b_300_300_16777215_10_images_anvarweb000331.jpg

اساس نیوز : گری میلر (مبلغ دین مسیح) گفت: قرآن شگفت انگیزترین کتاب آسمانی است.


دكتر گری ميلر (Gary miller) كانادايی تبار و يكی از اعضای هيات علمي دانشگاه صنعت نفت ملك فهد است و رياضيات تدريس مي‌كند. وی در گفتگويی با سايت اينترنتی عربيات، قرآن را كتابی شگفت‌انگيز معرفی كرده است. متن كامل اين گفتگو را می‌خوانيد.


آقای ميلر لطفا درباره زندگیتان توضيح دهيد؟
من قبلا يكی از مبلغان فعال دين مسيحی بودم و كتاب مقدس را كاملا می‌شناسم. در سال 1977 به دين اسلام ايمان آوردم و پس از آن با بسياری از كشيشان و پيروان اديان مختلف در مورد اسلام گفتگو كردم و همايش‌هايی را در سراسرجهان در اين زمينه برگزار كردم.


آقای ميلر از تاليفاتی كه درباره اسلام انجام داده‌ايد، بگوييد.

كتاب‌های « قرآن شگفت‌انگيز »، « فرق ميان قرآن و كتاب مقدس » و « نگاه اسلام به روش مبلغان » از جمله آثار چاپ شده من هستند، البته كتابهای ديگری نيز به زبان انگليسی در اينترنت دارم.در مورد چگونگی اسلام آوردنتان توضيح دهيد:
روزی شروع به خواندن قرآن كردم تا بتوانم اشتباه و خطايی در آن پيدا كنم و با اين كار عظمت و مقام مسيحيت را در ديد مسلمانان بالا ببرم چون فكر می‌كردم قرآنی كه 14 قرن پيش در صحرا نازل شده است بايد قديمی و پر از اشتباه باشد.

اما متوجه شدم در قرآن اشتباهی وجود ندارد و حتی قرآن به مسائل و امور زيادی پرداخته كه در كتاب‌های آسمانی ديگر اثری از آنها ديده نمی‌شود. اين كتاب كنجكاوی و تعجب مرا برانگيخت تا آن را كامل مطالعه كنم. هنگام خواندن قرآن به آيه عظيم و شگفت‌انگيز 82 از سوره نساء رسيدم كه می‌فرمايد: « افلا يتدبرون و لوكان من عند غير الله لو جد و افيد اختلافا كثيرا ». ترجمه : آيا در معانی قرآن نمی‌انديشند؟( تا بر آنان ثابت شود كه وحی خداست) و اگر از جانب غير خدا بود، در آن اختلاف بسيار می‌يافتند...


يكی از اصول علمی شناخته شده در حال حاضر، شناسايی و بررسی آرا و نظريات متفاوت است تا بتوان درستی آنها را اثبات كرد و می‌بينيم قرآن مسلمانان و غير مسلمانان را به تدبر و تفكر در آياتش دعوت می‌كند تا در آن انديشه كنند و بعد از تعمق دريابند كه هيچ اشتابه و خطايی در قرآن جای ندارد. هيچ نويسنده‌ای در جهان وجود ندارد كه كتابی بنويسد و با اطيمنان بخواهد اشتباه آن را بازگو كنند اما قرآن مردم را به تامل و انديشه در آياتش دعوت می‌كند.


آقای ميلر با خواندن قرآن انتظار داشتيد چه مطالبی را ببينيد؟
با خواندن قرآن انتظار داشتم كه حوادثی كه برای پيامبر اتفاق افتاده مانند فوت همسرش خديجه و دختران و پسرانش كلامی گفته شود. اما بر خلاف انتظارم سوره مريم تعجب مرا برانگيخت. اين سوره در عظمت ، شان و منزلت حضرت مريم آمده بود و اين در حالی بود كه در انجيل و تورات يك سوره مشخص برای حضرت مريم وجود ندارد.

