b_300_300_16777215_10_images_rahmaattt.jpg

اساس نیوز: الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف المرسلین محمد صلی الله علیه و سلم و علی آله اصحابه اجمعین اما بعد:

خداوند پيامبراکرم (ص) را به عنوان رحمه للعالمين مبعوث كرد و  همانطوري كه رحمانيت خداوند صفت عامه اوست و همه انسان ها اعم از مؤمن و كافر را شامل مي شود، پيامبر بزرگوار اسلام نیز برای همه انسان ها درهمه اعصار و عرصه ها ، تا پايان جهان رحمت است، نه تنها براي پيروان و مؤمنان، بلكه براى تمامی  اهل عالم رحمت است. حضرت محمد(ص )براي تمامی مردم، رحمت بود.

   اسلام او اسلام رحمانى و رحمانيت او رحمانيت اسلامى است . از نشانه‌ های مشخص وبارزرحمانيت الهى پيامبر رحمت (ص) اين است ‌كه اولأ رحمتش شامل حال همه و جهان مشمول است، ثانيأ او اگر نفرينى را روا مى داشت، بلاي آسماني فرو مي‌ريخت و هيچ موجودى و ذي‌ حياتي، در قيد حيات باقي نمي‌ ماند وعالم وجود، همگی در عذاب اليم الهى هلاك و نابود می شدند .

 او كه پيامبر رحمت و خود رحمت اللعالمين است، هرگز چنين نكرد، تا همه‌ موجودات عالم بتوانند به زندگي اين دنيايى خود ادامه دهند و از انواع نعمت‌ هاي الهي متنعم و برخورداروبهرهمند شوند.

ایشان طبيبي بود كه با طب خويش همواره مرهم دردهای دردمندان بود ، مرهم‌ هايش را به خوبي آماده ساخته تا در آنجا كه مورد نياز است به كار ببرد. وی رسالت خود را ابلاغ و آشكارا انذار نمود و از عذاب خدا بيم داد، از روش مشركان روی گرداند.

رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مردم را با حكمت و موعظه‌ حسنه به سوی پروردگارش دعوت می كرد، بت‌ ها را شكست و سرهای آنان را به خاك افكند و سرانجام تاريكي شب كنار رفت و سپيده‌ صبح آشكار شد و حق خالص، نمايان گرديد و پرچمدار دين، لب به سخن گشود و آتش آتشکده ها رو به خاموشی گراييد.

اسلام پيامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم اسلام رحمانى و مظهر رحمانيت الهى است. اين اسلام يعنى اسلام رحمانى در برابر اسلام شيطانى، اسلام ناب محمدى صلی الله علیه و آله وسلم در برابر اسلام آمريكايى، اسلام اصلى، در برابر اسلام بدلى، اسلام روشنفکرى، اسلام تكفيرى، اسلام خشونت و اسلام امثال گروهك تروريستى و آدم كش. در دنياي امروز كه فساد و تباهي و ظلم و بيداد گری، بيداد مى كند و آتش جنگ هاى خانمان سوز، از چهر طرف شعله ورتر مى شود و چنگال اهریمنان وشیطان صفتان، حلقوم مستضعفان جهان را سخت مي فشارد و جهل و فساد و جنايت و ظلم و استبداد و تبعيض و ترور، هر بنى بشرى را به تنگ مى آورد، حقيقتأ بركات اسلام رحمانى و رحمانيت اسلامى پيامبر رحمه للعالمين (ص) از هر وقت ديگر لازم تر و وجود و وجوب آن، بيش از پيش، اجتناب نا پذير نشان مى دهد.

چون فقط  تنها پیامبر آخرالزمان است كه مى تواند،  درد وزخم ها و گرفتارى هاى بشر اين عصر و سايراعصار را درمان و با ارائه برنامه هاى مفید وجامع و كارآمد خود درمان و اوضاع نابسامان را سامان بخشد. حاكميت صالحان ومصلحان حقیقی و گستره حوزه نفوذ حكومت اسلامى، مى تواند زمينه ساز حكومت جهانى صالح گردد. چنان كه خداوند مى فرمايد (وَ ما اَرسَلناكَ الا رحمه للعالمين) ما تو را جز براي رحمت جهانيان نفرستاديم. این آیه کریمه آنچنان مفهوم وسيعي دارد كه تمام موجودات عالم در تمام اعصار و قرون و حتي تمام فرشتگان الهي رانیز  شامل مي شود.

