به گزارش اساس نیوز ، سعدیه عقاد در سال 2014 میلادی و پس از پایان تحصیلات دانشگاهی کتابت قرآن را آغاز کرد و پس از حدود سه سال آن را به اتمام رساند.

 

 

 

 

b_400_400_16777215_10_images_139512142052548110177604.jpg

b_400_400_16777215_10_images_139512142053103471017761.jpg

b_400_400_16777215_10_images_13951214205326753101776.jpg

b_400_400_16777215_10_images_139512142054187691017.jpg