b_0_0_0_10_images_efgyht4q5.jpg

اساس نیوز: مولوی محمد مقدسی امام جمعه اهل سنت  مسجد جامع محمد رسول الله مشهد از جمله علمای فعال در زمینه برگزاری جلسات قرآنی و تعلیم و تعلم به شمار می رود. ایشان همچنین به عنوان مدرس حوزه علمیه شورک ملکی آن شهرستان، درهرسه قسم ابتدایی، متوسطه و عالی تدریس کرده و جزو اندیشمندان توانای اهل سنت کشور می باشد. اخیرا با ایشان درباره توجه به جوانان و مسائل منطقه ای گفتگویی با این عالم اهل سنت انجام دادیم که می خوانید.


اساس نیوز: جناب مولوی شما به عنوان یک عالم و کارشناس دینی اهل سنت، مهم ترین وظایف والدین در قبال فرزندان را درچه می دانید؟
مولوی مقدسی: آیه صد و هفتاد و سه سوره نساء درباره اهتمام والدین به اصلاح امور خانواده که شامل والدین و فرزندان آنها می شود تاکید می کند. ازجمله وظایف والدین در کنار تربیت اولاد، برقراری عدالت درمیان آنها است چرا که می دانیم فرزندان به این مسئله توجه خاصی دارند. اگر چنانچه هر یک از والدین بخواهند در بین فرزند اول و دوم تفاوت قائل شوند،این موضوع می تواند باعث چالش درمیان اعضای خانواده شده و آسیب های جدی به همراه داشته باشد.


 یکی از مهم ترین دستاوردهای نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله وسلم نهادینه کردن عدالت در جامعه لجام گسیخته دوران زمامداری قریش بود؛ چرا که می دانیم سران قریش علاوه بر آنکه بر تجارت در زمینه  برده داری اصرار داشتند، بین فرزند پسر و دختر نیز تفاوت قائل می شدند. بدین جهت آن حضرت کار بسیار سختی در تفهیم معنی عدالت به مردم زمان خود داشت و شاید اگر عدالت برقرار نمی شد دین اسلام به توفیق نمی رسید.


اساس نیوز: یکی از برنامه های مساجد جامع اهل سنت کشور برقراری جلسات تعلیم و تعلم است. آیا این جلسات در مسجد جامع محمد رسول الله مشهد نیز برگزار می گردد؟
مولوی مقدسی: بنده به عنوان خادم این مسجد جامع، تاکید زیادی روی برگزاری جلسات تعلیم و تعلم دارم و دراین راستا جلسات تعلیم و تعلم را ترتیب می دهیم تا جوانان اهل سنت از مفاهیم دینی خود فاصله نگیرند. درشب های جمعه هم کلاس های قرآنی را برقرارمی سازیم، چون یادگیری قرآن کریم بعد ازبرجای آوردن فریضه نماز از اوجب واجبات به حساب می آید.


 بنده معتقدم که جوانان ما روح پاک و لطیفی دارند و قرار گرفتن در چارچوب فعایت های مسجد را مناسب ترین فضای معنوی می دانند. تلاش ما همواره باید بر این اصل استوار باشد که بتوانیم برای جوانان و نوجوانان فضایی را به وجود آوریم تا آنها بتوانند ازجلسات مکاتب بهره لازم را ببرند.


اساس نیوز: تاکیدات متولیان برگزاری جلسات مکاتب که اعضای آن را معمولا مخاطبان جوان تشکیل می دهند ،باید بر چه مبانی استوار باشد؟
مولوی مقدسی: ما می خواهیم به جوانان بگوییم که هیچ کاری نمی تواند مقدم بر اطاعت از فرامین باریتعالی باشد. علمای دین در گذشته هم روی این مطلب تاکید ورزیده و با توجه به شرایط وقت و تاثیرپذیری جوانان سعی می کردند درسخنرانی هایشان بر این مسئله مهم تاکید داشته باشند. مضافا آن که در آن دوران تعلیم درمیان خانواده ها هم برقرار بود.


 در دوران فعلی و با افزایش مشغولیت مردم با عادت های زندگی، توقع بر این است که در کناربرنامه های سخنرانی که هر هفته  ترتیب داده می شوند، جنبه های عملی قضیه را نیز مورد توجه قراردهیم، چون میزان سطح سواد جوامع پیشرفت کرده و انتظار بر این است که همه فعالیت های دربرگزاری نمازهای روزانه و برنامه های شنیداری خلاصه نشود.


ما اگر از جوان علاقمند امروزی انتظار عاملیت داریم به همان نسبت نیز باید به وی معلومات بیاموزیم. شاید یکی از اشتباهات گذشته ی ما دراین بود که به جوانان خود مسئولیتی هایی را می دادیم که در اجرای آن مسئولیت های اختیارات چندانی به آنها داده نمی شد.


اساس نیوز: آیا منظور شما دادن مسئولیت ،به همراه اختیارات آن است؟
مولوی مقدسی: اگر این نباشد دادن مسئولیت به جوانان بی معنا خواهد بود. مثل این می ماند که ما از نیروی جسمی جوانان استفاده لازم را بگیریم؛ ولی ازتوانایی های فکری شان که شاید بیشتر از قوای جسمانی به کار آید هیچ بهره ای نبریم. جوان می بایست در راستای اجرای کارهایی که از آنها می خواهیم راحتی عمل داشته باشد. تمرکز بیش از حد بر  روی افعال فرزندان چه در محیط خانه و چه در جوامع بیرونی روی شخصیت آنها تاثیر منفی خواهد گذاشت.


