برخی زنان محلی از روبند مخصوص اهالی جنوب استفاده می کنند. اما پوشش حجاب اکثرشان به جزدختران جوان و خانم های محصل یا اداری،چادرمحلی روشن وطرح داراست.گفته می شود دراین منطقه استفاده ازبخاری گازی محدود به فقط چند شب ازفصل زمستان آن هم با حرارت پایین بوده وازاواخرفروردین کولرها فعال می شوند.

پس ازاسکان مان دریک استراحتگاه وکاهش گرمای بندر،به سوی مجتمع علمیه اهل سنت شیخ ضیایی راه افتادیم وبا پرس و جو از رانندگان آنجا را پیدا کردیم.نگهبان مدرسه موقع راهنمایی مان به بخش نهاد اجتماعی توضیح داد که مدرسین مجتمع بعدازظهرها کلاس درس ندارند وما نمی توانیم ایشان را زودتر از صبح فردا ملاقات نماییم.بنابراین دیداری مفید ویکساعته را با دوستان بخش نهاد اجتماعی برگزارکردیم.

باهماهنگی های بعمل آمده اول صبح روزدوم سفرمان جهت دیداروگفتگو با شیخ عبدالباعث قتالی امام جمعه بندرعباس به طرف مکان دفتر ایشان واقع درمسجد جامع بزرگ  اهل سنت شهرعازم شدیم.این مسجد جامع درمسیری موازی با ساحل قرار گرفته است وازنمای بیرونی ساختمان می توان به عظمتش پی برد.

b_0_0_0_10_images_IMG_3009jkhhj.jpg

  برخلاف روز قبل دریا با شروع صبح مه آرامی گرفته بود وبه جز لنج های نزدیک ساحل،بقیه ادوات عبوری درپشت آن مه پنهان شده بودند.درانتظارکوتاه مدتی بسر می بردیم که تماسی ازسوی شیخ احمد یگانه رئیس احناف جنوب کشورو مدیرحوزه علمیه اهل سنت احمدیه شهر اوزبرقرارشد.

با ایشان پیش ازحرکت ازمبدا(گرگان)چند تماس هماهنگی به جهت ملاقات داشتیم واین تماس ها تا لحظه ورودمان به بندرعباس ادامه داشت.به شیخ یگانه عرض کردم که حرکت مان بسوی اوزاحتمالا درساعت 9 صبح ممکن خواهد شد وبا توجه به طولانی بودن مسیراحتمالا ساعت 12 بعدازظهرمی توانستیم به حضورایشان درمحل حوزه علمیه احمدیه برسیم.

  مکالمه تمام شد.با راهنمایی جوان لاغراندام وسیه چرده ای ازمحوطه مسجد جامع عبورده نموده وبا استفاده ازآسانسوربه دفترشیخ قتالی درطبقه بالا رسیدیم.مردی متواضع وفروتن که با وجود درپیش روداشتن جلسه کاری اداری،بیش ازمدت تعیین شده نشست وبه اتفاق گفتگوی صمیمانه ای را به انجام رساندیم.آن زمان ساعت 9ونیم صبح بود وما ازساعتی که قراربود به طرف اوز حرکت کنیم نیم ساعت تاخیرداشتیم.

b_0_0_0_10_images_IMG_3017.jpg

b_0_0_0_10_images_IMG_3026.jpg

هنوزکاملا ازملاقات شیخ قتالی امام جمعه اهل سنت بندرعباس فارغ نشده بودیم که ترتیب ملاقاتی نیزبا شیخ یوسف جمالی مدرس دوره عالی بندرعباس،دانشگاه های پیام نورومذاهب شعبه بندرعباس هماهنگی شد ویک ربع مانده به 10صبح گفتگویمان را با ایشان آغازکردیم.شیخ جمالی را می توان ازجمله علمای صاحب اندیشه وسطح بالای بندعباس ومنطقه جنوب داشت.وی با وجود اشتغال درامورحوزوی و دانشگاهی وعضویت درچند نهاد رسمی اهل سنت، رفتاری صمیمی داشت وبا آرامش خاصی به سوالات مان پاسخ گفت.

دقایق داشتند سپری می شدند بنابراین با شیخ جمالی هم به امید توفیق مجدد دیداری مجدد خداحافظی کرده وبدون فوت وقت سواریکی ازماشین های سواری اوزشدیم.آن زمان ساعت 10 ونیم صبح بود.

b_0_0_0_10_images_IMG_3027.jpg

درمسیرخروج از بندرعباس بسوی اوز با ارسال پیامک حرکت مان را به شیخ یگانه اطلاع دادم.توی جاده ترافیک فشرده ای درجریان بود وماشین های سنگین حمل بارمسیر را کاملا تحت اختیارخودشان گرفته بودند.

