ادامه مطلب...

شیخ محمد صالح پردل : تکبر و غرور در برابر مسلمین حرام است

ادامه مطلب...

اظهارات شیخ محمدصالح پردل عالم سرشناس اهل سنت در مورد حادثه اخیر تهران

آخرین ویدئوها