 این مسئله در فعالیت های دینی مذهبی هم صدق می کند. اتفاقا مساجد و مکاتب، مکان هایی هستند که علاقمندان می توانند با اختیارات کافی، مسئولیت برگزاری بخشی از برنامه ها را برعهده بگیرند. اگرجوان علاقمند  بداند که به وی اعتماد کافی وجود دارد تلاش خود را در جهت انجام مسئولیتی که به وی  داده می شود بیشتر می کند.


اساس نیوز: یکی از سوالات متعدد جوانان درباره جهاد اکبر؛ یعنی همان جهاد با نفس است. لطفا درمورد علت اکبر بودن جهاد نفس در قیاس با جهاد میدانی توضیحاتی بیان بفرمایید؟
مولوی مقدسی: فلسفه تمامی جنگ های میدانی پیامبراکرم صلی الله علیه و آله وسلم با کفار به خاطر پیروی آنها از خواست های نفسانی شان بود. مشرکان فی نفسه خودشان را بر دیگر اقوام و ملل برتر می دیدند. لیکن برتر واقعی کسانی بودند که درجهت مبارزه با نفس، تقوا و برادری را پیشه راه خود ساختند.


 تفاوت چنین جهادی با جهاد میدانی این است که در جهاد میدانی ممکن است عوامل اختلافی مطرح باشند؛ ولی در جهاد با نفس در حقیقت جهاد در اطاعت از دستورات الهی است و دستور خدای متعال به انسان مومن است که با امیال نفسانی اش به مبارزه بپردازد؛ زیرا قطع به یقین هر آنچه که نفس از صاحبش می خواهد، رسیدن به راحتی از راه های غیر اخلاقی وغیر انسانی است.


 مبارزه در میدان نبرد زمانبر است و سرانجام به پایان می رسد؛ اما نفس، همیشه با انسان درگیر است و تلاش می کند تا از هر راهی که شده بنده مومن را به لغزش و اشتباه دچار گرداند. نفس، لذتی را از انسان می خواهد که رسیدن به آن هیچ ارزشی ندارد؛ چرا که پایمال شدن حقوق دیگران را باعث شده و چه بسا موجب جنگ و خونریزی طولانی مدت میان حق و باطل می شود.


اساس نیوز: به نظر شما آیا همه جنگ های اخیر در جهان اسلام نبرد میان حق و باطل است؟
مولوی مقدسی: تردیدی وجود ندارد که دراغلب نزاع های سرزمین های اسلامی، دشمن به عنوان طرف باطل نقش آغاز کننده جنگ را دارند. با این تفاوت که آنها نیز خود را محقق خواسته هایشان می دانند. گاهی اتفاق می افتد اختلافات مرزی باعث جنگ می شوند که این نوع جنگ ها غالبا چندان به طول نمی کشند؛ اما آن چنان که شاهد هستیم در جنگ های سرزمین های اسلامی، بیگانگان نقش اصلی را بازی می کنند و همان ها هستند که با انجام سفرهای دوره ای برای به فروش رساندن سلاح هایشان، به کلیه جریانات و اختلافات دامن می زنند.


اساس نیوز: آیا دلیل این کشمکش ها به ضعف حکام برخی کشورها ربط دارد؟
مولوی مقدسی: ما درمنطقه ای زندگی می کنیم که حکومت درکشورهای عربی به صورت پادشاهی اداره می شود و استعمارگران پیش از آنکه ولیعهد هر یک از کشورها به قدرت برسد ،وی را به مناسبت های ملی خود دعوت می کنند. خاورمیانه سرشار از نفت و فراورده های آن است و هدف بیگانگان نیزتسلط بر چاه های نفتی آن کشورها می باشد. شیوه حکومت داری به شیوه موروثی ،باعث شده است تا حکام منطقه نتوانند سیاست مستقل و هدفمندی را دنبال کنند. وقتی پدر وابسته است، پسر نیز همان شیوه را در پیش می گیرد تا از دخالت مستقیم بیگانگان در امان بماند و البته نفرات بعدی هم همین سیاست را دنبال می کنند.
اساس نیوز: ارزیابی جنابعالی از رویداد های سرزمین های اشغالی چیست؟
مولوی مقدسی: وابستگی بیش از حد کشورهای منطقه به آمریکا باعث شده است تا حمایت لازم از فلسطین اشغالی صورت نگیرد. درجریان آخرین تهاجم اسرائیل در سه سال گذشته دیدیم که جنایات آنها چطور با سکوت کشورهای منطقه روبرو شد. در نقطه مقابل این مردم سایر کشورها بودند که نسبت به جنایات اسرائیل اعتراض کردند. متاسفانه باید بگویم که ثروت بیش از حد، حکام برخی از کشورها را تنبل بار آورده و آنها را نسبت به ظلم های صورت گرفته بی تفاوت کرده است.


خبرنگار: طاهر جانی


مطالب مرتبط:

شکایت مسلمانان اروپا از تبعیض‌ها و بدرفتاری‌ها

دولت قره باغ خواستار مسلح شدن مردم شد

آیا انتقال موشک های ایرانی به عراق حقیقت دارد؟

بیشترین تروریست های مستقر در لیبی اتباع تونسی هستن

کشف یک گور جمعی داعش در شمال استان بابل عراق

باراک اوباما : هند باید مسلمانان این کشور را که م

راه اندازی وب سایتی در امریکا به منظور مقابله با ا

10 سوالی که بن سلمان جواب نداد

اظهارات احمد آخوند قربانپور در مورد ریشه های مشترک

نوشتن دیدگاه


آخرین تحلیل ها و مقالات

نظرات کاربران

کانال تلگرام اساس نیوز