b_0_0_0_10_images_selected20182.jpg

اساس نیوز شریفه توراجی*: خیلی وقت ها به این مسئله فکر می کنم که جایگاه واقعی زن در جامعه اسلامی چگونه است؟ در تاریخ اسلام خوانده ام که آئین اسلام، اعراب جاهلی را از زنده به گور کردن دختران خود باز داشته است. سیره پیامبر (ص) را مطالعه می کنم که با همسر خود چه رفتار محترمانه و محبت آمیزی داشته اند. زنان بسیاری در تاریخ جوامع اسلامی و در تاریخ ایران معرفی شده اند که به جایگاه های علمی، ادبی و اجتماعی والایی نائل آمده اند. در حاضر نیز –هرچند کم- زنان مسلمان را می بینم که موقعیت های اجتماعی و حتی سیاسی مؤثری ظاهر می شوند. اما آیا این سرگذشت تاریخی و این وضعیت موجود، نمایش دهنده همه ظرفیت جامعه اسلامی در ارتباط با زنان است؟

 

از جنبه ای دیگر به جایگاه زنان در جامعه مان می نگرم. تاریخ، نه! و سرگذشت زنان تاریخ ساز هم، نه! سرگذشت زنان و دختران در جامعه امروز خودمان. من، به عنوان یک دختر مسلمان از زندگی در جامعه اسلامی به خود می بالم. اما ...

 

کافیست دختر باشی و در پیاده روهای شهر، برای خرید یا برای انجام کاری قدم بزنی. لازم نیست خیلی «پوشیده» و یا خیلی «ناپوشیده» باشی. فقط کافیست دختر باشی و قدم بزنی. آنچه تجربه می کنی، نگاه های بسیاری است که تعقیبت می کنند. حرف های نامربوطی است که می شنوی و رفتار ناشایستی است که تجربه می کنی! بله، از جامعه خودمان می گویم. کافیست دختر باشی، کافیست زن باشی و در خیابان ها قدم بزنی.

 

اکثریت جامعه ما مسلمان هستند. خیلی ها در انجام تکالیف اسلامی و اقامه شعائر دین ثابت قدم هستند. بسیاری از مردم از سیره و سنت پیامبر (ص) در برخورد با همسران خود اطلاع دارند و از تحول عظیمی که اسلام در ارتباط با جایگاه زنان به وجود آورد. این، جامعه ای است که بر حفظ حرمت ها و به ویژه حرمت زنان تأکید بسیاری شده است. رفتار نامربوط در قبال زنان، نه تنها به عنوان پدیده ای غیرانسانی، بلکه به عنوان حدود اسلامی و دینی نهی شده است. در آموزه های فرهنگی ما با حسیاست های زیادی چنین آموزش هایی وجود دارد. اما چرا در عمل و در واقعیت، آنچه که عمل می کنیم با آنچه به آن و به درست بودن آن باور داریم، اینچنین متفاوت است؟

 

گاه فکر می کنم که این تفاوت، در نتیجه غلبه روحیه مردسالاری در جوامع شرقی و اسلامی است. اما همزمان می بینم که مرتکبان همین رفتار نامناسب، در قبال افراد خانواده خود مسئولیت پذیری بسیار متفاوتی دارند. گویی، تفکیک مشخصی میان رفتار با زنان و دختران خانواده و رفتار با زنان و دختران خارج از خانواده صورت گرفته است. غافل از اینکه آئین مشترک و فرهنگ مشترک ما، به ایمانی و انسانی بودن رابطه افراد جامعه و عمومیت داشتن مسئولیت افراد در قبال جامعه و همه افراد آن جامعه تأکید دارد.

 

اینجاست که با خود آرزو می کنم، کاش در جامعه ما، آنچنان که شایسته یک جامعه اسلامی و فرهنگ والای آن است. نه «مردسالاری»، بلکه «جوانمردسالاری» وجود داشت و هر فرد جامعه، فارغ از جنسیت و هر چیز، از رفاه و آسایش لایق یک جامعه اسلامی بهره مند می شد. البته، این چیزی نیست که کسی و یا سازمانی، از بیرون آن را به ما هدیه کند، بلکه این تک تک خود ما هستیم که می بایست در قبال خودمان، دیگران و جامعه مان مسئولیت پذیر باشیم و «جوانمردی» و «جوانمردسالاری» را پیشه کنیم.

 

بی شک، بخش مهمی از تقوای اسلامی نیز همین است که مسلمانان در برابر شخصیت خودشان و امانت الهی در اختیارشان، در برابر دیگران و جامعه، در برابر زنان و دختران، حال چه خواهر نسبی و چه خواهر ایمانی، حتی در برابر محیط زیست و آیندگانشان مسئولیت پذیر باشند و «جوانمردی» پیشه کنند. مسلمانی، بسیار ذی قیمت است و جامعه اسلامی، به دست و ضمیر تک تک ما ساخته می شود.

 

* شریفه توراجی از اهل سنت استان گلستان و از نویسندگان موسسه فرهنگی اجتماعی اساس جهان اسلام است.

مطالب مرتبط:

جهاد و مجاهد از نگاهی دیگر

حمله اسلام هراسانه به همسر و دختران معاون مفتی اعظ

ارتش ترکیه مدعی شد: جنگنده های روسی، منطقه الباب ر

داعش و زمینه های حضور در آسیای مرکزی

الجبیر: آمریکا حمایت خود را از قطر متوقف کند یک هف

هواپیماهای ناشناس و داعش در افغانستان

گفتگوهای افغانستان و آسیای مرکزی برای مقابله با تر

قدردانی اساس نیوز از مهمان نوازی اهل سنت جنوب

درخواست جالب وزیر آموزش و پرورش سابق آمریکا از وال

نوشتن دیدگاه


آخرین تحلیل ها و مقالات

نظرات کاربران

کانال تلگرام اساس نیوز