از اين رو، بشر و جوامع بشرى، مدیون پيامبر رحمت ومهربانی  هستند. چون اسلام و آئين محمدی ، با انجام امر به معروف و نهى از منكر و اجراى عدالت اجتماعى، در حقيقت با هرگونه فساد و ظلم و تباهى فردى و  گروهي، مقابله مى كند.

رحمت و بزرگی  پيامبر(ص) تجلي رحمت و رأفت خداوند است و هر آنچه كه از رحمت نبوي مى ناميم، اساسأ پرتويي از رحمت خداوند است. احكام، حتي جهاد و حدود و قصاص و ساير كيفر و قوانين جزائي نيز كه اسلام براي جامعه بشری به ارمغان آورده است ، ازجانب رحمت پروردگار است.

از آيات مختلف قرآن به خوبی استفاده مي شود كه مسئله نبوت، رحمت و لطف خدا بر بشريت است. اگر انبيا الهى نبودند، انسان راه دنيا و آخرت خود را گم می كرد (و بالمؤمنين رئوف رحيم)رسولي آمده كه به مؤمنان رئوف و مهربان است.

همچنين در قرآن کریم  رحمت بر پيامبر(ص) إطلاق مى شود و رحيم بودن ، يعني پيامبراکرم صلی الله علیه و آله وسلم براي همه مردم اعم از مومن و کافر رحمت عامه است و هم براي مومنين رحمت خاصه و اگر رحمانيت خداوند اشاره به لطف عام خدا دارد كه حتي كافر و دشمنان دين را شامل مي شود .

  يعني شما چگونه به خدايي كه همه افراد حتي دشمنان و كفار را مشمول لطف و رحمت قرار مي دهد، ايمان نمي آوريد؟ اين نهايت ناداني شماست. پيامبرما هم كه رحمت عامه براي جهانيان معرفي شده است معنايش اين است.

چگونه رسولي كه براي همه جهانيان حتي دشمنان و كفار رحمت است به او ايمان نمي آوريد. اين نهايت بي خردي شماست."وَما كان الله ليعذبهُم وَ أَنتَ فيهم" هيچگاه خداوند آنها را عذاب نمي كند مادامي‌ كه تو در ميان آنها هستي. همچنان كه پيامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم در فتح مكه وقتي وارد شهر شد ، با كفار و مشركين كه از هرگونه اهانت و جسارت و غارت و تجاوز بر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و صحابه کرام كوتاهي نكردند و انتظار مجازات از جانب پیامبراکرم (ص) داشتند، همه را مو رد عفو و بخشش قرار داد و فرمود، "اليوم يوم المرحمه" امروز روز رحمت ومهربانیست.

پیامبر فرمود،"اذهبوا انتم الطلقا" برويد امروز همه شما آزاد هستيد- پيامبر(ص) حتي در لحظه مرگ خود، دلواپس عذاب امت گناهكار خود در قيامت بود و هنگامي كه ملك الموت برای قبض روح آمد، فرمود، صبر كن برادرم جبرئيل بيايد، بعد از مدتي كه جبرئيل آمد فرمود، چرا دير آمدی؟ جبرئيل عرض كرد يا رسول الله مشغول تزئين بهشت بوديم. فرمود، اينها دلم را خوش نمي كند، بگو با امت من چه خواهد شد ؟

در جنگ احد، با آن همه جنایت و وحشی گری و اهانتی كه به جنازه حمزه سيدالشهداء حضرت حمزه (رض)روا داشتند، پيامبراکرم  صلی الله علیه و آله وسلم دست به عمل متقابل، با كشتگان قريش نزد . در فتح مكه، وقتي كه به ابوسفيان و هند و سران قريش دست يافت از آنان انتقام نگرفت و حتي کسانی  كه مي خواستند زبان به دشنام آنان بگشايد از بد گويی منع كرد.

