b_0_0_0_10_images_IMG_006711.jpg

اساس نیوز :حاج داود آخوند بلکفه امام جماعت مسجد ابوبکرصدیق(رض)بندرترکمن در سال 72 موفق به فارغ التحصیلی ازحوزه علمیه شد و پس ازآن درراستای اموردینی شروع به فعالیت کرد.

وی از جمله علمای صاحب نظر ترکمن شناخته می شود.آخوند بلکفه درکنارفعالیت های دینی سوابق اجتماعی متعددی را نیز درکارنامه دارد که از آن جمله می توان به عضویتش در دوره سوم شورای شهر بندرترکمن اشاره کرد.
نامبرده در بیشتردوره ی عضویتش درشورای شهر ریاست شورا را برعهده داشت وثمره این ریاست حضور فعال وی در فضای رسانه ای بود . آخوند بلکفه هم اکنون مشغول بررسی روی یک کارگروه مطالعات و تحقیقات علوم انسانی با مرکزیت مشخص بوده وقراراست اقدامات ثبت آن را به انجام برساند.با این اندیشمند حوزوی گفتگویی را ترتیب دادیم که درذیل می خوانید:

b_0_0_0_10_images_IMG_0068.jpg
سوال:حاج آخوند همان گونه که اطلاع دارید حوزه های فعال بسیاری درمناطق اهل سنت استان گلستان فعالیت می کنند که برخی نیزدرسطح کشوربه عنوان مرکزعلوم دینی شناخته می شوند.آیا به نظرشما ازاین ظرفیت به نحوشایسته ومطلوب استفاده می شود؟
آخوند بلکفه:بی گمان فارغ التحصیلان حوزوی ما از نظر رشد و نمو و فراگیری علوم دینی درطول سال های تحصیل به سطحی که می بایست رسیده اند وازاین نظرکاملا مورد تایید اساتید محترم حوزوی هستند.شاید اگر زمینه  بهره مندی بهتر ازاین عزیزان فراهم می بود چه بسا با استفاده ازخلاقیت ذاتی می توانستند فراترازانتظارنشان بدهند. اما آنچه که از آن می توان به عنوان کمبود یاد کرد زمینه های فرهنگی مسئله است که ازاین منظردچارعقب ماندنی هستیم.
سوال:اگرممکن است دراین زمینه توضیح بیشتری دهید؟
آخوند بلکفه:به خوبی می دانید که غنای فرهنگی زمینه ها می تواند موجب پیشرفت و بالندگی آنها شود.به عبارت دیگر تا فرهنگ استفاده ازطرفیت های مد نظر نباشد نمی توان بهره گیری لازم را ازآن به عمل آورد.درحوزه های ماهرچند که همه چیز با برنامه به پیش می رود اما در زمینه نحوه استفاده ازظرفیت ها فرهنگ سازی مناسبی صورت نگرفته است.
سوال:شما علت این را درچه می دانید؟
آخوند بلکفه:سلایق ذهنی جوانان ما به سمت استفاده ازابزارهای تکنولوژی روز درتبادلات فرهنگی سوق پیدا کرده است .اما دربیشترمراکز حوزوی روش های یاد دهی کماکان سنتی و قدیمی است.بدین معنی که  شاگرد برای تحصیل به حوزه می رود و پس ازفارغ التحصیلی درمی ماند که حالا چه کند.به عبارت دیگرطلبه ما پس ازاتمام تحصیل انتظار دارد ازقبل برای اشتغال وی فرهنگ سازی شده و ابزار ومحیط کارلازم دراختیارش گذاشته شود.
سوال:شما عوامل بازدارنده فعالیت های فرهنگی چه می دانید؟
آخوند بلکفه:به طورمشخص ضعف اقتصادی به این قضیه دامن زده است.به قول معروف فقر اقتصادی باعث فقر فرهنگی می شود.از این رو بخش عمده تحصیل کرده های حوزوی به جای انتقال دانش به دیگران لاجرم رو به کارهای غیرتخصصی می آورند .این رویه می شود که نمی توانیم ازظرفیت های موجود به نحو مطلوب استفاده نماییم.ما باید این فرهنگ را درخود تقویت نماییم که یک فعال حوزوی نیاز به کار حوزوی دارد وسپس درجهت جذب اسپانسر و رفع موانع اقتصادی گام های اساسی برداریم.
سوال:حاج آخوند دربحث فرا منطقه ای حتما اطلاع دارید تنی چند از کشورهای اسلامی درگیرجنگ های داخلی با گروه های داعش وتکفیری می باشند عقیده جنابعالی در این زمینه چیست؟
آخوند بلکفه:عقیده بنده این است که آنها برای خراب کردن چهره اسلام ودر مقابل مذاهب دیگر برای خشن نشان دادن اهل سنت پا به میدان نبرد گذاشته اند.اوایل به نظر می رسید این ها اهداف آرمانی داشته باشند ولی بعدها مشخص شد که دارای اهداف مردمی نیستند وبخصوص نیروهای تحت امرآنها            فی البداهه و به جهت کسب درآمد وارد گروه شده اند.این ها با انجام نسل کشی به اسلام آسیب جدی رساندند وبه جای خدمت مرتکب خیانت شدند.خیانتی که پیروان اسلام را چندین دهه مکدرخواهد کرد.
