b_0_0_0_10_images_6267627_316.jpg

اساس نیوز،عبیدالله جمالزائی: ماه رمضان با دیدن هلال ماه رمضان ثابت می گردد،چون پیامبر(ص)فرمودند:(صوموا لرویته وافطروا لرویته فان غم علیکم فاکملوا عده شعبان ثلاثین)با دیدن هلال ماه رمضان روزه بگیرید و با دیدن هلال ماه شوال بخورید،اگر ماه برشما پوشیده شد،در آن صورت سی روز ماه شعبان را کامل کنید.(1)

قابل ذکر است که در عهد نبی (ص)ماه رمضان را با بیست و نه روز،بیشتر از سی روز روزه گرفته اند.امام احمد(رح) در مسند خود روایت کرده که به حضرت عایشه (رض)گفته شد:این ماه بیست و نه روز دیده شد؟حضرت عائشه(رض) گفت:چه چیز تو را به شگفت انداخته است؟ما در عهد رسول خدا ماه رمضان را با بیست و نه روز،بیشتراز سی روز روزه گرفتیم.(2)
دیدن ماه رمضان
هر دیدگاه دیدن ماه رمضان در شهری تایید گردید،بر مسلمانان لازم است که روزه بگیرند و فتوی بر همین است. زیرا خطاب حدیث شریف عام است که می فرماید:با دیدن ماه روزه بگیرید.

بویژه در عصرحاضر که با همه وسایل ارتباطی رساندن خبر بسیار آسان و سریع صورت می گیرد،بگونه ای که خبر در زمان بسیارکوتاهی به اقصی نقاط دور ارسال می گردد.

بر مسلمانان واجب کفایی است که در هنگام غروب خورشید روز بیست ونهم شعبان به جستجوی ماه بپردازند،چون احتمال دارد ماه شعبان  بیست ونه روزه باشد . همچنین شایسته است در جستجوی هلال شعبان نیز باشند تا تعداد روزهای آن را بدانند رسول الله(ص)فرموده اند:احصوا هلال شعبان لرمضان.هلال ماه شعبان را برای رمضان حساب بگیرید.
روز شک
روز شک،روزی است که مردم درآن شک دارند که آیا از شعبان است و یا از رمضان،شک در روز بعد ازبیست ونهم ماه شعبان واقع می شود،هر گاه ماه شعبان را ابر بپوشد و فهمیده نشود که فردا روز سی ام شعبان است و یا اول ماه رمضان،فردای آن روز شک است،ویا اینکه اگر هلال ماه رمضان را یک نفر یا دو نفرفاسق ببینند ،شهادت آنها رد می شود.اما اگرآسمان ابری نباشد وکسی هم ماه را نبیند آن روز ،روز شک نیست(3)
حکم روزه روز شک
حکم روزه روز شک متفاوت و در بین کراهت تحریمی و تنزیهی واستحباب قرار دارد،زیرا روزه گرفتن در آن به چند وجه صورت می گیرد:
1-اینکه روزه اش از رمضان شمرده می شود،این مکروه تحریمی است چون پیامبر(ص)فرموده اند:قبل ازروزه رمضان یک یا دو روز روزه نگیرید مگر کسی که آن روزها را بطور دائم روزه می گرفته است.دیگر اینکه در این صورت تشبیه به اهل کتاب می شودکه آنان مدت روزه ی خود را اضافه کردند. پس در این حالت اگر آشکار شود که روزه بوده از روزه اش محسوب می شود واگر معلوم شودکه از شعبان بوده نفل قرار می گیرد . اگرافطار نماید آن را قضا نیاورد چون قصد نفل نکرده بوده است.


