ادامه مطلب...

اساس نیوز : نماز در دین مبین اسلام از جایگاه والایی برخوردار است.بخاطر همین جایگاه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آن را ستون دین دانسته است .

ادامه مطلب...

اساس نیوز : نماز از جمله مهم ترین عبادات یک مسلمان به حساب می آید .این فریضه به عنوان نماد مسلمانی ما تلقی می گردد. اما در برخی از مواقع مشاهده می کنیم که نسل جوان ما اطلاعات کامل و درستی از احکام نماز ندارند .

ادامه مطلب...

اساس نیوز : تشخیص صحیح وقت نماز از جمله مسائل مهم فقهی است که همواره مورد سوال بوده است .در این متن اجمالی تلاش کرده ایم تا مسائل مهم در تشخیص وقت نمازهای پنجگانه را بر اساس فقه حنفی بیان نماییم.

ادامه مطلب...

اساس نیوز : آيا درهنگام  مسافرت سنت ها را بايد بخوانیم يا نه؟

ادامه مطلب...

اساس نیوز ،عثمان آخوند مختوم نژاد :  تکفیری‌ها خوارج و پیرو حزب شیطان هستند.

ادامه مطلب...اساس نیوز: رشوه عبارت از اینکه : شخصی به خاطر مصلحت و منافع خودش مالی را برای شخصی بدهد که آن فرد بایستی این کار را بدون این مال انجام دهد و اگر این دادن به خاطر ابطال حق یا محقق کردن باطل یا ظلم کردن به کسی باشد حرمت آن به مراتب بیشتر است.

ادامه مطلب...

اساس نیوز : از جمله خطرات اجتماعی زنا، فروپاشي و عدم تشکيل کانون خانواده هاست.

ادامه مطلب...اساس نیوز : از دستور خداوند که بالاترین سعادت برای بنده در زندگی و معادش است و هیچ چیز برای بنده در دنیا و آخرت سودمند تر از امتثال به اوامر پروردگار متعال نیست و کسی در دنیا و آخرت سعادتمند نمی شود مگر با اطاعت از اوامر او و هیچ کس در دنیا و آخرت بدبخت نخواهد شد مگر با زیرپا گذاشتن اوامر پروردگارش.

ادامه مطلب...اساس نیوز: اگر شخصی اراده ی کاری کرده و نداند که عاقبت کار او خیر است یا شر، مانند مسافرت، ازدواج، تجارت و غیره، بهتر است از پروردگار خود طلب خیر کند.

ادامه مطلب...اساس نیوز: ظن نسبت به مسلمانان مثل سوءگفتارحرام است.پس همانگونه که بدگویی نسبت به دیگران حرام است،گمان بد و سوء ظن نیزحرام است.

آخرین تحلیل ها