b_300_300_16777215_10_images_ghrtrt.jpg

اساس نیوز ؛ برادر و خواهر مسلمان رمضانی ديگر از راه می رسد، ماهی كه به خاطر خصوصيات و ويژگيهای خاص خود بر همه ماههای سال برتری دارد.- ماه روزه است كه رمز بندگی و اخلاص است.

- ماه تقوی است كه راه سعادت و خوشبختی است.

- ماه صبر و شكيبايی در عبادت و ترك گناه است كه شيريني و لذت ايمان را به بار می آورد.

- ماه توبه و استغفار است كه رحمت بي كران الهی را بر بندگانش باز و موجبات غفران و بخشش را فراهم می سازد.

- ماه قيام و شب زنده داری و راز و نياز با حق تعالی است و جلوه و شكوه بندگی و فقر در بارگاه احديتش را در زيباترين صورتش به نمايش می گذارد؛ آن زمانی كه بنده مقصر و گنهكار در اوج بندگی لب به اعتراف می گشايد و توبه خود را اعلام و احساس شرمساری و طلب عفو و بخشش و توفيق هدايت و عبادت و استقامت می نمايد.

- ماه صدقات و انفاق در راه خداست كه هر توانمندی می تواند با بذل مالش در راه خدا نفس خويش را تزكيه و اخلاق و رفتارش را تهذيب نمايد و از نعمتی كه خداوند بر او ارزانی داشته توشه ای برای آخرتش بياندوزد.

- ماه خودداری از حلال و مباح در راه رضای خداست تا مسلمان بتواند خود را در جهات ترك گناهان و عادات زشت و ناپسند تربيت كند.

- ماه جهاد و مبارزه با هر نوع دشمن و بت درونی و بيرونی است كه اخلاص دين و صفای قلب و تسليم اندام در بارگاه احديت را نويد می دهد.

- و بالاخره ماهی است كه با عيد فطر يا جشن شادی عبادت خاتمه می يابد و آن حضور مسلمانان در مصلای بزرگی است كه با او ده ها و صدها و شايد هزاران مسلمان ديگر شاهد اين نيايش گروهی و سپاس همگانی به بارگاه حق تعالی باشند.

ضمن تبريك اين ايام ميمون و فرخنده، حال كه دانستيم رمضان از چه خصوصياتی برخوردار است كه او را بر ساير ماه های سال برتری بخشيده بهتر است با يك برنامه ريزی درست به استقبال آن برويم تا بتوانيم رمضان را بهتر پاس بداريم و ايام و لحظات گرانبهای آن را بيشتر قدر بگذاريم و فرصت طلايی عبادت را در آن غنيمت بشماريم.

سه توصيه مهم:

1 - اخلاص:
اخلاص يا همان «خدايی انجام دادن عبادت» را می بايست خيلی خوب به ياد داشت تا خدای ناكرده عبادتهايمان به خاطر ريا و خودنمايي و كسب شهرت دنيا پايمال نشود كه خداوند متعال می فرمايد: {و ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين} البينة/5
يعنی: «و دستور داده نشدند مگر اينكه عبادت كنند خدای را با اخلاص در تمامی دين» يعنی اينكه تمامي عبادتها فقط برای خداوند تعالی انجام شود.

و نيز می فرمايد: {و لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون} انعام/88
يعنی: «و اگر شرك ورزند البته باطل می شد آنچه انجام داده بودند»

پس نيت خود را در اين عبادت بسيار ارزشمند اسلامی همانند ساير عبادتها برای خدای عزوجل خالص گردانيد، باشد كه به رضای حق تعالی نائل گشته و از اجر بيكران بهره مند گرديد كه در حديث قدسی شريف آمده است:
«كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي و أنا أجزي به» يعنی: «همه كارهاي بني آدم براي اوست مگر روزه كه خاص من است و من پاداش آن را خواهم داد.»

2 - توبه:
كه همان «احساس به ندامت و دست كشيدن از گناه و تصميم به عدم بازگشت به آن» است، را بار ديگر در اين روزهای مبارك تجديد كنيم زيرا عبادت عمراه با گناه لذت بندگی را ندارد و لذا صاحبش خود خسته و ملول می شود و نمی تواند راه عبادت را ادامه دهد و آنوقت است كه احساس می كند عبادتش خشك و بی روح است. حال آنكه او اسباب استفاده از عبادت كه همان صفای قلب و پاك كردن آن از هر نوع مهر و علاقه به گناه است، را مهيا نكرده است.

