ادامه مطلب...بچه ها در حال بازی با برف در شهر استوک اون ترنت بریتانیا

ادامه مطلب...

قلعه «آشیانه پرستو» زیر برف ، کریمه

آموزش کودکان نیجریایی با استفاده از یک تخته کوچکادامه مطلب...
اساس نیوز : برخی دانش آموزان نیجریه برای درس خواندن به جای استفاده از دفتر و کتاب یک تخته کوچک به نام «icen aduwa» به کار می برند. این روش سنتی هنوز در نیجریه ادامه دارد.

آخرین مجموعه تصاویر

کانال تلگرام اساس نیوز