ادامه مطلب...

اظهارات شیخ محمدصالح پردل عالم سرشناس اهل سنت در مورد حادثه اخیر تهران

ادامه مطلب...

اساس نیوز : قراق ها یکی از اقوام ساکن ایران هستند.این قوم در قرن گذشته و بدنبال مشکلاتی که برایشان در سرزمین مادری شان قزاقستان ایجاد شد به ایران آمدند.

آخرین ویدئوها