ادامه مطلب...

اساس نیوز : یک جوان خداناباور استرالیایی پس از شکست‌های متوالی در زندگی به دنبال یافتن هدف زندگی، به تحقیق درباره ادیان می‌پردازد و آیه‌ای از قرآن کریم او را متحول می‌سازد و اسلام می‌آورد.

ادامه مطلب...

اساس نیوز:پهلوان حالمراداف خواننده پاپ ترکمنستان اخیرا بخاطر اجرای ترانه های مذهبی به هفت سال زندان محکوم شد.

ادامه مطلب...

نشید ترکی

نشید : ال لر قالقسین هوایا

منشد: اوزجان آتسات

نشید عربی

منشد: محمد المقیط

نشید: الهی وقفت

با زیرنویسی فارسی

متن عربی در انتهای صفحه

نشید پاکستانی

خواننده: راحت فاتح علی خان

عنوان : اک خواب سناوان