b_300_300_16777215_10_images_osmaaanniii.jpg

اساس نیوز :مولوی عبدالحکیم عثمانی پس ازگذراندن تحصیلات ابتدایی درمدرسه علمیه تربت جام درسال 63 با ورود به مدرسه علمیه مولانا عبدالعزیز زاهدان تحصیلات درسطح مقدماتی حوزوی خود را شروع  نموده و پس ازگذراندن دوره های متوسطه وعالی درسال 72 فارغ التحصیل گردید.

وی درکنارفراگیری علوم حوزوی از دروس دانشگاهی نیزغافل نماند و رشته الهیات را دردانشگاه پیام نورتحصیل کرد.مولوی عثمانی از زمان فارغ التحصیلی به عنوان مدرس حوزه علمیه مکی زاهدان به تدریس اشتغال دارد.با این عالم اهل سنت متولد تربت جام گفتگوی تلفنی ترتیب دادیم که از نظرتان می گذرد.

سوال:تحصیل دروس دانشگاهی درکنار تحصیلات حوزوی چه تغییر مهمی در افزایش بارعلمی طلاب به وجود می آورد؟

مولوی عثمانی:در دهه های گذشته طلاب علوم دینی انگیزه چندانی به ادامه تحصیل دردانشگاه نداشتند .چون آن زمان علاوه برکمبودها ومشکلات،مسائل روی کاغذ پیاده می شدند وبرای این سواد حوزوی کفایت می نمود.اما از دهه هفتاد به بعد و به دنبال افزایش امکانات، لزوم فراگیری علوم دانشگاهی روزبه روزبیشتراحساس می شد.ازسوی دیگرطلاب حوزه ها به معلومات محلی بسنده نکرده وهمان طورکه می دانید با درپیش گرفتن سفربه حوزه های دور دست به معلومات شان را ارتقاء بخشیده و با رسیدن به درجه استادی خدمات ارزنده ای را به ثبت رساندند.

الان که ما شاهد افزایش حوزه های علمیه هستیم به برکت زحمات همان اساتید برجسته ای است که رنج سفرهای دور و دراز را به جان خریده و با پایه گذاری مدارس علوم دینی درابتدا به تنهایی وبعدها با کمک کسانی که فارغ التحصیل شدند توانستند سطح آموزشی حوزه ها را به درجه مطلوبی برسانند.لذا عقیده عمومی براین است که طلاب حوزوی همزمان با فراگیری علوم قرآنی از دروس دانشگاهی نیز غافل نمانده ودید خودشان را نسبت به مسائل وسعت ببخشند.

چنین امتیازی کمک می کند تا اساتید حوزوی بتوانند ارتباط بهتری را با مخاطبان شان برقرارنمایند وشاگرد می تواند به همان طریقی که می خواهد واستعداد دارد دروسش را یاد بگیرد.این دیدگاه در نزد شاگردان علوم حوزوی به طبع متفاوت است ونمی شود با یک روش خاص به همه آنها علم آموخت.بر فرض مثال شاگردی را می بینید که برای رسیدن به جواب دقیق ترمرتب استاد را به سوال می گیرد و یا طلبه ای را می بینید که برای رسیدن به علم مورد نظر راه تحقیق را درپیش می گیرد.بنابراین اساتید حوزوی با تجربه ای که از تحصیل در دانشگاه به دست می آورند با تسلط بیشتری می توانند به کار تدریس بپردازند وبه هرشاگرد با توجه به خصوصیاتی که دارد علم بیاموزند.

سوال:استاد،شما درحوزه علمیه مکی ازنرم افزارهای پیشرفته روز و فضای اینترنتی درجهت آموزش طلاب چگونه استفاده می کنید؟

مولوی عثمانی:درابتدای ورود ابزارآلات پیشرفته به بازهارهای فروش،اکثرا ادارات دولتی ازآنها بهره مند می شدند ودرجاهایی مانند مدارس علوم دینی بهره مندی ازآنها خیلی محدود بود.لیکن به تدریج لزوم استفاده از ابزارآلات پیشرفته بیشتراحساس شد.الان حوزه علمیه مکی دربخش های مختلف خود ازاین امکانت استفاده می کند. اما در زمینه های آموزشی مانند آموزش زبان های خارجی وعربی به طلاب، برای اینکه آنها بهتر بتوانند با دنیای پهناورعلم ارتباط برقرار کنند خوشبختانه اساتید برجسته ودرنوع خود دانشمند به امر تدریس اشتغال دارند.همچنین ازمطالبی که درمجلات داخلی منتشرمی نمایند ،می توان دریافت که درچه سطح بالای علمی و دانشگاهی بسرمی برند.این ها باعث فخر ومباهات درکشورما هستند.

سوال:جناب مولوی به عقیده شما آیا حوزه های اهل سنت ما به آن درجه ازسطح علمی رسیده است که دیگر نیازی برای رفتن به حوزه های دینی کشورهای همسایه نباشد؟

مولوی عثمانی:واقعا همین طور است که می فرمایید وحوزه های علمیه داخل کشوربه برکت همکاری های صورت گرفته از سوی مسوولین از هر لحاظ تجهیز شده و واقعا آن نیازی که سابقا احساس می شد دیگروجود ندارد.مضافا این که الان شرایط کشورهای همسایه ما در شرق کشور به لحاظ ضریب امنیتی درسطح پایینی است و چندان نمی توان  روی آنها برنامه ریزی کرد.

