ادامه مطلب...

اساس نیوز : در دین مبین ومقدس اسلام اصل بر صلح و آشتی وهمدلی ومحبت به دیگران می باشد. پیامبراکرم نیز به عنوان یک مربّی بزرگ انسانی ، یاران خود را به طور کامل تعلیم وتربیت و راهنمایی وارشاد می‌ کردند و می‌فرمودند:"لا تَتَمَنَّوا لِقاءَ العَدُوِّ، وسَلُوا اللّه العافِیة" آرزوى رویارویى با دشمن را نداشته باشید و از خداوند عافیت و آسایش طلب بكنید.

ادامه مطلب...

اساس نیوز ،خالد محمودی طلبه کردستانی :تکفیر، در طول تاریخ بیش تر بدون هیچ معیار و ضابطه ای از سوی گروهی علیه گروه دیگر و یا از سوی حاکمان و وابستگان و جیره خواران دستگاه های ضد مردمی و استبدادی علیه شخص، اشخاص و فرقه ها و گروه هایی به کار می رفته است.

ادامه مطلب...

اساس نیوز : در بخش نخست این مقاله زمینه های خشونت طلبی در عقاید برخی از گروه های افراطی را بررسی کرده به نقد توجیهات ارائه شده توسط آنها پرداختیم .در ادامه این مبحث به بررسی جنبه های دیگر گروه های افراطی می پردازیم.

ادامه مطلب...

اساس نیوز :در یک دهه گذشته عده ای با نام جهادگر آمدند و مسلمانان را نابود کردند و آنان را ذبح کردند از آنان اسیر گرفتند ، این همان چیزی است که یهود و صلیبی می خواهد .

ادامه مطلب...

اساس نیوز : بررسی گذرای آیات الهی و احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله وسلم نشان دهنده این واقعیت است که حکم به کافر یا فاسق بودن شـخص بر عھده ی ما نیست بلکه به الله متعال و رسولش صـلی الله علیه وسلم باز می گردد.

ادامه مطلب...

اساس نیوز : فقهای مذاهب مختلف اسلامی در تبیین ماهیت کفر، اختلاف نظر دارند. گمان می رود این اختلاف از تفاوت در برداشت از خود مفهوم ایمان برمی خیزد. از دیدگاه خوارج که ایمان را تصدیق قلبی و اقرار زبانی و رفتاری می دانند، ارتکاب گناه، کفر است.

ادامه مطلب... 

اساس نیوز ،عبدالله دریایی *:وقتی موقف اسلام در دعوتش رفق و رحمت و نرمی و رافت است، سوالی كه مطرح می شود این است كه چرا گروه های افراطی در سرزمین های اسلامی ظاهر شده اند ؟

ادامه مطلب...

اساس نیوز :در هفته های اخیر در سایت تحلیلی – خبری اساس نیوز دو مطلب در زمینه تاثیرات سوء شبکه های ماهواره ای منتسب به اهل سنت منتشر شد .

ادامه مطلب...

اساس نیوز :تکفیر مسلمانان از بارزترین صفات خوارج قدیم است .ازگذشته های دور ،دست خوارج به خون مسلمانان آلوده شده است.

ادامه مطلب...

اساس نیوز :حمد و سپاس فراوان برای الله متعال که ما را از بهترین امت ها قرار داده و به طاعت اش رهنمون ساخته وما را از تاریکی ها نجات بخشیده است.

آخرین تحلیل ها