b_0_0_0_10_images_IMG_3019.jpg

اساس نیوز: سید عبدالباعث قتالی از علماء اهل سنت استان هرمزگان بیش از 20سال است که منصب امامت جمعه اهل سنت شهر بندر عباس را عهده دار می باشد. ایشان از علمای فعال جنوب کشور بوده و در صحنه های اجتماعی نیز حضوری  پرثمر دارند .

اخیرا با ایشان گفتگویی را درخصوص وضعیت اهل سنت دراستان هرمزگان به انجام رساندیم که تقدیم خوانندگان محترم می گردد.

اساس نیوز: جناب شیخ قتالی، بهترین محورهای فعالیت های خیرخواهانه درمیان اهل سنت جنوب کشور چه بوده است؟

شیخ قتالی: شهروندان اهل سنت جنوب همواره تلاش کرده اند که شهروندی مسئولیت پذیر درجامعه بوده و با مشارکت اجتماعی و خیرخواهانه خود، درحل مشکلات اجتماعی مشارکت نمایند. آب انبار سازی، ساختن مسجد، مدرسه، درمانگاه، دانشگاه، کتابخانه، جاده، سد و غیره تنها گوشه ای از تلاش خودجوش وخیرخواهانه خیرین اهل سنت در منطقه جنوب ایران بوده است.

اساس نیوز: لطفا درباره ریشه های تاریخی اهل سنت دراستان هرمزگان نیز توضیحاتی بیان بفرمایید؟

شیخ قتالی: ریشه های تاریخی اهل سنت دراستان هرمزگان به قرن های قبل باز می گردد. مذهب اهل سنت درطول تاریخ ، مذهب اکثریت مردم جنوب را تشکیل داده است. اهل سنت جنوب ایران از گذشته های دور ،دارای علماء واندیشمندان و مدارس دینی زیادی بوده است. مدرسه دینی کمالیه واقع در روستای "دربند حاج علی" جزیره قشم قریب به 400 سال قدمت دارد که مرکز فقه شافعی درخلیج فارس بوده است.

امروزه اکثر شهرهای بزرگ استان هرمزگان دارای مدارس دینی و علماء زیادی هستند که درفقه شافعی و حنفی فعالیت می کنند. اهل سنت جنوب درطول تاریخ همواره نگاه اجتماعی به مسائل مختلف داشته است و علاوه بر فعالیت دینی وفعالیت های خیرخواهانه، در توسعه آموزش، تجارت و... نیز متمرکز بوده است.

اساس نیوز: وضعیت جمعیتی اهل سنت دراستان هرمزگان چگونه است؟

شیخ قتالی: اهل سنت جنوب درایران قریب به 40درصد جمعیت استان هرمزگان را تشکیل می دهند. جمعیت اهل سنت درجنوب ایران در سه استان فارس، بوشهر و هرمزگان حدود 800 هزارنفر برآورد می شود.اهل سنت این سه استان دارای پیوندهای فرهنگی و تاریخی زیادی با یکدیگرهستند.غالب اهل سنت جنوب، شافعی مذهب و بخش کمتری حنفی مذهب و بخش کوچکتری حنبلی مذهب می باشند.

اساس نیوز: جنابعالی وضعیت وحدت شیعه و سنی دراستان هرمزگان را چگونه ارزیابی می کنید؟

شیخ قتالی : اهل سنت درجنوب ایران واستان هرمزگان دارای وحدت مثال زدنی با برادران شیعه خود هستند که برای قرن ها دراین خطه زندگی مسالمت آمیزی میان پیروان دومذهب حاکم بوده است. این برادری و حسن نیت میان طرفین شاید درکل جهان اسلام کمیاب باشد. همگرایی وهمدلی شیعه و سنی دراستان هرمزگان همواره الگویی برای سایر نقاط کشور بوده است.

اساس نیوز: وضعیت اجتماعی اهل سنت دراستان هرمزگان در چه وضعیتی قرار دارد؟

شیخ قتالی: اهل سنت درجنوب ایران درطول تاریخ درحوزه تجاری پیشرو بوده اند. امروزه هم اهل سنت در تجارت و بازار فعالیت زیادی دارند. این خودکفایی اقتصادی درطول تاریخ بسیارمهم بوده است. نتیجه این شرایط این  شده است که اهل سنت بیشترین مشارکت را درامور خیرخواهانه دارند. خیرین اهل سنت نیز درهمه ادوار دولت را در توسعه فرهنگی، آموزشی ودینی یاری کرده اند.

مدارس کلاسیک دراستان اولین بار توسط خیرین اهل سنت دراین استان بنا شده است. حتی حقوق معلمان این مدارس را خود خیرین می پرداختند. این خودکفایی اقتصادی سبب شده است که منطقه غرب هرمزگان چه از لحاظ امنیت ، تولید متخصص و پزشک مشارکت و مردمی درحل مشکلات عمومی، دراستان پیش رو و درکشورمطرح باشد.

اساس نیوز: وضعیت سیاسی اهل سنت این منطقه  را چگونه ارزیابی می کنید؟

شیخ قتالی: اهل سنت بعد ازپیروزی انقلاب اسلامی درهمه مناسبت ها مشارکت فعال داشته است. در اکثر انتخابات در استان هرمزگان ، مشارکت سیاسی اهل سنت بیشتر از برادران شیعه خود بوده و از سوی دیگر درهرگونه اعتراض ها و مخالفت های سیاسی کمترین حضور را داشته اند. این رویکرد اهل سنت، خود بزرگترین دلیل برای همسویی آنها با باورهای حاکم برجامعه و با ارزش های نظام است.

