b_0_0_0_10_images_sunni_islam22222.png

🌹شیخ السنة و رئیس الجماعة ابوالحسن الاشعری رحمه الله🌹

اساس نیوز: حضرت شیخ ابوالحسن اشعری که دودمانش به صحابه رسول الله یعنی حضرت ابوموسی الأشعری رَضِیَ اللهُ تعالی می‌رسد متولد سنة 260 هـ و بنابر قول راجح متوفی سنة 324 هـ می‌باشد، تا سن چهل سالگی بر اعتقاد معتزله بود تا اینکه روزی سؤال هایی را از استاد معتزلی خود، ابوعلی جبائی پرسید و او جوابی برای آنان نداشت بعد از آن، شیخ ابوالحسن اشعری از مذهب ایشان کناره‌گیری کرد و او و پیروانش به ابطال نظرات معتزله از یک سو و ثابت کردن آنچه که سنت پیامبر بر آن آمده است و جماعت مسلمانان بر آن قدم نهاده‌اند، همت گماردند .🌴

از شیوخ امام ابوالحسن اشعری رحمه الله می‌توان به، ابو علی الجبائی متوفی سنة 303هـ ، حافظ زکریا بن یحیی الساجی متوفی سنة 307هـ و ابو اسحاق المروزی فقیه شافعی مذهب، امام عصر خود در فتوی و تدریس متوفی سنة 340هـ  اشاره کرد .

از جمله تالیفات ایشان می‌توان به  کتاب‌های مقالات الاسلامیین، الإبانة عن اصول الدّیانة، الفصول فی الرد علی الملحدین و الخارجین عن الملة، الموجز، إیضاح البرهان فی الرد علی أهل الزیغ و الطغیان اشاره نمود .🌴

از بزرگان مدرسه‌ی اشعریّة می‌توان به قاضی أبوبکر الباقلانی متوفی سنة 403 هـ ، استاد أبوبکر بن فورک متوفی سنة 406 هـ ، استاذ أبوإسحاق اسفرایینی متوفی سنة 418 هـ ، امام عبدالقاهر بغدادی متوفی سنة 429 هـ ، امام الحرمین أبوالمعانی جوینی متوفی سنة 478 هـ ، حجةالاسلام أبوحامد غزالی متوفی سنة 505 هـ  ، امام فخرالدین رازی متوفی سنة 606 هـ ، قاضی عضدالدین ایجی متوفی سنة 756 هـ ، علامة سعدالدین تفتازانی متوفی سنة 791 هـ و امام السید الشریف جرجانی متوفی سنة 816 هـ اشاره کرد .🍀

🌹إمام‌الهدی وقدوة اهل السنةوالاهتداء الشیخ أبومنصور الماتریدی رحمه الله🌹

حضرت شیخ ابو منصور محمد بن محمد بن محمود ماتریدی در یکی از روستاهای سمرقند بنام ماترید، حدوداً در سال 238 هـ دیده به جهان گشود . نسب شریف ایشان به صحابه بزرگ، حضرت أبوایوب أنصاری رضی‌الله‌عنه می‌رسد، همچنان که مقریزی در کتاب إمتاع الأسماع نقل کرده است. ایشان حنفی مذهب و جزو اکابر علمای عصر خویش بوده و در فن کلام و تفسیر قرآن کریم تبحر کامل داشته است .

از شیوخ امام ابومنصور الماتریدی می‌توان به، شیخ أبو نصر عیاضی الأنصاری که در سال 268هـ  شهید شده‌اند؛ و امام أبوبکر أحمد جوزجانی، شاگردِ أبی سلیمان جوزجانی و او نیز شاگردِ امام محمد شیبانی، صاحب امام اعظم رَحِمَهُم الله تعالی؛ و شیخ نصیر بن یحیی بلخی متوفی سنة 268 هـ ، شاگردِ امام أبومطیع بلخی و أبومقاتل سمرقندی؛ و شیخ محمد بن مقاتل رازی متوفی سنة 248 هـ ، قاضی ری، شاگردِ امام أبومطیع بلخی و امام أبومقاتل سمرقندی و امام محمد شیبانی، که هر سه بزرگوار از شاگردان امام اعظم هستند، اشاره کرد .

هم عصر با ایشان، در بلاد ماوراء النهر، بی راهان و مبتدعان خصوصاً دو معتزلی بزرگ بنام‌های أبو القاسم الکعبی متوفی سنة 317 هـ و أبو زید البلخی متوفی سنة 322 هـ که اصالتاً بلخی بودند، ظهور کردند و با تألیفات خود بترویج عقاید معتزلی در آن بلاد مشغول شدند .✍️✍️

امام ماتریدی که رئیس و بزرگ حنفیان در آن سامان بود برای دفاع از عقاید اهل سنت، و نقض و ردِّ آراء وتألیفات منحرفین، کتاب‌های زیادی تألیف کردند؛ من جمله در رد معتزلیان، کتابِ « بیان وَهْم المعتزلة» و «رد الأصول الخمسة لأبی‌محمد الباهلی» و در رد نظرات و تألیفاتِ کعبی، کتابِ «رد أوائل الأدلة للکعبی» و «رد تهذیب الجدل للکعبی» و «رد وعید الفساق للکعبی» و در رد قرامطة و روافض، کتابِ «الرد علی اصول القرامطة» و «رد کتاب الإمامة لبعض الروافض» را تحریر نمودند .