  حتى زن يهودی كه مى خواست در كام وى زهر بريزد را نيز عفو كرد. و در مراجعت از غزوه تبوك، جمعی از منافقان در سوء قصدی كه به جان رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم كردند و خواستند مركب پيامبرصلی الله علیه و آله وسلم را به پرتگاه سقوط دهند.

   با اين كه پيامبر(ص) آنان را شناخت با همه اصرار ياران خود، اسم آنان را فاش نساخت و از مجازات شان صرف نظر فرمود. عبدالله بن اُبی، سر دسته منافقان و كسى بود كه كارشكني و شايعه سازی بر عليه پيامبرمان مي كرد، اما وقتى ياران رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم از ايشان خواستند كه او را به سزاي اعمالش برسانند، نه تنها از مجازات وى صرف نظر كرد.بلكه در حال بيماري به عيادت او رفت. به پيامبر(ص) عرض كردند، درباره مشركين نفرين كن فرمود، نه من برای لعنت نيامدم بلكه برای رحمت فرستاده شده ام. و مي فرمود، خداوندا اين مردم را هدايت فرما.

لذا فرموند،"ارحموا من في الارض يرحمكم من في السما" به انسان هاى روى زمين رحم كنيد، تا آنها كه درآسمان هستند، به شما رحم كنند. مروت و مدارا، همواره يكی از شئون رحمه للعالمين است. و خداوند در قرآن كريم، نرم خويي و مدارای پيامبراکرم(ص) را رحمت الهی قلمداد نمود و با عظمت از آن ياد فرمود،" فبما رحمه من الله لنت لهم و لو كنت فظاً غليظ القلب لا نفضوا من حولك"در پرتو رحمت الهي در برابر آنان نرم و مهربان شدی و اگر خشن و سنگدل بودی، مردم از اطراف تو پراكنده مي شدند.

   به تعبير امام محمد غزالی، نرم خويی ويژگی پسنديده الهی است كه صفت مقابل آن درشتی و تندی است كه درشتی در اثر خشم، ولی نرم خويی نتيجه اخلاق نيكو و سلامت روح است. واژه كوتاه مدارا بسياری از فضيلت ها من جمله ، از قبيل انسان دوستی ، فرو بردن خشم ، دوری ازكينه توزی برد باری و خويشتن داری ، پرهيز از جفا و ستم ، مقابله به نيكي با آنكه بدی كرد، دوری از خشونت و سخت گيری، آسان گيری بر مردم و جذب ديگران، در درون خود جای داده است . لذا خداوند در قرآن با عظمت از آن ياد فرمود و نشانه رحمت خودش قلمداد نمود،"فبما رحمه من الله لنت لهم"در پرتو رحمت الهی نرم ومهربان شدی. 

تهیه کننده : عبا آخوند محمدنژاد

 وَمَا تَوفيقي الّا بِالله والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته

مطالب مرتبط:

حمله داعش به مناطق مسکونی با گاز سمی

مولانا گرگیج: علمای اهل سنت مدافع تمامیت ارضی کشو

اعضای جدید شورای روحانیت قشم معرفی شدند

داعش در افغانستان شبکه رادیویی راه انداخت

شهردار اسلام ستیز فرانسوی در آستانه اخراج

ح

متلاشی شدن یک شبکه تروریستی در مغرب

ا

موگرینی: آمریکا در سیاست اروپا مداخله نکند

صدای اذان از مساجد قدس همچنان شنیده خواهد شد

 

شاهزاده عربستانی برای عذرخواهی از ترامپ به آمریکا

ب

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

نظرسنجی

آیا با راه اندازی شبکه ماهواره ای اهل سنت ایران در داخل کشور موافق هستید؟
  • رای: 0%
  • رای: 0%
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای:

آخرین تحلیل ها

کانال تلگرام اساس نیوز