b_300_300_16777215_10_images_mahvare8.jpg

اساس: در دنیای امروز ماهواره به فراگیرترین ابزار اطلاع رسانی و جریان سازی تبدیل شده است .

بر اساس همین اهمیت و جایگاه نیز دولت های مختلف تلاش دامنه داری را برای توسعه شبکه های ماهواره ای انجام می دهند .فراگیر بودن نفوذ ماهواره ها و سختی اعمال نظارت های دولتی بر برنامه های آن باعث شده است تا محافل مختلف با اهداف گاها متعارض اقدام به سرمایه گذاری گسترده بر روی این ابزار نمایند .
در این فضای پرچالش در سالهای اخیر، اهل سنت ساکن ایران یکی از جوامع هدف برنامه های ماهواره ای تبدیل شده اند و از چندسال گذشته چند شبکه فارسی زبان پخش برنامه برای اهل سنت ایران را آغاز کرده اند ..شبکه هایی مثل کلمه ،وصال حق ،نور و توحید در زمره این شبکه ها هستند.
در روزهای ابتدایی ایجاد این شبکه ها، برخی از فعالان اهل سنت با خوشحالی از این مساله که بالاخره فضای رسانه ای خاص اهل سنت در ماهواره ایجاد شده است، به گرمی از آنها استقبال کرده و در محافل مختلف به تبلیغ آنها پرداختند.اما با گذر زمان و علنی شدن برخی از رگه های رسانه ای ، مسائل پشت پردهروشن گردید .مهم ترین رگه پنهان این شبکه این بود که آنها  همسو با اهداف برخی از کشورهای عربی منطقه ،از بعد سیاسی با هدف ایجاد نارضایتی و ناامنی در ایران  و از بعد مذهبی با هدف تبلیغ دیدگاه های وهابیت فعالیت های خود را شروع کرده اند .
ما در این نوشتار کاری با رگه های سیاسی این شبکه ها نداریم .در مورد محورهای سیاسی این شبکه ها گفتن فقط این جمله کافی است که مهم ترین رگه تبلیغی آنها سیاه نمایی از شرایط عمومی کشور و تشدید نارضایتی از شرایط موجود در بین اهل سنت است .
  موضوع مهم تر موضوع بحث ما در این مجال رگه های مذهبی در حال تبلیغ از طریق این شبکه هاست .در روزهای اخیر دیداری با یکی از علمای شاخص اهل سنت ترکمن صحرا داشتیم .با ایشان درباره مخاطراتی که در حال حاضر برای عقیده و اعتقاد ما اهل سنت وجود دارد هم صحبت شدیم.این عالم اهل سنت تاکید داشت بدون شک مهم ترین تهدید فکری که امروز برای عقیده اهصیل اهل سنت وجود دارد، برنامه های چند شبکه ماهواره ای منتسب به اهل سنت است .وی تاکید داشت در یک ساله اخیر مهم ترین شبهات فقهی و عقیدتی که از طرف جوانان ترکمن مطرح شده است ،مسائلی بوده است که در برنامه های شبکه های مذکور مورد بحث قرار گرفته است .
به اعتقاد این عالم ترکمن و غالب علمای اهل سنت ، برنامه های شبکه های ماهواره ای منتسب به اهل سنت ، مبلغ دیدگاه غیر تقلیدی در فقه بوده و آنها هر گونه تقلیدی از امامان مذاهب اربعه را غیر قابل قبول می دانند.بر این اساس ،غالب علما اعتقاد دارند این شبکه ها در حال تبلیغ دیدگاه های وهابیت هستند .
این عالم اهل سنت اعتقاد داشت که با توجه به هجمه گسترده برنامه های این شبکه ها به باورهای اصیل اهل سنت باید در این زمینه اطلاع رسانی گردد.وی تاکید داشت عوامل محلی این شبکه ها هم در مناطق مختلف با طرح دیدگاه های مشابه درحال آلوده کردن ذهن جوانان ما هستند .این برنامه های منابع اصیل اهل سنت رازیر سوال برده و تلاش می کنند با زیر سوال بردن اصالت آنها ،منابع مد نظر وهابیون را در بین جوانان ما تبلیغ نمایند .

نوشتن دیدگاه


مطالب مرتبط:

اخراج دختران عربستانی از دانشگاه به دلیل ظاهر مردا

200هزار نمازگزار درسومین نماز جمعه مسجد الاقصی

 

مسلمانان امریکای شمالی خشونت را محکوم می‌کنند

ا

زنان لبنانی حملات عربستان به یمن را محکوم کردند

نظرسنجی جدید نشان داد نیمی از آمریکایی‌ها به موفقی

اقدام ترامپ علیه مسلمانان شرم آور است

ا

آخرین تحلیل ها