b_0_0_0_10_images_IMG_0804.jpg

اساس نیوز : یوسف آخوند سخندان متولد روستای سیجوال ازتوابع بندرترکمن است.وی تحصیلات حوزوی خود را درسال 61 در حوزه علمیه روستای چن سولی شروع کرده ویک سال بعد به حوزه علمیه عرفان آباد رفت.

آخوند سخندان پس از آن به حوزه علمیه عرفانی قره قاشلی آمد وتا 72 درآن جا مشغول تحصیل بود.این روحانی اهل سنت به لحاظ فعالیت های اجتماعی جزو علمای مطرح بوده و در بسیاری از مراسم های حوزوی حضوری فعال دارد.

این چهره ی دینی پس از فارغ التحصیلی به مدت 3 سال درحوزه اعظمیه قربان محمد آخوند اونق واقع در بندرترکمن به مرور دروس گذشته خود پرداخت. از نامبرده بیشتردرمراسم دینی به عنوان سخنران مذهبی استفاده می گردد.یوسف آخوند سخندان بی تردید یکی ازکارشناسان مسائل دینی است که می تواند با ریشه یابی دقیق مسائل نقاط ضعف و قوت مسائل  مورد بررسی و بازبینی قرار بدهد.با این فعال حوزوی اهل سنت گفتگویی را ترتیب دادیم که به اتفاق می خوانیم.

سوال:نظر جنابعالی درباره پیشرفت دین درمیان اهل سنت استان گلستان چیست؟

آخوند سخندان:پیشرفت دین درمیان اهل سنت استان گلستان اگرچه  به لحاظ تدریس علوم دینی حوزوی از سطح قابل قبولی برخوردار است، اما باید اذعان کرد که ما به لحاظ تاریخی در جایگاه نامناسبی قرار داریم و طلبه های فارغ التحصیل حوزوی  ما آن طور که باید وشاید ازعهده سخنرانی دراجتماع عمومی برنمی آیند.علما معمولا در برخورد های اجتماعی و رفتاری از ابهت خاصی برخوردارند که بنده آن را دربین علما منطقه ترکمن صحرا به لحاظ قدرت گویایی و توانمندی درسخنوری کمتر مشاهده می کنم.

سوال:شما برای رفع این نواقص چه راه کارهایی را پیسشنهاد می کنید؟

آخوند سخندان:اصولا امنیت جامعه به سه موضوع مهم دربحث علم روز من جمله  ارشاد-نصیحت و تذکر بستگی دارد که کامل کننده یکدیگرهستند.در دنیای امروز دیدگاه ها عموما به مسائل ظاهری و باطنی خلاصه می شوند.این سه موضوع عنوان شده نیزدرظاهرهمه یک معنا دارند اما درباطن متفاوت ازهم هستند.دراین مبحث ارشاد به معنی رشد یافتگی تلقی می شود.

درضمیر جوانان ما  مساله رشد فکری از بدو تولد شکل می گیرد. بنابراین باید ازفرصت استفاده کرده و تفکر اسلامی را دراذهان این قشر پروراند  تا آن ها به درجه قابل قبولی از رشد اسلامی برسند.برای احیای رشد اسلامی درجوانان باید مسیرهای مورد نظر شناسایی شده و مورد مطالعه قرار گیرند.مسیرهایی مانند تلگرام و وات ساپ که جوانان به آن ها تعلق و وابستگی دارند و می توان از طریق آن ها روی مخاطبین کار دینی کرد.ولی متاسفانه علما ما عمدتا ازاین مسیرها شناخت و اطلاعات کافی ندارند.یکی از دلایل عدم شناخت علما با فن آوری های روز چون دور بودن آن ها ازاجتماعات عمومی است.حضور نه به این صورت که فقط باشند بلکه اظهار وجود کرده و با جوانان و سایر مردم راجع به موضوعات مختلف به گفت وشنود بپردازند.