2-اینکه روز ه اش را در همان روز از واجب دیگری نیت می کند ،مانند قضای اولین روزی که بر ذمه ی او است. در این صورت مکروه تنزیهی است. در صورتی که آشکار شود که از رمضان است اگر روزه گیرنده مقیم باشد روز ه اش از رمضان محسوب می گردد. چون رمضان مخصوص روزه ی فرضی است. اما اگرمسافر باشد ،ازآنچه نیت کرده واقع می شود.مسافر در ماه رمضان می تواند از واجب دیگری هم روزه بگیرد و اگر آشکار شد که آن روز از شعبان بوده،خواه مقیم باشد وخواه مسافر،روزه ای که نیت کرده حساب می شود.


3-اگر در روزه شک نیت نفل را بکند مکروه نیست و اما این حدیث که یک یا دو روز قبل از رمضان روزه نگیرید ، منظور از آن جلوتر روزه گرفتن از رمضان و قبل از دخول وقت آن است. برای هر آن کسی که کیفیت روزه گرفتن روز شک را بداند مستحب است که بر سبیل احتیاط نیت نفل را نماید. در این حالت اگر آشکار شود که آن روز از رمضان است از رمضان محسوب می شود در غیر این صورت نفل قرار می گیرد.


4-اینکه در اصل نیت متردد است مثل اینکه نیت بکند، اگر فردا از رمضان بود روزه می گیرم و اگر از شعبان باشد نمی گیرم در این حالت روزه دار محسوب نمی شود .زیرا عزم وی قطعی نیست و این بدان می ماند که اگر فردا غذایی میسر گردید می خورم ورنه روزه می گیرم.


5-اینکه در وصف نیت متردد است:اگر فردا رمضان باشد از رمضان روزه می گیرم و اگر شعبان باشد از واجب دیگری روزه می گیرم این حالت مکروه است. زیرا همچنین شخصی در میان دو امر مکروه متردد است.بعدا اگر معلوم شد که رمضان است روزه اش صحت دارد چون تردیدی در اصل نیت وجود ندارد .روزه ی رمضان به نیت مطلق صحت می یابد ، چنانکه بیان گردید و اگر آشکار شود که از شعبان است واجب دیگری که نیت کرده صحیح نیست. زیرا اصل نیت کفایت نمی کند لیکن نفل شمرده می شود.
6-اینکه می گوید:اگر رمضان بود ار رمضان،و اگر شعبان بود از نفل باشد نیز مکروه است بعدا اگر معلوم شد که رمضان بوده برایش کفایت می کند واگر نباشد نفل قرار می گیرد.(4)
بهتر همین است که مفتی ویا قاضی به عموم مردم دستور دهند که بدون نیت کردن اول روز شک را انتظار بکشند اگر معلوم شد که روزه نیست بعد از زوال بخوردن ابلاغ کنند اگر کسی در روز شک در حالت انتظار به فراموشی بخورد بعدا معلوم شود که از رمضان است وپیش ازچاشت بزرگ بوده روزه اش صحت داردومانند کسی است که بعداز نیت به فراموشی خورده است.(5)
اگر کسی شک کرد که امروز عرفه است ویا روز دهم،افضل این است که روزه بگیرد.(6)
1-متفق علیه
2-ابو داود-ترمذی
3-رد المحتاروفتاوی قاضی خان
4-الهدایه/فتح القدیر
5-الفقه الحنفی فی ثوبه الجدید
6-الهدیه العلاییه
 

مطالب مرتبط:

آغاز بکار نخستین شرکت هواپیمای اسلامی در مالزی

هشدار سازمان ملل در خصوص گسترش فعالیت داعش درلیبی

امامان جمائت انگلیس برای آشنایی با ماهیت داعش به ع

مسلمانان و دستور صریح قرآنی

حملۀ شیمیایی دوباره داعش به منطقه "تازه"

پایتخت های عربی هدف بعدی داعش

ادامه مخالفت غول‌های فناوری با ترامپ برای ایجاد پا

ا

طالبان خطاب به ترامپ: از افغانستان خارج شوید

جنایت تازه داعش در حق اهل سنت

نوشتن دیدگاه


آخرین تحلیل ها و مقالات

نظرات کاربران

کانال تلگرام اساس نیوز

تبلیغات