اساس نیوز: دولت تدبیر وامید با رأی بالای اهل سنت توانست درانتخابات موفق شود. آیا به نظر شما تاکنون به مطالبات اهل سنت رسیدگی کافی صورت گرفته است؟

شیخ قتالی: ما منکر رویکرد مثبت دولت به اهل سنت نیستیم وبابت این رویکرد از دولت تشکر می کنیم؛ اما دولت به دلیل مشکلاتی که ما نمی دانیم نتوانسته است به حداقل خواسته های اهل سنت که همه آنها هم قانونی و جزء شعارهای رسمی و عمومی نظام است پاسخ دهد.

اساس نیوز: یکی از مسائلی که الان منطقه درآن درگیراست مسئله افراط گرایی می باشد. اهل سنت ایران چه موضعی درقبال این مسئله دارد؟

شیخ قتالی: ما اعلام کرده ایم که طرفدار اعتدال و میانه روی هستیم. ما با هرگونه تندروی دینی مخالفیم وآن را نوعی خروج از دین می دانیم. اختلافات فکری و مذهبی باید از کانال گفتگوهای سازنده و علمی حل و فصل شوند. اختلاف فکری و مذهبی نباید به تبعیض حقوقی علیه پیروان یک مذهب ختم گردد.

افراط گرایی مذهبی علل زیادی دارد. برخی از این علت ها از کنترل و اختیارات ما خارج است. اما تا آنجا که به ما مربوط است باید بگویم ما علماء اهل سنت تلاش می کنیم مرزبندی میان مذهب اهل سنت و افراط گرایی را مشخص نموده و این روشنگری را درمیان مردم انجام دهیم که افراط گرایی راه مناسبی برای تبلیغ دین نیست. ما بارها گفته ایم طرفدار وحدت اسلامی هستیم و برای حقوق پیروان مذاهب مختلف احترام قائلیم.

اساس نیوز: مهمترین موانع وحدت دراستان هرمزگان کدام هستند؟

شیخ قتالی: ما در ابعاد قانونی مشکلی در خصوص وحدت نداریم . قانون اساسی بطورشفاف حقوق پیروان مذاهب را مشخص کرده است. مشکل اصلی، سلیقه افرادی است که باید وحدت بین مذاهب و شایسته سالاری واقعی را درجامعه پیاده کنند. واقعیت این است که این افراد می توانند با سلیقه گرایی خود، کل زحمات نظام و ادارات دولتی را درمورد وحدت اسلامی و شایسته سالاری متوقف کنند و با سلیقه گرایی مانع حضور نیروهای شایسته اهل سنت در مدیریت ها شوند.

لذا ما باید به نسبت شعاری که در خصوص وحدت و شایسته سالاری می دهیم، باید برای تحقق این شعارها نیروآموزش دهیم تا نیروهای تصمیم گیر ما با مسأله وحدت و شایسته سالاری آشنا باشند و با سلیقه گرایی خود، به مانعی در راه وحدت و حذف بخشی از جامعه تبدیل نشوند.

اساس نیوز: آیا برای حل این مشکل گفتگویی هم با مسئولان داشته اید؟

شیخ قتالی:ما بطور مداوم با سطوح مختلف مدیریتی و امنیتی در استان و کشور درحال مذاکره و رایزنی هستیم واصل مشکل را به آنها منتقل کرده ایم و گفته ایم حذف بخشی از نیروهای سازنده جامعه به دلیل گرایش مذهبی کار مناسبی نیست.

خوشبختانه برخورد مسئولان در این خصوص خوب بوده و همه آنها اعلام می کنند که در بحث شایسته سالاری، تفاوتی میان پیروان مذاهب مختلف وجود ندارد. اما درعمل و درمصداق ها دچار مشکل و هزینه می شویم و بیشتر فرصت هایی که برای شایسته گان اهل سنت پیش می آید، بدون رسیدن به هدف از دست می رود.

 اگر بخواهیم خوشبینانه به این موضوع نگاه کنیم، باید گفت خود مسئولان هم دوست دارند که از نیروهای شایسته اهل سنت استفاده کنند، اما آنها هم با برخی موانع پنهانی مواجه بوده و در فرایند تصمیم گیری خود با مشکل مواجه می شوند.

اساس نیوز: آیا این شرایط سبب دلسردی اهل سنت را فراهم نمی آورد؟

شیخ قتالی: اهل سنت در ایران ،خصوصا درجنوب افرادی واقع بین و قانع بوده و بر خدای متعال توکل می کنند. آنها بخاطر نعمت هایی که در این کشور وجود دارد، شکر بر جایی آورده و بابت محرومیت ها و تبعیض ها صبر پیشه می کنند. آنها می خواهند دراین کشور و در کنار برادران شیعه خود زندگی مسالمت آمیز و تاریخی خود را داشته باشند، بنابراین مشکلات فعلی مانع از مشارکت و حضور اهل سنت در دیگر عرصه ها نمی شود.

خبرنگار: طاهر جانی

 

مطالب مرتبط:

مولوی سلیمان پور :مسلمانان باید روحیه تحمل و احترا

چین به مدل ریش مسلمانان اویغور گیر می دهد !

 

پلیس عربستان:تیراندازی نزدیک کاخ شاهی به علت مشاهد

فاکس نیوز برنده سال "جایزه اخبار جعلی" از نگاه مرد

اعلام وضعیت اضطراری ترامپ و واکنش نانسی پلوسی

ممنوعیت به کارگیری عبارات ضد اسلامی در چین

هشدار نتانیاهو به کشورهای همسایه، در صورت تعرض جنگ

کشیش اندونزیایی به اتهام اهانت به قرآن تحت پیگرد ق

چرا کره شمالی به دنبال تولید «سم شیطان» است؟

نوشتن دیدگاه


آخرین تحلیل ها و مقالات

نظرات کاربران

کانال تلگرام اساس نیوز

تبلیغات