b_300_300_16777215_10_images_photo_2019-08-30_01-55-36.jpg

اساس نیوز : سنتی که در عالم هستی حکمفرماست ، رابطه ی خادم و مخدومی است . مخلوقات اعم از انسان ها و غیره دارای خصوصیات ، استعدادها و تواناییهای منحصر بفرد بوده و از جانب دیگر زندگی کردن در این دنیا مستلزم رفع نیازهای متفاوت است و لذا چون همگان ، همه ی تواناییها را ندارند ناچارا به دیگران نیازمندند ، در عین حالی که خود رافع نیازهایی دیگر از دیگرانند . در این زمینه مثال زیاد است : زنبور عسل که مولد شیره ای شفابخش بوده و در قرآن از آن یاد شده است ، بدون گل و گیاه و درخت کاربرد اساسی خود را از دست خواهد داد پس نیازمند گل است ، در عین حالی که رافع نیاز بنی آدم بوده و خدمتگذار اوست .

انسان ها نیز چنینند ، یکی کارگر است و دیگری کارفرما و هر دو محتاج هم . یکی متخصص علم پزشکی است و دیگری مهندس ساختمان ، ایندو نمی توانند در کار دیگری دخالت کرده در عین حالی که ناچارند از تخصص دیگری برای بهبود روند زندگی خود بهره برند ، مهندس نمی تواند نسخه پیچیده و پزشک نمی تواند سنگها و بلوک ها را تبدیل به ساختمان نماید و اگر چنین کنند قطعا نتایج ناگوار خواهد بود .
این سنت الهی در زمینه ی رسالت آسمانی نیز قابل تطبیق است ، پیامبران آمدند  ، پیام الهی را آوردند ، مردم برای فهم پیام خالق خود مجبورند روی به سوی پیام آوران وحی نهاده تا بتوانند مجری دستورات شرع باشند و از جانب دیگر ، مردم برای تطبیق دستورات شرع مورد نیازنند ، از استعدادها و تواناییهای جسمی ، فکری و روحی بهره برده و تخصص های دنیوی خود را در طبق اخلاص گذاشته و از آن بر اساس فرمایشات شرع و با مراجعه به پیام آوران الهی در جهت ساخت زندگی کریمانه برای خود و دیگران بهره می گیرند .
رسالت جهانی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ، اسلام است . اسلام یعنی تسلیم محض در برابر باریتعالی و تسلیم هم ممکن نیست مگر با فهم دستورات .
با این مقدمه و با توجه به اینکه  قسمتی از دستورات ، احکام عملی می باشد این سوال مطرح می شود : آیا هر شخصی در هر سمتی ، با هر استعدادی ، دارای هر گونه پیشینه ی علمی  و با هر تخصص و یا بدون تخصصی ، می تواند شخصا و به صورت مستقیم احکام عملی شرع را فهمیده و بدان عمل کند ؟
قطعا هر عاقلی می داند که جواب منفی است ، و لذا افراد جامعه در این بین تقسیم بندی شده و گروهی فقیه و مجتهد و دیگران مقلد می گردند . پس مقلد بودن در جامعه و در زمینه ی احکام شرعی از ضروریات غیر قابل انکار است چرا که فهم دستورات شریعت اسلام و استنباط از قرآن و فرمایشات نبوی برای آحاد مردم ممکن نیست .
و بر این اساس مذاهب فقهی اربعه رخ نمود تا رافع نیازهای احکامی مردم جامعه باشد ، تحقیقات بسیار گسترده ای هم توسط متاخرین در زمینه ی اجتهادات و احکام مستنبطه این مذاهب صورت پذیرفت و مقلدین و کسانی که مجتهد نبودند پایبند یکی از این مذاهب شدند  و این اصل قرآنی دارد که (( فاسئلوا أهل الذکر إن کنتم لا تعلمون : یعنی اگر نمی دانید از آنها که می دانند بپرسید ، )) یعنی  اگر مجتهد نیستید ، از مجتهدین بپرسید ، اگر تخصصتان در زمینه ی استنباط احکام شرعی کافی نیست ، ناچارا بایستی بپرسید و شخصا حکمی را به شرع نسبت ندهید .
و لذا مذاهب اربعه اهل سنت و جماعت ، مصادیق بارز اهل ذکر بوده و تقلید از آنها لازمه ی  فهم احکام شرع می باشد ، در عین حال که نفی نمی کنیم اگر مجتهدی شرائط اجتهاد را به صورت واقعی داشت او هم اهل ذکر بوده حتی اگر در عصور دیگر زیست کند .