سوال:بنظر جنابعالی جوانان و سایراقشار مردم  درخصوص چه موضوعاتی  باید به رشد برسند؟

آخوند سخندان:مسلما دراین بحث منظور از رشد,پرورش فیزیکی و اندامی آن ها نیست.بلکه منظور پرورش فکری,فرهنگی,اعتقادی وحتی  پرورش روحی آن ها است. تا جوانان عزیز آینده دار بتوانند درعرصه های مختلف دینی به فعالیت بپردازند.از این طریق می شود افکار آن ها را به افکار دیگر جوانان نیز پیوند داد.لذا ما علما باید تلاش کنیم ،نیروهای جوان را به خودمان نزدیک نماییم.گام دوم این بحث نصیحت است.دراین باره پیامبر(ص) می فرماید اگر امروز یک مسلمان با فردایش یکسان باشد وی چیزی یاد نگرفته است.

ما حتما باید فعل نصیحت را انجام بدهیم .زیرا نصیحت رکن اصلاح فرد و برگشت وی از ناهنجاری ها به سوی هنجارها به شمار می رود.شما هیچ کس را پیدا نمی کنید  که  ذاتا نصیحت پذیر نباشد.مشروط به آن که نصیحت انجام شده اثر لازم را بر روی مخاطب ما بگذارد و به بالندگی اش در روزهای آینده کمک کند.درانسان مسلمان باید تحول اخلاقی رشد پیدا کند تا  که بتواند فرد مفیدی برای جامعه باشد.

سوال:ِبحث تذکر که اشاره کردید به چه مواردی می پردازد؟

آخوند سخندان:تذکر در واقع به به برقراری امنیت جامعه کمک می کند.بنا به عقیده بنده,امنیت جامعه فقط درابعاد اجتماعی آن خلاصه نمی شود.بلکه داشتن امنیت اقتصادی,امنیت فرهنگی,امنیت دینی,امنیت  فرد و خانواده نیزبسیارمهم هستند که همه این ها با رعایت مباحثی که در مباحث بالا ذکر شد به دست می آیند.تذکر دراین جا همان یاد آوری است.علم روان شناسی ثابت می کند که تذکر تا چه حدی می تواند در تحول اشخاص تاثیر گذار باشد .زیرا یادآوری ها همیشه می توانند جلوی کج روی ها  و اتفاقات ناهنجار را بگیرند.

سوال:به عقیده شما ضعف در زمینه های ارشاد مناسب جامعه چه پیامد هایی می تواند به همراه داشته باشد؟

آخوند سخندان:بسیار واضح است که وقتی این ها نباشند گروه هایی با افکار وهابیت و افکار نوظهور ،از غفلت ما استفاده کرده و به میان جوانان رخنه می کنند.گروه هایی که جز تند روی نمی دانند و نمی خواهند در نزدیکی ما قرار دارند.

ازنظربرخی از دیدگاه های تند با کسی که نمازنمی خواند نباید نشست و برخواست کرد چون او را کافر می پندارند. حال آن که اثبات کافر بودن یک شخص به مشخصه های دیگری بستگی دارد.من جمله  شخصی که منکرقرآن شود و یا اساسا اعتقادی به خداوند متعال و به نبوت و معاد یعنی روز قیامت و حساب  نداشته باشد ،این شخص مسلما کافراست.

اما کسی که کلمه شهادتین را به زبان گفته و به آن اعتقاد پیدا کرده,با نخواندن نماز و یا برجای نیاوردن دیگر واجبات که کافر نمی شود.این گونه نیست که با اولین لغزش و اشتباه فرد,وی را جزو کافران بشماریم.دین اسلام این را نمی پذیرد.لذا جوانان را باید با ایجاد تحول اخلاق اسلامی در وجودشان هدایت کرد و چنین تحولی از طریق ارشاد-نصیحت و تذکر ممکن خواهد شد.تک تک افراد جامعه اعم از والدین,معلمین,مربیان,علما و فضلا می بایست نسبت به اطرافیان خود احساس مسئولیت کرده و با فاکتورهایی که به عرض رساندم مسائل را یاد آوری نمایند.

