b_0_0_0_10_images_sunni_islam22222.png

🌹شیخ السنة و رئیس الجماعة ابوالحسن الاشعری رحمه الله🌹

اساس نیوز: حضرت شیخ ابوالحسن اشعری که دودمانش به صحابه رسول الله یعنی حضرت ابوموسی الأشعری رَضِیَ اللهُ تعالی می‌رسد متولد سنة 260 هـ و بنابر قول راجح متوفی سنة 324 هـ می‌باشد، تا سن چهل سالگی بر اعتقاد معتزله بود تا اینکه روزی سؤال هایی را از استاد معتزلی خود، ابوعلی جبائی پرسید و او جوابی برای آنان نداشت بعد از آن، شیخ ابوالحسن اشعری از مذهب ایشان کناره‌گیری کرد و او و پیروانش به ابطال نظرات معتزله از یک سو و ثابت کردن آنچه که سنت پیامبر بر آن آمده است و جماعت مسلمانان بر آن قدم نهاده‌اند، همت گماردند .🌴

از شیوخ امام ابوالحسن اشعری رحمه الله می‌توان به، ابو علی الجبائی متوفی سنة 303هـ ، حافظ زکریا بن یحیی الساجی متوفی سنة 307هـ و ابو اسحاق المروزی فقیه شافعی مذهب، امام عصر خود در فتوی و تدریس متوفی سنة 340هـ  اشاره کرد .

از جمله تالیفات ایشان می‌توان به  کتاب‌های مقالات الاسلامیین، الإبانة عن اصول الدّیانة، الفصول فی الرد علی الملحدین و الخارجین عن الملة، الموجز، إیضاح البرهان فی الرد علی أهل الزیغ و الطغیان اشاره نمود .🌴

از بزرگان مدرسه‌ی اشعریّة می‌توان به قاضی أبوبکر الباقلانی متوفی سنة 403 هـ ، استاد أبوبکر بن فورک متوفی سنة 406 هـ ، استاذ أبوإسحاق اسفرایینی متوفی سنة 418 هـ ، امام عبدالقاهر بغدادی متوفی سنة 429 هـ ، امام الحرمین أبوالمعانی جوینی متوفی سنة 478 هـ ، حجةالاسلام أبوحامد غزالی متوفی سنة 505 هـ  ، امام فخرالدین رازی متوفی سنة 606 هـ ، قاضی عضدالدین ایجی متوفی سنة 756 هـ ، علامة سعدالدین تفتازانی متوفی سنة 791 هـ و امام السید الشریف جرجانی متوفی سنة 816 هـ اشاره کرد .🍀

🌹إمام‌الهدی وقدوة اهل السنةوالاهتداء الشیخ أبومنصور الماتریدی رحمه الله🌹

حضرت شیخ ابو منصور محمد بن محمد بن محمود ماتریدی در یکی از روستاهای سمرقند بنام ماترید، حدوداً در سال 238 هـ دیده به جهان گشود . نسب شریف ایشان به صحابه بزرگ، حضرت أبوایوب أنصاری رضی‌الله‌عنه می‌رسد، همچنان که مقریزی در کتاب إمتاع الأسماع نقل کرده است. ایشان حنفی مذهب و جزو اکابر علمای عصر خویش بوده و در فن کلام و تفسیر قرآن کریم تبحر کامل داشته است .

از شیوخ امام ابومنصور الماتریدی می‌توان به، شیخ أبو نصر عیاضی الأنصاری که در سال 268هـ  شهید شده‌اند؛ و امام أبوبکر أحمد جوزجانی، شاگردِ أبی سلیمان جوزجانی و او نیز شاگردِ امام محمد شیبانی، صاحب امام اعظم رَحِمَهُم الله تعالی؛ و شیخ نصیر بن یحیی بلخی متوفی سنة 268 هـ ، شاگردِ امام أبومطیع بلخی و أبومقاتل سمرقندی؛ و شیخ محمد بن مقاتل رازی متوفی سنة 248 هـ ، قاضی ری، شاگردِ امام أبومطیع بلخی و امام أبومقاتل سمرقندی و امام محمد شیبانی، که هر سه بزرگوار از شاگردان امام اعظم هستند، اشاره کرد .

هم عصر با ایشان، در بلاد ماوراء النهر، بی راهان و مبتدعان خصوصاً دو معتزلی بزرگ بنام‌های أبو القاسم الکعبی متوفی سنة 317 هـ و أبو زید البلخی متوفی سنة 322 هـ که اصالتاً بلخی بودند، ظهور کردند و با تألیفات خود بترویج عقاید معتزلی در آن بلاد مشغول شدند .✍️✍️

امام ماتریدی که رئیس و بزرگ حنفیان در آن سامان بود برای دفاع از عقاید اهل سنت، و نقض و ردِّ آراء وتألیفات منحرفین، کتاب‌های زیادی تألیف کردند؛ من جمله در رد معتزلیان، کتابِ « بیان وَهْم المعتزلة» و «رد الأصول الخمسة لأبی‌محمد الباهلی» و در رد نظرات و تألیفاتِ کعبی، کتابِ «رد أوائل الأدلة للکعبی» و «رد تهذیب الجدل للکعبی» و «رد وعید الفساق للکعبی» و در رد قرامطة و روافض، کتابِ «الرد علی اصول القرامطة» و «رد کتاب الإمامة لبعض الروافض» را تحریر نمودند .