بياد داشته باشيم كه هر چه گنهكار باشيم باز هم در رحمت الهی باز است و هرگز نبايد نوميد شد كه نوميدی خود گناه ديگری است. بلكه بياد داشته باشيم كه حق تعالی توبه كنندگان را می پذيرد و آنها را دوست دارد.
                                                                                                                            
3 – (اراده و عزم راسخ) استقامت در دين:
بياد داشته باشيم كه ماه رمضان 29 الي 30 روز بيشتر نيست كه اگر سپری شد ديگر فرصت آن همه عبادت و اجر و فضيلت از دست رفته است پس خوب است كه از اولين روز آن، خود را برای مشاركت در تمامی عبادات آماده كنيم و يقين داشته باشيم كه هرگز از انجام عبادتی پشيمان نخواهيم شد بلكه برعكس احساس خواهيم كرد كه كاش می توانستيم بهتر و بيشتر انجام دهيم. خداوند می فرمايد:

{ و الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا و إن الله لمع المحسنين} العنكبوت/69
يعنی: «و كساني كه در راه ما به جهاد برخاستند البته آنان را به راهمان هدايتشان خواهيم كرد و براستی كه خداوند با نيكوكاران است.»

توصيه های رمضانی:
1 - صرف سحری در وقت سحر، چرا كه مسلمان نه تنها به ظاهر مساله می نگرد بلكه روح و اثر آنرا نيز مد نظر قرار می دهد و سحر وقت فضيلت است و بلند شدن به قصد سحری خوردن خود فضيلتی است كه نبايد آنرا فراموش كرد.

2 - شركت در نمازهای جماعت پنجگانه بخصوص نماز صبح و عصر را فراموش نكنيم كه مواظبت بر آن نشانه ايمان و سبب استقامت در دين و اثر محبت خدا و رسول است.

3 - تلاوت حداقل 10 صفحه از قرآن كريم بعد از نماز صبح كه تلاوت هر حرف از قرآن به ده برابر اجر دارد. و بخاطر بسپاريم كه اين ماه، ماه قرآن است و هر چه بيشتر به قرآن رو آوريم خود را به قرآن نزديكتر نموده ايم. سعی كنيم همانند سلف صالحمان (گذشتگان نيكوكارمان) بيشتر عبادتمان در اين ماه تلاوت قرآن باشد.
4- افطاری دادن به روزه داران خود فضيلتي است كه پيامبر سلام بدان تشويق نموده و همانند اجر آن روزه دار را درارا می باشدو باعث مغفرت گناهان و نجات از آتش دوزخ است و نيز نشانه مهر و محبت اسلامی است و باعث ازدياد روابط برادری خواهد شد.

5 - انضباط و اخلاق اسلامی را در رمضان و بخصوص در حالت روزه بيشتر رعايت كنيم. به موقع و بانشاط در محل كارمان حاضر شويم و با توجه به روح معنويت روزه از كم حوصلگی و پرخاش كردن به ديگران جدا دوری كنيم، تا خدای ناكرده دانسته يا ندانسته بخاطر روزه مان بر آنان نباليم بلكه برعكس اگر تا آنروز بداخلاق و بی حوصله بوديم، سعی كنيم همانطور كه بر گرسنگی و تشنگی صبر می كنيم بر ترك اخلاق ناپسند و عادات زشت همانند دروغ، غيبت، نگاه به نامحرم، گوش دادن به آهنگ مبتذل و گناهان ديگر نيز صبر كنيم و به تربيت نفس خويش بپردازيم و بدانيم كه می بايست تمامی انداممان روزه باشد.

6 - سعی كنيم قبل از افطار نيم ساعتی را به تلاوت قرآن و مناجات اختصاص دهيم و اين وقت بافضيلت را نمی بايست با مشغول شدن به سفره افطار هدر داد. رسول الله صلی الله عليه و سلم می فرمايد: سه گروهند كه دعايشان مستجاب است ... يكی از آنها روزه دار است هنگام افطارش.

7 - افطار به موقع و عدم تاخير بدون عذر، چرا كه از سنت پيامبر اسلام افطار نمودن در اولين وقت دخول مغرب است.

8 - شروع افطار با دعای: (بسم الله، اللهم لك صمت و بك آمنت و علي رزقك افطرت)
{همچنين دعای «ذهب الظمأ و ابتلت العروق و ثبت الجر إنشاألله» نيز در سنت وارد شده است }

9 - سنت است روزه دار با رطب يا خرما و يا با آب شروع به افطار كند.

10 - از پرخوری پرهيز شود كه خود سرچشمه همه بيماريها و منافی حكمت و فايده روزه است.

