b_300_300_16777215_10_images_The_Global_Terrorism_Index.jpg

اساس نیوز :به گزارش سایت "سنترال آسیا-نیوز":"انستیتوی اقتصاد وصلح لندن" درگزارش سالانه خود باعنوان شاخص تروریسم جهانی ازمیان کشورهای آسیای مرکزی ،تاجیکستان رادررتبه پنجاه و ششم رده بندی خود با سطح بالای نفوذتروریسم قرارداد.

اما کشورهای قرقیزستان(  بارتبه 84)،قزاقستان(94) وازبکستان(117)بارنگ سبزدرمیان کشورهایی قرارگرفتند که درآنها سطح نفوذ تروریسم پایین اعلام شده است.

ضمنآ ترکمنستان درکنارمغولستان و34 کشوردیگرجهان درردیف کشورهایی قرارگرفته است که درآن هیچ گونه نفوذ تروریسم مشاهده نمی شود.
کشورهای عراق، افغانستان ونیجریه هم بیشترین خطرنفوذ تروریسم رادراین آماراحساس می کنند.
دراین تحقیق  163 کشورجهان موردبررسی قرارگرفته است که 99 وهفت دهم درصد(7/99)جمعیت جهان راشامل می شوند.
عواملی مانند کشته شدن درعملیاتهای تروریستی، مصدومیت درعملیاتهای تروریستی ونیزتاثیراقتصادی اقدامات تروریستی ازعوامل دخیل دراین بررسی میباشد.
تاثیراقتصادی تروریسم درسال 2015 میلادی باکاهش 15 درصدی نسبت به سال قبل ازآن به حدود 6/89 میلیارددلاررسیده است.
براساس این گزارش درسال 2015 میلادی مرگبارترین گروه تروریستی داعش اعلام شده است.درسال 2015داعش ازبوکوحرام مرگبارترین گروه تروریستی سال 2014 میلادی پیشی گرفته است.درردیف سوم وچهارم هم طالبان والقاعده قراردارند.

نوشتن دیدگاه


مطالب مرتبط:

گفت " خبری نیست, نماز میت یک پسربچه است " !

تصرف قسمتی از خاک کشور فیلیپین به دست داعش

پرده آخر در موصل و سلاح های پیچیده داعش

 

یک گروه افراطی در قزاقستان بازداشت شدند

تصاویر مکه در سال 1332 شمسی

سناریو های مختلف درباره سرنوشت خلیفه داعش