همچنين در قرآن 25 بار نام حضرت عيسی ذكر شده بود ، در حالی كه نام پيامبر 5 بار بيشتر ذكر نشده است و حتی سوره‌ای به نام دختر پيامبر يا همسر او در قرآن نبود.‌آيا در مورد علوم روز نيز در قرآن مطلبی يافته‌ايد؟
بله، خداوند در آيه 30 سوره انبياء می فرمايد: « اولم ير الذين كفروا ان السماوات و الارض كانتا ففتقنا هما و جعلنا من‌الماء شیء حی افلايومنون » ، ترجمه : آيا كافران نديدند كه آسمان و زمين بسته بود ما آنها را شكافتيم و هر موجود زنده‌ای را از آب آفريديم آيا ايمان نمی‌آورند؟.....

اين آيه همان موضوع علمی ثابت شده است كه در سال 1973 جائزه نوبل را كسب كرد. اين آيه نظريه انفجار بزرگی را كه باعث خلقت جهان و آسمان‌ها و ستارگان شد، تشريح ميیكند. همچنين در قسمت آخر آيه، آب را يك منبع حيات می‌داند و اين مسئله از عجايب خلقت است كه اخيرا علم روز ثابت كرده كه سلول زنده از سيتوپلاسم تشكيل می‌شود و قسمت اصلی سيتوپلاسم از آب تشكيل شده است.آيا قرآن مسائل روانشاسی را نيز در خود گنجانده است؟
بله، در آيه 46 سوره سبا تامل و تعمق كنيد، خداوند در اين آيه می‌فرمايد: « قل انما اعظم بواحده آن تقوموالله و مثنی و فرادی ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه ان هوالانذير لكم بين يدی عذاب شديد» ، ترجمه:  بگو شما را فقط به يك نكته پند می‌دهم و آن اين است كه دو نفر دو نفر و يك نفر يك نفر در امر دينتان قيام كنيد و سپس انديشه كنيد،‌هم‌سخن شما جنونی ندارد، او رسول خداست و از عذاب سخت روز قيامت كه شما را در پيش است می‌ترساند.

مهندسی در دانشگاه تورنتو كاناداست كه توجه و دقت زيادی به روانشاسی دارد. او پايان نامه‌اش‌ را درباره‌ « فعاليت در بحث‌های گروهی » ارائه كرده و هدفش از طرح اين بحث شناسايی گرايش و تمايل مردم به تحقيق و بحث‌های گروهی است. در حالی كه قرآن 14 قران پيش مردم را به تفكر و بحث با يكديگر و مشورت تشويق می‌كند.تا كنون ديده‌ايد كسی در برابر قرآن موضع‌گيری كند؟
روزی يكی از دوستان قديمی‌ام را در كانادا ديدم او نمی دانست من مسلمان شده‌ام وقتی گفتگوی ما گرم شده بود من دستم را بالا بردم و به قرآن اشاره كردم و گفتم من به اين كتاب ايمان دارم (دوستم نمی‌دانست اين چه كتابی است) سپس به من گفت اين كتاب مقدس نيست كه در دست همه مردم است گفتم: می‌خواهی در مورد مسائل عجيبی كه در اين كتاب است برای تو بگويم .

دوستم گفت: تو مطمئن هستی اين كتاب را شيطان ننوشته است. ولی واقعيت اين بود كه دوستم در تنگنايی گرفتار شده بود كه جوابی برای پاسخ به آن نداشت، مانند حادثه‌ای كه در كتاب مقدس روايت شده است زمانی كه حضرت عيسی مرده‌ای را زنده می كند يك يهودی به حضرت عيسی می‌گويد اين كار را شيطان انجام داده است.جايگاه دوستم او را مجبور كرد تا با قرآن مخالفت كند و آن چيزی را كه فرد يهودی هزار سال قبل به حضرت عيسی گفته بود دوباره بگويد. اما واقعيت اين است كه بعد از شناخت قرآن متوجه شدم كه هيچ انسانی نمی‌تواند مانند آن را بياورد مگر اين‌كه وحی الهی باشد و موضع‌گيری دوستم، نظير موضع‌گيری قريش در 14 قرن پيش در برابر پيامبر(ص) بود كه او را مجنون می خواندند.