سوال:گروه های وهابی و نوظهورازچه طریقی روی جوانان تاثیرمی گذارند؟

آخوند سخندان:طبیعی است که این ها در لباس روحانیت و با افکار نوظهوراز طریق نشست و برخواست ها و برگزاری جلسات افکارشان را به ذهن جوانان تزریق کرده و کاری می کنند که مخاطبین جوان به طرف اهداف آن ها گرایش پیدا کنند.

ما هم قبول داریم که در ابتدا بخشی از مسائل عنوان شده توسط این گروه ها براساس آمیزه های قرآن است .اما این ها به مرور حرف ها و عقاید خودشان را نیز مطرح می کنند وطی هرجلسه بر بارتاثیرگذاری عقاید و حرف هایشان می افزایند تا جوانان را کم کم  به جمع پیروان خود درآورند.

سوال:به نظر جنابعالی شبکه های ماهواره های منتسب به مذاهب اسلامی با چه اهدافی به پخش برنامه می پردازند؟

آخوند سخندان:چه لزومی دارد وقتی که  بهترین علما و فضلا در اطراف ما حضور دارند اسلام را از کشورهایی یاد بگیریم که خودش مهد پرورش کفر است؟چرا ما مسلمان ها چرا باید بنیه و اساس اسلامی را ازیک عده مسلمان نماها یاد بگیریم که جز بحث و جدل هنر دیگری از خود نشان نمی دهند؟البته ازماهواره ممکن است استفاده های خوبی هم بشود. لیکن علوم اسلامی را باید ازعلما و فضلا مناطق خودمان یاد بگیریم.تا وقتی علما حوزه های اطراف  هستند و وجود دارند ما نیازی به شبکه های اسلام نمای تفرقه انگیز که اعتقادات انحرافی دارند نداشته وهرگزهم نخواهیم داشت چون این ها به دین ما و اعتقادات ما و مذاهب ما توهین می کنند.

سوال:چرا علمای مذاهب اسلامی اهل سنت بودن داعشی ها را باور نداشته و آن ها را مسلمان نمی دانند؟

آخوند سخندان:پرسش شما جواب واضحی دارد چون قرآن می گوید هیچ شخصی اجازه ندارد عمدا خون شخص دیگر را بر زمین بریزد و اگر این کار را بکند بدون شک وارد جهنم خواهد شد.بنابراین شخصی که کلمه لااله اله الله را بگوید وارد حریم اسلامی می گردد و خون وی پاک است.پس جوانان باید مراقب باشند هرگز افکار داعشی,افکار نو ظهور و افکار غلط را  به میان خود راه ندهند که دراین جز گمراهی حاصل دیگری درکار نخواهد بود.

خبرنگار:طاهرجانی

وری

 

مطالب مرتبط:

حاج ملا عبدالله : خطر وهابیت دنیای اسلام را تهدید

 

مولانا عبدالحمید در مراسم نماز جمعه اهل‌سنت زاهدان

دعوت از مسلمانان برای تحصن در مسجدالاقصی

تاسیس مرکز جهانی اسلام در شهر الغردقه مصر

بازگشایی سفارت عربستان بعد از ۲۵ سال در بغداد

هشدار مقام بلندپایه نظامی اسرائیل درباره احتمال یک

چرا برخی مناظره های بین علمای ما، به نتیجه روشنی خ

مولوی قادری : توجه به حقوق دیگران و پرهیز از مال ح

حاشیه های تصویری از سفر دونالد ترامپ به عربستان

نوشتن دیدگاه


آخرین تحلیل ها و مقالات

نظرات کاربران

کانال تلگرام اساس نیوز

تبلیغات