البته باید یاد آور شوم  که هر چه حوزه های علمیه  ترقی پیدا کنند به نفع جهان اسلام است واین مطلب راجع به حوزه های ما نیزکاملا صدق می کند.

سوال:ناامنی درهمسایگان شرقی تا چه حدی روی فضای دینی  حوزه های علمیه  ومردم تاثیر گذار بوده است؟

مولوی عثمانی:شما به خوبی می دانید که سابقا دیدگاه ها نسبت به شهرهای نوار مرزی شرق کشور خاص ومتفاوت بود وناامنی کشورهایی مانند افغانستان و پاکستان خواه ناخواه مرکزی مانند زاهدان را نیز تحت تاثیر قرارمی داد.آن زمان تصورمی شد که  اقوام بلوچ با درس و دانشگاه و پیشرفت های علمی میانه ای ندارند درحالی که اینها همه تصوراتی دور از واقعیت بود .

سیستان و بلوچستان مردم دلگرم و دلسوزی دارد که ارتباط خوبی با علما دارند وعلما نیزهمواره در جهت تحکیم و حدت میان اقوام مختلف تلاش کرده اند.

الان اهل سنت بلوچستان واقعا ازامکانات خوبی برخوردارهستند ودر زمینه های فعالیت های فرهنگی،انتشار کتب دینی ونشریات مختلف اقدامات مثبتی درحال انجام است.البته مشکلاتی هم به لحاظ محروم بودن منطقه وجود دارد. زیرا این مناطق با خشکسالی مواجه هستند و کشاورزی انجام نمی شود و یا مردم صنعت دامپروری ندارند.

سوال:نشست های مجمع فقهی اهل سنت استان به مرکزیت زاهدان درچه ایامی تشکیل می شود؟

مولوی عثمانی:در واقع استارت نشست های مجامع فقهی اهل سنت کشوراز زاهدان شروع شده است و سالیانه یک نشست بزرگ با شرکت تعداد زیادی ازعلما و فقها برگزار می گردد.لازم به یادآوری است که اعضای موسس مجمع استان محدود و مشخص هستند و بقیه مدعوین به صورت مهمان دراین نسشت بزرگ حاضر می شوند.

سوال:تحلیل جنابعالی از وقایع امروز جهان اسلام چیست و چه راهکاری لازم است تا فتنه ای که گریبانگیر کشورهای اسلامی شده است ریشه کن شود.؟

مولوی عثمانی:آن چه که امروزدرکشورهای اسلامی مانند سوریه،عراق،افغانستان و نظایرآن رخ می دهد کنش ها و واکنش هایی را ازسوی گروه های درگیر به دنبال داشته است.عقیده بنده بر این است که ابتدای امردلایل این مسائل می بایست با مشارکت عقلا،نحبگان و خیرخواهان جهان اسلام به بحث و بررسی گذاشته شوند تا راه های درست ریشه کن کردن شان مشخص گردند.

شما می بینید که این گروه ها در درون خودشان دارای شاخه های متعددی هستند ومرتب هم تغییر می پذیرند.بنابراین صرفا نمی شود با عناوین شان جنگید ومبارزه کرد چون وقتی یک گروه را متلاشی می کنید مدتی بعد از یک نقطه جدید با یک عنوان و گروه جدید سردر می آورند.لذا مجدد تاکید می کنم که باید بررسی های دقیق تری صورت بگیرد.

برخی تحلیل ها براین است که اعضای گروه های تندروی درحال جنگ را جوانانی از کشورهای آسیای میانه تشکیل می دهند که با فرهنگ متفاوت و دریتیمی و تنگ دستی پرورش پیدا کرده اند که به نظر بنده این نمی تواند تحلیل کاملی باشد. چرا که بسیاری ازاعضای آن نیروهایی ازقلب اروپا هستند که واقعا غم ثروت ندارند و در رفاه و آسایش بزرگ شده اند.الان حکام کشورهای خارجی از این نیروها در جهت منافع خودشان استفاده می کنند و شما مطمئن باشید بعدها نیز به همین شکل خواهد بود. پس تحلیل ما باید یک تحلیل جامع و کامل باشد و قطعا نمی شود با یک جمع بندی ساده به نتیجه رسید.

خبرنگار:طاهر جانی

 

 

 

 

مطالب مرتبط:

امام جمعه آق قلا:بهترین راه برای مبارزه با هجمه و

قدیمی ترین پیام در بطری

جنجال رقص پوتین در عروسی وزیر خارجه اتریش

فرستاده ویژۀ «ولادیمیر پوتین» به افغانستان: وقت خر

پلیس مذهبی عربستان بدنبال مهمانان یک پارتی

محکومیت سو استفاده از نام اسلام بوسیله خشونت طلبان

نخست وزیر عراق: ترکیه در حال ریسک برای ایجاد یک ج

امریکا هردو هفته یک بار برای مذاکره پیغام می دهد

حملات هوایی و زمینی علیه داعش+فیلم

نوشتن دیدگاه


آخرین تحلیل ها و مقالات

نظرات کاربران

کانال تلگرام اساس نیوز

تبلیغات