و از دیگر تألیفات این امام در اصول الفقه، به کتابِ «مأخذ الشرائع» و «کتاب الجدل» و در علم کلام، کتابِ «التوحید» و «المقالات» و در تفسیر قرآن، کتابِ «تأویلات أهل السنة» یا « التأویلات الماتریدیّة فی بیان أصول أهل السنة و أصول التوحید» اشاره کرد.

✍️✍️امام ماتریدی از اساتید برجسته‌ی خود، اصول و نصوصِ عقیدتی موجود در کتابهای امام اعظم را آموخته, در کتابهای خود با دلایل و براهین قاطع و تفاریع متقن، آن اصول و نصوص عقیدتی را، مطابق با قرآن و سنت، بسط و شرح دادند . ایشان مُتکلّم مدرسه ابو‌حنیفة و رئیس اهل سنت و جماعت در بلاد ما وراء النهر بود و بیشتر عمر شریف خود را در رد مخالفان و منحرفین و نشر و دفاع از عقاید اهل سنت و جماعت صرف کردند و بخاطر همین نام مدرسه و مکتب اعتقادی، باسم او گذاشته شد و متکلمانِ مذهب امام اعظم رحمه الله با نام ماتریدیّة شناخته شدند.?

ریشه عقیده ماتریدی واشعری

🍀از بزرگان مدرسه‌ی ماتریدیّة نیز می‌توان به امام ابوجعفر طحاوی متوفی سنة 321 هـ ، امام ابو القاسم اسحاق بن محمد بن اسماعیل مشهور به حکیم سمرقندی متوفی سنة 340 هـ ، امام أبوالحسن علی بن سعید رستغفنی ، امام ابومحمد عبدالکریم بن موسی پزدوی متوفی سنة 390 هـ ، امام ابواللیث بخاری ، امام ابوأحمد عیاضی و امام ابوبکر عیاضی که هر دو، پسر امام أبو نصر عیاضی، استادِ امام ماتریدی می‌باشند ، امام أبو الیسر پزدوی متوفی سنة 493 هـ ، امام أبو المعین نسفی متوفی سنة 508 هـ ، امام عمر نسفی متوفی سنة 538 هـ ، امام نورالدین صابونی متوفی سنة 580 هـ ، صدرالشریعة الثانی عبیدالله بن مسعود متوفی سنة 747 هـ ، أکمل الدین محمد بن محمد بابرتی متوفی سنة 786 هـ ، علامة ابن الهمام متوفی سنة 861 هـ ، امام عبدالرحیم بن علی شیخ زاده متوفی سنة 923 هـ و ملا علی قاری متوفی سنة 1014 هـ اشاره کرد .

🍀با ظهور باور این دو بزرگ مرد (عقیده‌ی اهل سنت و جماعت) اعتقادات دیگر سیر نزولی پیدا کرده و سر آخر اتمام یافتند؛ زیرا تمام علمای اهل سنت و جماعت باورهای ایشان را پذیرفتند و آن را گسترش دادند .🍀

از زمان شیخ اشعری و ماتریدی رحمهما الله به بعد تا امروز بیشتر و حتی تمام علمای اهل سنت و جماعت بر باور ایشان بوده و در کتابهای کلامی خود از اعتقادات ایشان دفاع کرده‌اند

🍀خلاصه‌ی کلام این است که علما از روی استدلال و اولیا از روی کشف، حکم به صحت اعتقادات و مکتب کلامیِ این دو شخص کرده و مردم عامی هم گفتار علما و اولیا را پذیرفته‌اند . اشعری یا ماتریدی بودن یک شخص به معنای بودن بر سواد اعظم و باورهای صحیح اسلامی است که مطابق با قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم و راه و روش صحابه‌ی کرام و تابعین می‌باشد همچنانکه رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید : « إِنَّ أُمَّتِي لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ فَإِذَا رَأَيْتُمْ اخْتِلَافًا فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ » رواه ابن ماجه ترجمه: امت من بر گمراهی گرد نمی آید و هرگاه اختلافی را مشاهده کردید پس شما سواد اعظم را بر خود لازم بگیرید. 🍀

منبع:کانال جماعت اهل سنت کردستان

مطالب مرتبط:

ورزشکاری که کمک به نفر اول آسیب دیده را به قهرانی

کره شمالی چهار موشک هسته ای به جزیره تحت کنترل ام

ساخت پایگاه جدید آمریکا در کردستان عراق

نبرد با داعش را به جنگ بر علیه اسلام تبدیل نکنید

ا

چرا اسرائیل از همه پرسی کردها حمایت می کند ؟

مولانا عبدالحمید درگذشت پروفسور اجمل عبدالرزاق را

آمادگی ارتش ترکیه برای حمله به شرق فرات

دکتر عطایی :همسویی افکار افراطی با منافع قدرت های

رهبر جماعت اسلامی پاکستان: اعراب از جنگ عراق عبرت

نوشتن دیدگاه


آخرین تحلیل ها و مقالات

نظرات کاربران

کانال تلگرام اساس نیوز

تبلیغات