11 - از اسراف و تبذير و ريخت و پاش كردن غذاها جدا خودداری شود كه خود گناه بزرگی است و شايسته روزه دار نيست.

12- سعی كنيم حتی الامكان در نماز تراويح شركت كنيم در غير اينصورت به قيام شب بپردازيم تا شامل فرموده رسول خدا شويم كه می فرمايد: «كسی كه رمضان را با ايمان به خدا و برای كسب اجر، نماز شب به پا داشت گناهان ماقبل او بخشيده می شود.»

13 - سعی كنيم در ماه رمضان از مجالس لغو و لعب دوری كنيم و اوقات گرانبهای اين ماه مبارك را در بازی و سرگرميهای بيهوده يا خدای ناكرده در گناه و معصيت از دست ندهيمبلكه با تشكيل جلسه ای قرآنی به تحسين قرائت خود بپردازيم يا از عالمی دعوت كنيم تا برايمان قرآن را تفسير نمايد يا از احكام رمضان و روزه و عبادات برايمان بگويد كه اين ايام، ايام تقرب و بازگشت به خدا و دين است.

14 - نيكی به پدر و مادر را از مهمترين واجبات دينی مان بدانيم و سعی كنيم روابطمان را با همه مردم خوب كنيم و از خويشان و نزديكان و همسايگان ديدن و احوالپرسی نماييم و نيازهای آنان را جويا شويم و به فقرا و مستمندان و يتيمان احسان كنيم.

15 - اگر رمضان را فصل زكات اموال خود قرار داده ايم سعی كنيم به مستحقين آن برسد و يا به كسی وكالت توزيع داده شود كه از حال فقرا و مساكين جامعه باخبر باشد و با تقوی و خدا ترسی بتواند اين امانت را به اهلش برساند.

16 - علاوه بر زكات فريضه سعی كنيم با صدقات و خيرات مستحب خود را به رحمت بی كران الهی نزديك كنيم.

17 - زكات فطر غير از فريضه ساليانه است كه خاص به ماه رمضان است و لذا قبل از نماز عيد می بايست به فقرا و مساكين برسد و توزيع آن چند روز قبل از عيد فطر جائز است.

18 - اگر برای كسی ميسر شود در اين ماه به عمره خانه خدا مشرف شود فضيلت بسيار زيادی دارد، و اجر آن همانند حجی است كه همراه رسول خدا صلی الله عليه و سلم انجام بگيرد.

19- اعتكاف ده روز آخر رمضان در مسجد به قصد تفرغ برای عبادت يكی از سنت های اسلامی است كه مسلمان می تواند با احيای آن به روح و معنويت شب زنده داری و مناجات با خدا بيشتر پی ببرد و بخصوص اينكه يكی از اين شبها مصادف خواهد بود با ليلة القدر كه اجر عبادت در آن بهتر از عبادت هزار ماه (83 سال و 4 ماه) است.

20 - شركت در نماز عيد فطر و شاهد حضور جماعت مسلمان، خود پايان بخش اين موسم خير و بركت است كه تجديد عهدی است ميان مسلمان با خدايش بر ادامه راه عبادت و بندگی و نيز مشاركت در خير و خوشی جامعه مسلمان؛ و تبادل تبريك و لبخند مسرت از عبادت است.

**آری برادر و خواهر مسلمان

بياييد ما و شما هم از جمله آن رستگاراني باشيم كه رمضان را با اخلاص روزه گرفته و به عفو و گذشت الهی در اين ماه خير و بركت نائل گشته اندو خود را از عذاب آخرت نجات داده و مستحق پاداش بيكران الهی قرار داده اند. اميد است با توفيق حق تعالی چنين باشد.

والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته

تهيه: عبدالسلام محمد رفيع ملايي

آماده سازی: عبا آخوند محمدنژاد

مطالب مرتبط:

قتل و عام دختران سنی بوسیله عربستان

ج

مولوی بهزاد فقهی:خدای متعال منشا تمام توانایی هاست

حکمت های تعدد زوجات رسول اکرم

تعطیلی موقت ۴ مسجد بزرگ در هلند

ب

وقتی قبر را باز کرد از ترس فرار کرد!!!

طاهره رحمان نخستین گوینده خبر محجبه در آمریکا

تحویل سامانه موشکی اس – ۴۰۰ روسیه به چین

عقب نشینی داعش از شرقاط (عراق)

ا

ماموستا بابایی:همه مذاهب اسلامی اعضای یک خانواده ه

نوشتن دیدگاه


آخرین تحلیل ها و مقالات

نظرات کاربران

کانال تلگرام اساس نیوز