b_300_300_16777215_10_images_photo_2019-08-24_17-04-10.jpg

اساس نیوز : در زندگی زناشویی زن وشوهر باید از همان اول زندگی به حریم علاقه ومحبت وعشق همسرشان با خانواده خودش احترام بگذارند و حفظ روابط عاطفی همسرشان را با افراد درجه اول خانواده خصوصا پدر ومادرش را ارج نهند و آن را رمز بقای عشق همسرشان نسبت به خود بدانند. هیچ انسانی بی عیب وایراد نیست اگر انتظار دارید همسرتان با عیوب وایرادات خانواده شما کنار بیاید به او هم حق دهید که چنین انتظاری از شما داشته باشد.

بدانید مردی که بعد ازدواج، روابط عاطفی اش با والدین وخواهر وبرادرهایش همچنان با عشق ومحبت بماند وهمسرش به این رابطه احترام بگذارد وحتی سعی کند اگر هم بد بوده به شوهرش کمک کند تا آن را اصلاح کند، در واقع با این کار عشق بین خودش و همسرش را تحکیم کرده چون مردی که بتواند با ازدواج ودل سپردن به فرد جدید در زندگی به راحتی پشت پا به والدین وخواهروبرادرانش که عمری به او محبت بی چشمداشت داشته اند بزند مطمئنا به همسرش امکان دارد وفاداری نداشته باشد.

در مورد حقوق زن در باب عشق و محبت به خانواده پدری هم همینطور است پس آقایان بدانند با بی احترامی به خانواده همسرشان خصوصا تا حدی که زن را بین راضی نگه داشتن شوهر و خانواده اش دچار استیصال کنند در واقع دو بار زن را می کشند هم با کشتن عشق خود در دل همسرشان وهم در میان این مشاجرات و کشمکش بین دو عشق او را نسبت به خانواده اش هم بی خیال می کنند و ناچارش کرده که به خاطر آرامش خودش دست از محبت داشتن به آنان هم بکشد یعنی زن از خستگی این کشمکش ها تنها راه چاره را در کشتن عشق در دل خود نسبت به هر دو طرف می بینند و کشتن عشق یعنی مرگ تدریجی فرد و کرامت وشخصیتش خصوصا در خانمها که عاطفی ترند این اتفاق زیاد می افتد ومرد زمانی متوجه عمق آثار بد رفتارش خواهد شد که همسرش در این استهلاک روانی افتاده ودرمانش نیاز به زمان زیاد ومدارا دارد.

پس حواسمان باشد خانواده پدری خانواده اول هر کسی است و عشق به آنان جنسش با عشق به همسر متفاوت است و عشق به همسر نمی تواند جایش را بگیرد همانطور که نبودن عشق به شریک زندگی را نمی توان با داشتن خانواده و عشقشان جبران کرد.

بر خدا توکل کنید و حتما هر چه سریعتر در پی اصلاح روابطتان باشید.
عمر کوتاه تر از آن است که حل چنین مشکلاتی را به تاخیر بیندازید گاهی فرصت ها را از دست می دهید و وقتی می خواهید دوباره عشق را بیافرینید در می یابید که همسرتان دیگر در قید حیات نیست وخیلی دیر شده و حال شما مانده اید و دنیایی حسرت که مطمئنا همسر عاشق پیشه وبردبارتان هم دوست نداشت شما را با این حسرت رها کند.

بیایید تا دیر نشده قدر هم را بدانیم وباور داشته باشیم خانواده همسرمان اگر ما را به عنوان عضو خانواده نمی پذیرفتند ودوست نداشتند قطعا جگرگوشه خود را به ما نمی سپردند. پس قدرشان را بدانیم تا همسرمان قدرمان را بداند وهمیشه عاشق وسرزنده وشاداب بماند. شادابی خانه کاملا در گرو زنده ماندن عشق است.
زندگیتان آکنده از حب خدا وسپس عشق والدین و همسر ودیگر عزیزانتان
منبع :کانال شخصی نویسنده
نویسنده: دکتر ژیلا مرادپور

مطالب مرتبط:

کشته شدن 31 نفر در انفجار مساجد شیعیان

توافق نسبی حوثی ها و نیروهای مقاومت در یمن

ا

اعتیاد به تماشای سریال

درج اسامی مسلمانان آمریکا در لیست ترور پیگیری قانو

بازتاب اعتراضات مردم، احزاب سیاسی مذهبی مالزی به ج

آشنایی اجمالی با امام شافعی رح (بانی مکتب فقه شافع

داعش 837 زن عراقی را اعدام کرد

شورای مسلمانان فرانسه: با رادیکالیسم مبارزه خواهیم

امارات متحده عربی ساخت نخستین معبد هندو در خلیج فا

ا

نوشتن دیدگاه


آخرین تحلیل ها و مقالات

نظرات کاربران

کانال تلگرام اساس نیوز

تبلیغات