b_0_0_0_10_images_gfggffhf3.jpg

اساس نیوز :در روزگاران نه چندان دورکه منطقه زیرکوه استان خراسان جنوبی هنوزاز بسیاری امکانات معیشتی و حمل و نقل جاده ای محروم بود، زلزله مهیب سال 59 به یک باره روستاهای آبیز-اسفاد-میرآباد-فندخت-بهمن آباد-استند-نیار-اسفدن-کریزان و....را تبدیل به تلی ازخاک کرد.

در این شرایط پروژه انتقال ساکنین روستاهای زیرکوه به زمین های پایین دست تحت عنوان خانه های سازمانی کلید خورد.
مدت ها بعد زمانی که کارساخت خانه ها به اتمام رسید، روزگار سال های دهه شصت را پشت سرمی گذاشت.به این ترتیب ساکنین دامنه به خانه های سازمانی پایین دست جابجا شدند تا زندگی آرام شان درآنجا ادامه یابد.
با همه این احوال زلزله سال 76 دوباره همه چیز را به هم ریخت وموجب شد تا علاوه برتکرار ویرانی,بسیاری ازقنات ها که حیات کشاورزی منطقه بسته به وجودشان است کاملا بخشکند.حالا و دردهه 90 منطقه ای که قبل تر ها کمترنام و نشانی از آن شنیده می شد با مرکزیت شهرحاجی آباد عنوان شهرستان را روی خود دارد و ازسمت شرق هم مرزبا کشورافغانستان است.
بخشی ازمردمان زیرکوه که درایران و جهان به سرزمین زرشک اعلاء و زعفران(طلای سرخ)شهرت دارد، ازنیم قرن پیش با آغازحیات راه آهن شمال به قصد کاربار سفر بسته وازمحله خالی ازسکنه پشت سپاه بندرترکمن سر درآوردند.
به این ترتیب چه آنهایی که ازآن ایام خزرنشین شدند وچه کسانی که بعدها به مجموعه یاد شده پیوستند همگی جزو ساکنان قبلی منطقه زیرکوه دراستان خراسان جنوبی به شمارمی روند واین تصورکه آنها اصالتا تایبادی هستند به گمان برجای مانده ازهمان گذشته های دورباشد.حالا سال ها ازسکونت دائمی این قوم با طوایف متفاوت دربندرترکمن می گذرد ومسجد چهاریارنبی مرکز فعالیت های دینی آنها وترکمن های ساکن دراطراف به حساب می آید.
ازنکات مثبت درمسجد چهاریارنبی تقسیم مسئولیت درمیان هیئت امناء وجماعت فعال آن است.تا وقتی مولوی نورمحمد بصیری هست خود امامت جماعت را به عهده می گیرد وهرگاه که نیست یک نفردیگرجلوی جماعت می ایستد.در وقت اذان نیز روال به همین شکل است ومخصوصا به کودکان طریقه اذان گویی را آموزش می دهند، تا صفای معنوی مسجد بیش ازغنای ساختارش جلوه کند.حال گفتگو با جناب مولوی بصیری امام جماعت مسجد چهارنبی بندرترکمن را به اتفاق می خوانیم.