سوال:آیا این عقیده که آنها به نام اهل سنت فعالیت می کند می تواند بخشی ازآسیب های آنها به جهان اسلام باشد؟
آخوند بلکفه:قطع به یقین چنین است. درجهان اسلام علمای دینی اهل سنت اعمال  این گروه خشن را مطابق با عقیده هیچ مذهب اسلامی قبول نداشته وادعای آنها را رد می کنند.داعشی ها وتکفیری ها با شعارمسلمان بودن درواقع ابزاردشمنان برعلیه امت اسلامی قدعلم کرده اند و یک تشکل دینی به حساب نمی آیند.این ها با اجرای آموزه های  وهابیت و سلفیت همان نقشی را که  ایفاء می کنند که دشمنان می خواهند .
سوال:به نظرشما آیا وقت آن نشده است تا در زمینه تقویت وحدت بین مسلمین اقدامات بیشتری برنامه ریزی شوند؟
آخوند بلکفه:برنامه های مورد نظردرکشورهای مختلف اسلامی درغالب همایش های بین المللی درحال انجام است وخوشبختانه ازاین نظرنگاه ها یکسان شده اند.منتهی چیزی که می تواند باعث تقویت مقوله وحدت شود توجه بیشتربه بسترهای فراهم سازی آن است.
باید بررسی شود که چگونه می توانیم این مسئله را دربین مردم تقویت کنیم و از این راه جامعه را به دلبستگی کامل برسانیم.درگذشته نشست های هم اندیشی بین مذاهب درمناسبت ها اتفاق می افتاد وپاره ای مواقع تصورمی شد به جهت رفع تکلیف است. ولی با اتفاقات امروزی بحث وحدت نیاز به زمان ومکان خاصی ندارد وبنابراین می بایست مردم را با ساز و کارمناسب به سوی یک باورعمومی سوق دهیم.
سوال:حاج آخوند بحث فعالیت پاره ای افراد و گروه های متمایل به وهابیت درمناطق ما نیزمورد بحث محافل دینی است.درباره وجود ونوع فعالیت آنها چه نظری دارید؟
آخوند بلکفه:در دوهه اخیرتفکرات گرایش های وهابیت وسلفیت درمنطقه ما نفوذ کردند.چیزی که می تواند باعث مدیریت مسائل شود و بستر فکری جامعه را سامان دهد ایجاد یک تشکل با حضور رجال علمی اهل سنت است.دراین تشکل نخبگان اهل سنت عاری ازتفکرات وهابیت وسلفیت هم می توانند دورهم جمع شوند.
سوال:به عنوان یک صاحب نظر دینی تعریف اهل سنت از وهابیت وغیر وهابیت چه است؟
آخوند بلکفه:در قدیم الایام از دوران پس ازخلفا تفکرات پیروان دینی به دوگروه تقسیم می شود.گروه اول اصولیون نام دارند وبه گروه دوم سلفیون گفته می شود.اعتقادات وتفکرات سلفیون خشک وغیرقابل انعطاف بوده و به شرایط زمان اعتقادی ندارند.اینها به ظاهر روایات استناد نموده وچنانچه با باورشان مغایرت داشته باشد بی درنگ رد می نمایند.سلفی ها خیلی راحت تفکرات مغایربا خودشان را نیزتکفیرمی کنند.درطرف مقابل گروه اصولیون بنابراصول وتفکرات ومبانی اهل سنت به مسائل نگاه می کنند ودرصورت انطباق مسائل با اعتقادات شان آن را خارج ازدین نمی شمارند.اصولیون هرگزبه سادگی کسی را تکفیرنمی کنند وبرخلاف سلفیون انعطاف پذیرهستند.
خبرنگار:طاهرجانی

مطالب مرتبط:

امام جمعه اهل سنت بیجار: تروریست خواندن ملت ایران،

دستگیری تعدادی از اعضای داعش در شمال کشور

نشست کابینه امنیتی اوباما درباره سوریه

ا

حمله یک فرد نژادپرست به مسجدی در فرانسه

ب

آمار جدید تونس از اتباع تروریست خود در سوریه

فرود بالگردهای آمریکایی در مناطق تحت اشغال داعش

ا

مولانا گرگیج: تصمیمات اخیر دونالد ترامپ بسیار احمق

تنش در خط مرزی لبنان و اسرائیل

رئیس‌جمهور ترکیه : اسرائیل یک کشور اشغالگر است

نظرسنجی

آیا با راه اندازی شبکه ماهواره ای اهل سنت ایران در داخل کشور موافق هستید؟
  • رای: 0%
  • رای: 0%
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای:

آخرین تحلیل ها

کانال تلگرام اساس نیوز