  مسافتی جلوتر راننده سواری که ما را به سمت اوزمی برد ،مسیردیگری را انتخاب کرد که ترافیکش بسیاربهترازجاده قبلی بود.آنچه که دردو طرف جاده های جنوب جلب توجه می کرد وجود آب انبارزیادی بود که به شکل پراکنده ونزدیک بهم ساخته شده بودند

  .راننده سواری توضیح داد که افراد محلی ازآب داخل آنها برای نوشیدن شخصی خود وهمچنین دام هایشان استفاده می کنند.سقف گنبدی آب انبارها مانعی برای تبخیرآب داخل آن درگرمای تابستان بود.

b_0_0_0_10_images_IMG_3310.jpgb_0_0_0_10_images_IMG_3092.jpg

  بیابان های جنوب آنطورکه پیشترازاطراف واکناف شنیده بودم، کاملا برهوت وخالی ازبافت گیاهی نبودند ویا حداقل جاده بندرعباس به اوز این گونه نبود. زیرا هرازچند طی طریق می شد روستاهای اطراف را نیزمشاهده کرد.

  راننده با سرعت زیاد ازحوزه استحفاظی استان هرمزگان گذشت وحدود ظهربه قسمت شهرقدیمی لاردراستان شیراز رسیدیم.نام این شهردرمتن های تاریخی پیش ازاسلام به شکل های مختلفی درآمده است که ازآن جمله درشاهنامه فردوسی "لاد"،درتاریخ طبری "آلاد" ودرمتون ارمنی "گلار" ذکرشده است.

 ازفلکه آن عکس گرفتم.درفاصله دورتری روی تپه ی مقابل بنای کوچکی مشخص بود.دوربین را به حالت ثابت نگه داشتم وبا تمرکز زیادی تصویرش را ثبت کردم.راننده گفت که آن بنا درواقع یک زیارتگاه کوچک است.
b_0_0_0_10_images_IMG_3066.jpg

b_0_0_0_10_images_IMG_3072.jpg

به حرکت مان ادامه دادیم.جلوترازشهرگراش که عبورکردیم شیخ یگانه برای اطلاع ازچگونگی موقعیت مان تماس گرفته وراهنمایی های لازم را بعمل آورد.کمی بعد ازنمازجماعت ظهردرمقصد پیاده شدیم وپس ازاقامه نمازوصرف ناهارتا نزدیک عصردر مجتمع خوابگاه حوزه علمیه احمدیه به استراحت پرداختیم.

  شیخ یگانه نزدیک عصر به مجتمع آمد.وی را درشب اولین روز فروردین ماه امسال در روستای سیجوال (ازتوابع بندرترکمن) منزل محمد شیخ (معلم فرهنگی وساکن فعلی بستک) ملاقات کرده بودم و حالا به فاصله یک ماه ازآن ملاقات که دریک شب بارانی اتفاق افتاد این بارهمدیگر را درگرمای داغ اوزمی دیدیم.

 یکی ازشاخص ترین علمای اهل سنت جنوب که خدمات زیادی را به ثبت رسانده بود.با ایشان پیرامون اهداف مان ازسفربه جنوب وقایع این روزهای جهان اسلام به گفتگونشستیم وتوضیح دادیم که به دلیل محدویت زمانی امکان اقامت شبانه درآنجا برای مان امکان پذیرنمی باشد.

b_0_0_0_10_images_IMG_3118hjg.jpg

ایشان تلفنی یکی ازطلاب حوزه علمیه را فرا خواند و با ماشین وی به گرمی ما را بسوی بستک بدرقه کرد.موقع حرکت دقایقی تا تاریکی هوا باقی بود ودرابتدای شب 30 کیلومترتا بستک فاصله داشتیم.نماز مغرب را درمسجد جامع روستای بین راهی به نام "شیخ حضور"خواندیم.

b_0_0_0_10_images_IMG_3148.jpgمحمد شیخ تماس گرفت وگفت که ازچه مسیری به سمت منزلش دربستک برویم.وی تمام 26سال سابقه اش به جز تعطیلات نوروزی و تابستانی مدارس را درآن شهرگذرانده بود.

به محض رسیدن به داخل منزلش راهنمایی شدیم وپس ازاستراحتی کوتاه برای خواندن نمازبه مسجد جامع بستک رفتیم.مکانی بزرگ،مجهزوبسیارزیبا بود.روی سردرآن این عبارت به چشم می خورد:خیریه حاج عیسی صالح گرگ.

b_0_0_0_10_images_IMG_3225.jpg

b_0_0_0_10_images_IMG_3296.jpg

نمازعشاء اقامه شد.اتفاقا ضبط تلاوت قرآن کریم جهت پخش درماه مبارک رمضان برای شبکه استانی خلیج فارس که به مدت 10شب درمسجد جامع بستک جریان داشت درهمان ایام انجام می شد وعوامل برنامه مشغول گرفتن عکس ها یادگاری با قاریان قرآن کریم بودند.

b_0_0_0_10_images_IMG_3154.jpg

  فرصت را غنیمت شمرده ومن هم ازگروه آنها وهمچنین ازگروهی که همراه شیخ حسینی نژاد امام جمعه اهل سنت بستک بودند عکس یادگاری گرفتم.با عبدالقادر صالحی مدیرعامل انجمن خیریه بستک آشنا شدیم.

b_0_0_0_10_images_IMG_3160.jpg

  بلافاصله ازما خواست که شب مهمان وی باشیم.لیکن برنامه براین شد که خود ایشان چند ساعتی را با ما درمنزل محمد شیخ بگذراند.مرد فرزانه وجاافتاده ای بود وخیلی زود نسبت به هم خو گرفتیم تا احیانا احساس غریبه بودن نکنیم.قرارشد روزبعد به اتفاق هم به جاهای مختلفی سربزنیم.