b_0_0_0_10_images_fdfgfdgf2.jpg
سوال:در ابتدا تحلیل خود را در مورد وقایع این روزهای جهان اسلام بیان بفرمایید؟
مولوی بصیری:می دانید که این روزها مسلمانان تعدادی از کشورها گرفتار جنگ و خونریزی هستند و در نتیجه امور زندگی آنها مختل شده است.نبی مکرم اسلام می فرمایند:وقتی مصیبتی حادث می گردد همه همسایگان باید جمع شده و خانواده مصیبت دیده رایاری نمایند تا شرایط برای آن خانواده چندان سخت سپری نشود.الان هم گروهی از مسلمانان به مصیبت بزرگی دچار شده اند و درهر شبانه روز اخبارناگواری از وقوع قتل و جنایت توسط دشمنان اسلام به گوش می رسد.دراین شرایط وظیفه ما هست  که به یاری مصیبت دیدگان بشتابیم و خود رادرکنارآنها ببینیم.
سوال:جناب مولوی شما دلایل وضعیت فعلی را درچه عواملی می دانید؟
مولوی بصیری:یکی ازمهمترین دلایل دوری مرزها از هم و وجود تفرقه دربین مسلمانان است.در زمان پیامبر(ص)امت اسلامی درصد کوچکی ازیک وسعت جغرافیایی را تشکیل می دادند.در دوره ای که لشکراسلام با ایمان کامل به خدا سرزمین های بزرگ را فتح می کردند تا سرزمین های اسلامی بیشتر شوند.
الان هم نظیر همان جنگ ها وجود دارد با این تفاوت که متاسفانه دوره جنگ مسلمان با مسلمان شده است و دلیل آن ضعیف بودن ایمان آنها به خدا است.اگرایمان آنها ضعیف نبود وبه جای اتکاء به خدا دست به دامان خرافه پرست ها نمی شدند و شاهد وضعیت مصیبت بار کنونی نبودیم.درزمان پیامبر(ص)هدف اصلی فتح سرزمین ها نبود، بلکه هدف نجات انسان ها از شرک و بت پرستی بود.در دوره ی حاضرمقابله با بت پرستی فراموش شده ودعوض فتح سرزمین های دیگر مسلمانان ملاک اصلی است.
سوال:به نظرشما چه باید کرد تا جلوی گروه های زیاده خواه هم چون داعش گرفته شده وامنیت به سرزمین های تحت قلمرو مسلمانان بازگردد؟
مولوی بصیری:جواب این سوال ساده است.درآغازباید ازخودمان شروع کنیم تا به دیگران برسیم.ما می توانیم با پیروی از نبی اکرم اسلام(ص)و سرلوحه قرار دادن احادیث و بیانات ارزشمند ایشان مشکلات مان را کمترکنیم.مگر در زمان پیامبر(ص)هیچ مشکلی وجود نداشت؟نظیرهمان مشکلات امروز هم وجود دارند اما اتحاد ما عملی و پایدارنیست.اتحاد ظاهری به درد من وشما نمی خورد.اتحادی که بخواهد به خاطر منافع مادی چند نفربسته بشود دوام نخواهد یافت.اتحاد باید فراترازنوک زبان باشد و به قلب برسد.تحت این شرایط است که می توانیم به اهدافی که مد نظرمان است نزدیک شویم.
سوال:جناب مولوی:شما درپاسخ به سوالات ما به زمان حیات پیامبر(ص)اشاره کردید آیا به نظرجنابعالی شرایط آن زمان با امروز تفاوت ندارد؟
مولوی بصیری:تنها فرقش دراین است که آن زمان امکانات نبود، اما امروز امکانات هست.آن زمان جسم ها ضعیف و قلب ها قوی بودند و امروزبرعکس شده است.بعضی ها قضیه را به بود و نبود پیامبر(ص)ربط می دهند .درحالی که خود نبی خدا(ص) فرموده است: من هم مانند بقیه یک انسان هستم و روزی فرا می رسد که دربین شما نخواهم بود.بنابراین درنبود پیامبر(ص)واصحاب کرام باید به قرآن و احادیث نبوی رجوع کرد.باید به کتب دانشمندان عصر حاضرمراجعه شود چون شرح مسائل درآنها هم آمده است.نباید نگاه کرد که زمان فعلی مانند دوره آن حضرت هست یا نیست.پیامبر(ص)اگرچه دربین ما حضورفیزیکی ندارد ولی درعوض سخنان ارزشمند ایشان موجود است وعمل به آنها می تواند ما را ازاین وضعی که دچارش هستیم نجات دهد.
سوال:به نظرشما برای ترقی وحدت دربین مسلمین چکار باید کرد؟
مولوی بصیری:دراین خصوص مسائل را اگرنیازبه اصلاح دارند بازنگری کنیم.انسان های خدا شناس در زندگی اول به خودشان نگاه می کنند.درقدم اول باید وجودمان را شرشیطان رهایی ببخشیم تا به مسیر وحدت برسیم.
تا زمانی که شیطان برای ما تصمیم بگیرد وحدت وهمبستگی درکار نخواهد بود.لذا ابتدا باید به وحدت درونی خودمان برسیم وسپس درفکر انتقال آن به دیگران باشیم.وحدت ابزاردم دست نیست که بشود آن را جابجا کرد بلکه ایمان بیاوریم به اینکه همگی ازیک امت هستیم و نیازها و منافع مشترک داریم.نبی اکرم(ص) وصحابه کرام بین انسان با انسان فرق نمی گذاشتند وما هم باید بپذیریم که فرق نگذاریم و به همه به یک اندازه ارزش و سهم قائل شویم.ضرورت حفظ وحدت به این نیست که حتما اتفاقی رخ بدهد و سپس به فکراقدام عملی بیافتیم بلکه وحدت درهمه حال باید تقویت شده و راجع به آن تفکرصورت بگیرد.
سوال:جناب مولوی این ایام که درماه محریم قرارداریم تقویت وحدت در بین امت اسلامی از چه راه هایی ممکن است؟
مولوی بصیری:مردم کشورما خوشبختانه اردت خاصی به اولاد پیامبر(ص) و علی الخصوص امام حسین رضی الله عنه وجود دارد. ازاین رو واقعه عاشورا می تواند به نوعی باعث بیداری بیشترامت اسلامی بشود.درنبرد روز عاشورا کسانی که به وحدت پایبند نبودند میدان را خالی کرده و به راه کج رفتند.در آن روزاگرهمه سپاه درکنارامام حسین(ع) می ماندند، شاید سرنوشت جنگ طوردیگری رقم می خورد.بنابراین باید از واقعه عاشورا درس بگیریم و بدانیم که با چند دستگی ما دشمن برما مسلط خواهد شد.دراین ماه  دل همه مسمانان معطوف به واقعه عشورا است وهرکس سعی می کند فایده ی معنوی ازآن ببرد.درباقی ایام هم مسلمانان می بایست یک دل و هم صدا باشند تا شکافی که دربین امت به وجود آمده هر چه سریع تر برطرف گردد.
خبرنگار:طاهرجانی

مطالب مرتبط:

آخوند عبدالباسط نوری زاد: اسلام آئین ساده زیستی، ا

 

زنان سعودی بالاخره پشت فرمان نشستند

وزیر خارجه استرالیا در مورد گسترش فعالیت داعش در ج

 

رئیس اجرایی دولت افغانستان: داعش از افغانستان به

مهاجمان به پارلمان عراق دادگاهی می شوند

ارتحال مولانا غلام احمدعلی بائی، امام جمعه اهل سنت

نخستین پیام ویدئویی ابوبکر البغدادی: داعش انتقام ک

جنگنده های هسته ای روسیه بر فراز شبه جزیره کره

چرا نباید کشورهای اسلامی پول واحد داشته باشند؟

نوشتن دیدگاه


آخرین تحلیل ها و مقالات

نظرات کاربران

کانال تلگرام اساس نیوز

تبلیغات