و از دیگر تألیفات این امام در اصول الفقه، به کتابِ «مأخذ الشرائع» و «کتاب الجدل» و در علم کلام، کتابِ «التوحید» و «المقالات» و در تفسیر قرآن، کتابِ «تأویلات أهل السنة» یا « التأویلات الماتریدیّة فی بیان أصول أهل السنة و أصول التوحید» اشاره کرد.

✍️✍️امام ماتریدی از اساتید برجسته‌ی خود، اصول و نصوصِ عقیدتی موجود در کتابهای امام اعظم را آموخته, در کتابهای خود با دلایل و براهین قاطع و تفاریع متقن، آن اصول و نصوص عقیدتی را، مطابق با قرآن و سنت، بسط و شرح دادند . ایشان مُتکلّم مدرسه ابو‌حنیفة و رئیس اهل سنت و جماعت در بلاد ما وراء النهر بود و بیشتر عمر شریف خود را در رد مخالفان و منحرفین و نشر و دفاع از عقاید اهل سنت و جماعت صرف کردند و بخاطر همین نام مدرسه و مکتب اعتقادی، باسم او گذاشته شد و متکلمانِ مذهب امام اعظم رحمه الله با نام ماتریدیّة شناخته شدند.?

ریشه عقیده ماتریدی واشعری

🍀از بزرگان مدرسه‌ی ماتریدیّة نیز می‌توان به امام ابوجعفر طحاوی متوفی سنة 321 هـ ، امام ابو القاسم اسحاق بن محمد بن اسماعیل مشهور به حکیم سمرقندی متوفی سنة 340 هـ ، امام أبوالحسن علی بن سعید رستغفنی ، امام ابومحمد عبدالکریم بن موسی پزدوی متوفی سنة 390 هـ ، امام ابواللیث بخاری ، امام ابوأحمد عیاضی و امام ابوبکر عیاضی که هر دو، پسر امام أبو نصر عیاضی، استادِ امام ماتریدی می‌باشند ، امام أبو الیسر پزدوی متوفی سنة 493 هـ ، امام أبو المعین نسفی متوفی سنة 508 هـ ، امام عمر نسفی متوفی سنة 538 هـ ، امام نورالدین صابونی متوفی سنة 580 هـ ، صدرالشریعة الثانی عبیدالله بن مسعود متوفی سنة 747 هـ ، أکمل الدین محمد بن محمد بابرتی متوفی سنة 786 هـ ، علامة ابن الهمام متوفی سنة 861 هـ ، امام عبدالرحیم بن علی شیخ زاده متوفی سنة 923 هـ و ملا علی قاری متوفی سنة 1014 هـ اشاره کرد .

🍀با ظهور باور این دو بزرگ مرد (عقیده‌ی اهل سنت و جماعت) اعتقادات دیگر سیر نزولی پیدا کرده و سر آخر اتمام یافتند؛ زیرا تمام علمای اهل سنت و جماعت باورهای ایشان را پذیرفتند و آن را گسترش دادند .🍀

از زمان شیخ اشعری و ماتریدی رحمهما الله به بعد تا امروز بیشتر و حتی تمام علمای اهل سنت و جماعت بر باور ایشان بوده و در کتابهای کلامی خود از اعتقادات ایشان دفاع کرده‌اند

🍀خلاصه‌ی کلام این است که علما از روی استدلال و اولیا از روی کشف، حکم به صحت اعتقادات و مکتب کلامیِ این دو شخص کرده و مردم عامی هم گفتار علما و اولیا را پذیرفته‌اند . اشعری یا ماتریدی بودن یک شخص به معنای بودن بر سواد اعظم و باورهای صحیح اسلامی است که مطابق با قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم و راه و روش صحابه‌ی کرام و تابعین می‌باشد همچنانکه رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید : « إِنَّ أُمَّتِي لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ فَإِذَا رَأَيْتُمْ اخْتِلَافًا فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ » رواه ابن ماجه ترجمه: امت من بر گمراهی گرد نمی آید و هرگاه اختلافی را مشاهده کردید پس شما سواد اعظم را بر خود لازم بگیرید. 🍀

منبع:کانال جماعت اهل سنت کردستان

مطالب مرتبط:

درخواست تاجیکستان از اینترپل: 106 تبعه تاجیک را با

معامله قرن یا کلاه گشاد آمریکایی

بقای داعش در اختلاف شیعه و سنی است

اردوغان: به کردها اجازه تسلط به شمال سوریه نمی دهی

حضور روحانی در نماز جمعه مسلمانان حیدر آیاد و سخنر

مولوی عبدالحمید:نباید به دست عوامل افراطی بهانه بد

ا

کودک فلسطینی مبتلا به اوتیسم حافظ کل قرآن شد

مخالفت مفتی مالزی با اصلاح قانون شریعت،اسلام دین ر

ا

عذرخواهي يکي از علماي تونس از ملت عراق و سوريه

نوشتن دیدگاه


آخرین تحلیل ها و مقالات

نظرات کاربران

کانال تلگرام اساس نیوز

تبلیغات