«  و آن يكاد الذين ليزلقونك ما سمعو الذكر و يقولون انه لمجنون (51) و ما هو الا ذكر للعالمين (52) قلم » ترجمه : ‌ای رسول نزديك بود كه كافران به چشمان بد، چشم زخمت‌زنند كه چون آيات قرآن بشوند كه اين شخص عجيب ديوانه است (51) حال آن‌كه اين كتاب الهی جز ذكر (پند و حكمت) برای عاليمان هيچ نيست.....آيا قرآن برای ابطال اين ادعا كه قرآن از زبان شيطان است، آيه‌ای آورده است؟
مسئله عجيبی كه در زمان پيامبر اتفاق افتاد اين بود كه مردم ادعا كردند قرآن از زبان شياطين است در حالی كه خداوند در آن زمان در سوره شعرا اين مضمون‌ها را نازل كرد: و ما تنزلت به الشياطين (210) و ما ينبغی لهم و ما يستطيعون (211) انهم عن السمع لمعزولون (212).... ترجمه :  و آن را شياطين نازل نكرده‌اند (210) و نه هرگز اين‌گونه سخنان از شايسته است و نه قدرت بر نزول آن دارند 211 چرا كه ايشان از شنيدن (وحی) بركنار هستند (212).

همچنين در آيه 98 سوره نحل خداوند می‌فرمايد: فاذا قرات فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ترجمه : پس چون خواهی قرآن بخوانی، از شر شيطان مطرود به خداوند پناه ببرد.قرآن در مورد عصر حاضر نيز پيشگويی كرده است؟
يكی از معجزات قرآن بازگو كردن خطرات آينده برای انسانهاست، خطراتی كه انسان قدرت پيش‌بينی آنها را ندارد چرا كه انسان درستی هر چيز را تنها به وسيله آزمايش معين و مشخص می‌كند.

در قرآن از روابط مسلمانان با يهود و مسيحيان می‌گويد: يهوديان دشمن‌ترين مردم نسبت به مسلمانان هستند و اين دشمنی تا حال حاضر هم ادامه دارد و اين خطر بزرگی برای مسلمانان، زيرا يهود در فرصت مناسب می‌تواند اسلام را نابود كند.درگذشته آنها با مسلمانان چندين سال معامله خوبی می كردند و می گفتند ما كه با مسلمانان معامله می‌كنيم چگونه با آنها دشمن هستيم پس قرآن اشتباه كرده است اما می‌بينيم كه اين مسئله در بين يهود و مسلمانان هنوز وجود دارد.

خداوند در آيه صريح سوره مائده به خطری كه مسلمانان را از سوی يهود تهديد می‌كند هشدار می‌دهد و می فرمايد:  « لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا و لتجدن اقربهم موده للذين آمنوا الذين قالو انصاری ذلك بان منهم قسيسين و رهبانا و انهم لايستكبرون (82) و اذا سمعوا ما انزل الی الرسول تری اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين (83)و مالنا لانومن بالله و ماجاءنا من الحق و نطمع آن يدخلنا ربنا مع‌القوم الصالحين (84). »

ترجمه : يهوديان و مشركان را دشمن‌ترين مردم نسبت به مومنان (مسلمانان) می‌يابی؛ همچنين مهربان‌ترين مردم را نسبت به مومنان (مسلمانان) را كسانی می‌يابی كه می‌گويند ما مسيحی هستيم؛ اين از آن روست كه در ميان ايشان كشيشان و راهبا (حق‌پرست) هستند و نيز از آن روست كه كبر نمی‌ورزند (82) چون آنچه به پيامبر نازل شده است بشنوند می بينی كه چشمانشان از اشك لبريز می شود از آن‌كه حق را می‌شناسد؛ (او) می‌گويند پروردگارا (ما) ايمان آورده‌ايم، پس ما را در زمره گواهان بنويس (83) و چرا به خداوند و حق و حقيقتی كه برای همه نازل شده است ايمان نياورديم و حال آن‌كه اميد داريم كه پروردگارمان ما را در زمره شايستگان درآورد (84).