اول صبح پس ازبرجا آوردن نمازدوربین به دست به بیرون ازمنزل رفتم تا شهرنگاهی به شهربستک بیاندازم.هوای صبحگاه معتدل بود وخورشید می رفت تا ازپس بلندای کوهی که مقابل نگاهم قرارداشتند خودنمایی کند.

b_0_0_0_10_images_IMG_3192.jpgb_0_0_0_10_images_IMG_3204.jpgفاصله این شهر تا بندرعباس 233 کیلومتراست.شهرنه چندان بزرگی که همه اهالی آن ازاهل سنت بوده وهمدیگررا به اسم و قیافه می شناسند.ساعت نزدیک به 7 صبح بود ودانش آموزان به طرف سرویس های مدارس خود درحرکت دیده می شدند.

 راه افتادم واز مساجد اطراف عکس گرفتم.مناره بزرگی مسجدی دریک ازمجلات پیدا بود.عجیب آنکه با وجود آن مناره بلند بنای خود مسجد قدیمی وبسیارکوچک بود به نحوی که تشخیص ساختمان آن ازفاصله دور با سهولت ممکن نبود.وارد محله خلوت شدم وبه مقابل مسجد رسیدم.درآهنی داشت وکلیدی که قفل نشده بود.تردید داشتم که اگر رهگذری من را موقع وارد شدن به داخل حیاط ببیند چه تصوری درذهنش به ذهنش خطورمی کند.با این حال با کمترین سروصدا وارد محوطه داخلی شده وبه گوشه حیاط جایی به دورازدید عمومی رفتم.نگاهی به ساختمان مسجد انداخته وعکس گرفتم.

b_0_0_0_10_images_IMG_3199.jpg

شهرگردی را به پایان رسانده وبه خانه محمد شیخ برگشتم.بیرون حیاط اثری ازماشینش نبود وطبق قرارقبلی رفته بود تا به یک جلسه اداری برسد.بنده خدا لای درحیاط را بازگذاشته بود تا برای ورود مشکلی نداشته باشم

.به اتفاق همسفرم حاج قیوم شکاری تصمیم گرفتیم تا مسجد جامع را پیاده برویم که تنوعی هم شده باشد.

b_0_0_0_10_images_IMG_3209.jpg

تازه به فلکه جنب مسجد جامع بنام میدان نماز رسیده بودیم که عبدالقادرصالحی ازآن سوی خیابان به استقبال مان آمد و به اتفاق رفتیم تا با شیخ بویه مدیرمجتمع دینی بستک وسپس با خود وی گفتگو داشته باشیم.

b_0_0_0_10_images_IMG_3232.jpg

هوا هرلحظه داشت روبه گرمی می رفت وازطراوت صبحگاهی خبری نبود.تا نصف روز دربستک که چهارطرفش توسط کوه بسته شده بود ماندیم وبعدازنمازظهرراهی بندعباس شدیم تا ازهمان مسیربه مبداء اصلی بازگردیم.

دوخصلت مهم است که بیش ازهرچیزی درنزد مردمان خطه جنوب خودنمایی می کند.اول اینکه بسیارمهمان نوازند ووحدت به معنای واقعی دربین شان موج می زند.دوم اینکه اگربه دلیل موقعیت کاری نتوانند پاسخگوی تلفن باشند دراولین فرصت دست داده تماس گرفته وجویای احوال تماس گیرنده می شوند هرچند که ممکن است شماره درج شده ناشناس بوده ومربوط به استان دیگری باشد.

خبرنگار:طاهر جانی

 b_0_0_0_10_images_IMG_2993.jpg

 

 

مطالب مرتبط:

داعش شش نفر را به دلیل خودکشی نکردن اعدام کرد

ماموستا سلامی:اثرات زیانبار انحراف فکری از ترک واج

پزشکان بدون مرز: 9400 مسلمان آراکانی کشته شده‌اند

اسلام و عقب ماندگی جامعه اسلامی /یک شبهه خطرناک

داعش مکان های دولتی الرمادی را تخلیه کرد

حکم اعدام رهبر اخوان المسلمین مصر لغو شد

 

نقش حمایتی عربستان از گروه های افراطی

 

ابوالغیط هزینه بازسازی سوریه را اعلام کرد

خبر فوری:پاکستان دو جنگنده هندی را ساقط کرد

نوشتن دیدگاه


آخرین تحلیل ها و مقالات

نظرات کاربران

کانال تلگرام اساس نیوز

تبلیغات