پایگاه خبری و تحلیلی اهل سنت ایران و سیاست (اساس)

فقه اهل سنت

 نذر در فقه اسلامی

نذر در فقه اسلامی

اساس نیوز،... نذر وتعریفش : نذور جمع نذر و در لغت به معنای التزام خیر و یا شر است.نذز در شرع عبارت از التزام شخص مکلف به چیزی است که بر او نبوده است.

آخرین خبرهای اهل سنت

قاب متحرک

 

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

کانال تلگرام اساس نیوز

 

 

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save