اطلاع‌رسانی در قرآن چگونه است؟
روش بی‌نظيری كه در قرآن وجود دارد اين است كه اطلاعات مشخص و معينی را به شما می‌دهد در حالی كه در هيچ كتاب آسمانی مطرح نشده است مثل سوره عمران آيه 44  كه می‌فرمايد: ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك و ما كنت لديهم اذيلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم و ما كنت لديهم اذ يختصمون،.... ترجمه : اين از اخبار غيب است كه به تو وحی كرديم و تو حاضر نبودی آن زمان كه قرعه برای نگهبانی و كفالت مريم می‌زدند و سر اين امر كارشان به نزاع می‌كشيد.يا در سوره هود‌ آيه 49 آمده است: تلك من انباء الغيب نوحيها اليك ما كنت تعلمها انت و لا قومك من قبل هذا فاصبر آن العاقبته للمتقين، ....ترجمه : اين از اخبار غيب است كه بر تو وحی می‌كنيم؟ نه تو و نه قومت پيش از آنها را نمی دانستيد پس شكيبايی پيشه كن كه نيك سرانجامی از آن پرهيزگاران است.يا در سوره يوسف آيه 102 آمده است: ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك و ما كنت لديهم اذا جمعوا امرهم و هم يمكرون،......ترجمه : اين از اخبار غيب است كه بر تو وحی می‌كنيم و گر تو آنجا كه (برادران يوسف) بر مكر و حيله تصميم گرفتند؛ حاضر نبودی.

هيچ كتاب آسماني وجود ندارد كه به اين شيوه سخن بگويد در قرآن مجموعه اطلاعاتی است كه از آنها به شما خبر می‌دهد. اما به عنوان مثال در انجيل اگر اطلاع بيشتری در مورد موضوع يا حكايتی بخواهی كتاب‌های ديگری را معرفی می‌كند.

قرآن خواننده‌اش را به سوی اطلاعات جذب می‌كند و سپس اطلاعات جديد را برايش بازگو می‌كند قرآن می‌خواهد كه اگر كسی در صحت و درستی قرآن شك دارد در آن تعمق و تدبر كند و كسی نيز جرات تكذيب و جواب به اين اطلاعات را ندارد زيرا اين اطلاعات از عقل بشر نيست بلكه از سوی خداوندی است كه از گذشته ، حال و آينده آگاهی دارد.

ترجمه سرویس بین الملل ***
 
منابع:
http://www.discoveringislam.org/dr_gary_miller.htm
www.youtube.com/watch?v=We3RxtyJMKA

مطالب مرتبط:

پایان آمریکا و آخرین نئوکان

 مولانا عبدالحمید: اعتقاد صحیح و توکل بر خدا بزرگت

ا

استفاده چین از هوش مصنوعی برای جاسوسی از مسلمانان

از حکومت مستقل فلسطینی با پایتختی قدس شرقی حمایت م

بزرگترین قرآن دست‌نویس جهان

حمله گسترده «باج افزار» به چین، کره جنوبی و هنگ ک

آمادگی مالزی درکمک به عربستان برای تضمین امنیت مکه

جنجال برپایی نمازجماعت در کلیسای لندن

وزارت کشور آلمان: پ.ک.ک در فهرست سازمان های تروریس

ا

نوشتن دیدگاه


آخرین تحلیل ها و مقالات

نظرات کاربران

کانال تلگرام اساس نیوز

تبلیغات