خیلی عجیب است چنین امر بدیهی هم از نظر عقلی و هم از نظر شرعی برای برخی از افراد چندان قابل فهم نیست ، گاها شنیده می شود که مذاهب اربعه را در تعارض با اسلام معرفی می نمایند که این جفایی بس بزرگ است . می گویند : ((خدا را شکر که در عصر حاضر اینکه افراد بگویند شافعی هستیم یا حنفی هستیم ، کمرنگ شده ، بلکه همه می گویند : ما مسلمان هستیم )) شکر خدا عبادت بس بزرگی است و یکی از موارد شکرگذ اری نجات پیدا کردن از امورات ناگوار و نامطلوب می باشد ، جای پرسش است آیا مذاهب فقهی در جامعه ، جزء امورات ناگوار و نامطلوب به حساب آمده که کمرنگ شدن آن در جامعه جای شکرگذاری را دارد ؟ مذاهبی که در طول قرون علماء ، مجتهدین ، محدثین ، مفسرین ، مورخین و مجاهدین بسیاری را در خدمت خود داشته و بر آن شروح ، تعلیقات و تنقیحات فراوانی نگاشته اند ؟! آیا بی انصافی نیست که بگوییم خدا را شکر ، امروزه این مذاهب کمرنگ شده و کسی نمی گوید من شافعی هستم یا حنفی هستم یا ... ؟! بس عجیب و باور ناکردنی است ، چگونه به خاطر کمرنگ شدن فهم احکام شرع در جامعه شکرگذاری می شود مگر نه این است که اگر فهم احکام در جامعه رنگ ببازد ، دستورات ضد دینی نمود پیدا کرده و جای دستورات شرع را خواهد گرفت ؟!

یا نکند جایگزینی برای مذاهب اربعه در زمینه احکام شرعی داریم که به قوت این مذاهب بوده و دارای اصول وکتب و منهج مشخص باشد ؟! اگر اینطور است بایستی ابتدا آن مذهب فقهی معرفی شده بعد از آن جشن حذف مذاهب اربعه را بگیرید و اگر مذهبی فقهی در حد این مذاهب برای معرفی کردن ندارید پس بفرمایید که مردم احکام فقهی خود را با مراجعه به چه افرادی فهم کنند ، افرادی که جامع شرائط بوده و در همه ی زمینه های احکامی صلاحیت لازمه را داشته باشند و اگر هم چنین افرادی ندارید بفرمایید که حرف زدن از حذف مذاهب اربعه چه معنایی غیر از سرگردان کردن مقلدین ، و ایجاد اختلاف در جامعه و لوث کردن قضایای شرعی می تواند داشته باشد ؟!
ممکن است هدف گوینده از این سخن این باشد که اختلاف نکنید ، ویکدست باشید ، نگویید ما شافعی یا حنفی یا حنبلی یا مالکی هستیم ، بلکه بگویید ما مسلمانیم .
بایستی عرض کرد : مگر شافعی یا حنفی بودن با مسلمان بودن تفاوت دارد که باعث اختلاف شود ؟ مگر ایندو در تقابل یکدیگرند ؟!درست است اختلاف بد است اما باید دید چه چیزهایی باعث اختلاف می گردد ، حذف مذاهب فقهی خود باعث اختلاف است و وجود آن با عث اتحاد ، چگونه می شود امری را که باعث فهم احکام شرعی است را حذف کرده و بعد از آن دم از مسلمان بودن زد ؟ قسمتی از مسلمان بودن اجرا و فهم احکام فقهی شریعت است و پایبندی به یکی از مذاهب اربعه هم از مصادیق این اجرا ، پس چگونه اعلان پایبندی به روش فقهی خاص می تواند در تقابل با مسلمان بودن باشد ؟!! بایستی گفت : خوب وردی است اما سوراخ دعا اینجا نیست !!
در پایان ، سخنگویان دینی بایستی مواظب باشند ، کلمات بار معنایی دارند ، خدایی ناکرده غفلت ننموده اموراتی را به صورت ناصواب به یکدیگر مرتبط نساخته که باعث جفای علمی و اخلاقی و شرعی گردد . این مختصر در زمینه نقد سخن مذکوره بود که به صورت علمی ارائه گشت ، باشد همیشه در تحلیل هایمان مواظبت بیشتری به خرج دهیم .

 شیخ عبدالله دریایی صلغی مدرس مدرسه ی دینی سلطان العلماء قشم - طولا

مطالب مرتبط:

فردی که سربازان ترکیه را به آتش کشیده بود در ترکیه

ا

توهین به پیامبر اکرم محمد(ص) در روسیه جرم اعلام شد

علمای عراق:اهل سنت از جنایات داعش مبرا هستند

تفریح یک‌ماهه اوباما در پلی‌نزی فرانسه

فرصت طلایی «از یک مسلمان سوال کنید» در ماساچوست آم

 

مراسم فارغ التحصیلی طلاب حوزه علوم دینی اهل سنت ن

محافظ نخست وزیر سابق انگلیس تروریست از کار در آمد!

روزانه ۱۰ نفر در ژاپن به دین اسلام روی می‌آورند /

اعتراضات گسترده مردم عراق به شرایط اقتصادی

نوشتن دیدگاه


آخرین تحلیل ها و مقالات

نظرات کاربران

کانال تلگرام اساس نیوز

تبلیغات